Na jarmoku v Békešskej Čabe: veselo, prínosne a hrdo medzi Slovákmi na Dolnej zemi

hlavná foto
Trvanie: 17.09.2015
Miesto: VII. dolnozemský jarmok
Mesto/obec: Békešská Čaba
Štát: Maďarsko

V poradí VII. Dolnozemský jarmok sa uskutočnil v dňoch 11.-13. septembra 2015 v Békešskej Čabe v Maďarsku. Dolnozemci a ich hostia prežili v príjemnom prostredí v dotykoch duchovnosti a tvorivosti Slovákov v tomto časopriestore Slovákov na území, aj historicky označovanom ako "slovenská Dolná zem" krásne, ľudsky prívetivé a krajansky užitočné a pre perspektívu vzťahov aj prínosné okamihy. Vraciame sa k nim slovom i fotografiami, ktoré s láskavým dovolením Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade i autorov reportáže zverejňujeme z portálu www.slovackizavod.org.rs v plnom znení.

V tomto roku sa Dolnozemský jarmok, táto kultúrno-spoločenská slávnosť a prezentácia toho najcennejšieho, čo vytvorili a zveľadili generácie Slovákov na Dolnej zemi koná v meste zrodu tejto skvostnej myšlienky, v Békešskej Čabe.“ pripomenul vo svojom príležitostnom príhovore Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Áno, v roku 2008 sa práve v Békešskej Čabe zrodila myšlienka zorganizovať dolnozemský jarmok a to s cieľom kultúrnej výmeny a spolupráce dolnozemských Slovákov.

Pri zrode tejto myšlienky ako hlavná iniciátorka stála Anna Ištvánová. Michal Lásik, predseda Čabianskej organizácie Slovákov zdôraznil potrebu návratu jednoty Slovákov žijúcich na tomto priestore, ktorí pred stáročiami tvorili jeden kultúrny, jazykový celok. Slováci na tomto území pred rokmi mali spoločné nárečie, spoločnú kultúru, no začiatok 20. storočia privádza k rozpadu tejto jednoty. Podujatie, akým je Dolnozemský jarmok má za cieľ znova zjednotiť Slovákov pri príležitostiach, aké v minulosti predstavovali jarmoky. Bola to spoločenská udalosť, na ktorej sa stretávali výrobcovia, remeselníci, predávajúci a kupujúci vymieňajúc si takto informácie a kultúru a upevňujúc a povzbudzujúc navzájom svoju slovenskosť, reč, národnosť.

Dnes je Dolnozemský jarmok už tradičným podujatím, ktoré si ako hlavný cieľ vytýčilo udalosť z minulosti, akou bol jarmok, dať do súčasnej podoby, zatraktívniť ho a povzbudiť opätovné stretávanie sa všetkých dolnozemských Slovákov s cieľom vzájomného posilnenia, ktoré Slováci v jednotlivých štátoch, akým je Maďarsko, podľa slov Michala Lásika, vskutku potrebujú.

V minulosti každá oblasť tiež mala svoj jarmok, na ktorom sa prezentovalo niečo svojské, špecifické, no všetky tieto jarmoky však boli slovenské a tak sa ich vzájomnou výmenou kultúra šírila, obohacovala a zveľaďovala. V minulosti, keď neexistovali médiá, jarmoky boli jednou z málo príležitostí porozprávať sa so sebe blízkymi, vymeniť si názory, porozprávať sa, poradiť si.

Dnes, keď žijeme v už takmer virtuálnom svete a každodenne dostávame informácie z najvzdialenejších miest, problém v komunikácii s najbližšou slovenskou komunitou nemáme. Fyzické stretnutie a vymenenie niekoľkých slov, úsmevov a rád je však stále neoceniteľné. Práve teraz, keď sa kultúry začínajú miešať, dôležité je, aby sme si to svoje, príznačné iba pre nás, zachovávali a zveľaďovali a jedným zo spôsobov ako to robiť, je práve stretnutie na dolnozemskom jarmoku.

Dnes sa Dolnozemský jarmok organizuje v niekoľkých štátoch. Je to putovné podujatie, ktoré každoročne mení svoju lokalitu – Srbsko, Maďarsko, Rumunsko i Slovensko. Každá zo spomenutých krajín, v ktorej žijú Slováci, každoročne na jarmok prinesie niečo svoje, špecifické a na taký spôsob ho obohatí a urobí jedinečným.

Tohtoročný jarmok sa začal 11. septembra v Békešskej Čabe a to otvorením výstavy slovenských maliarov z Maďarska v Dome slovenskej kultúry. Nasledovalo oficiálne otvorenie festivalu za Veľkým evanjelickým kostolom na javisku symbolickým zložením vlajok národností žijúcich na priestore Békešskej župy.  V mene delegácie Slovákov zo Srbska na jarmoku privítali predsedníčku NRSNM Annu Tomanovú Makanovú, riaditeľa SVC Vladimíra Valentíka, úradujúcu riaditeľku ÚKVS Katarínu Mosnákovú Bagľašovú, predsedníčku MSS Katarínu Melegovú Melichovú a poslanca v pokrajinskom parlamente Martina Zlocha.

Po oficiálnom otvorení jarmoku sa predstavitelia úradov presunuli do Slovenského oblastného domu, kde sa konala konferencia, ktorej cieľom bolo stretnutie národností békešskej župy v Maďarsku, na ktorej, okrem iných, hovorili i predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Alžbeta Račková a generálny riaditeľ národnostného odboru pri Ministerstve ľudských zdrojov Maďarska, Anton Paulik, o. i. aj na témy zmien, ktoré slovenskú, no práve tak i ostatné národnosti v Maďarsku očakávajú. Na konferencii sa predstavili i jednotlivé župné samosprávy.

Pred konferenciou v Slovenskom oblastnom dome bola otvorená i dokumentačná výstava „150 rokov slovenskej tlače vo Vojvodine". Predstavil ju jej autor, Vladimír Valentík. Organizátorom tejto výstavy je Múzeum vojvodinských Slovákov.

Sobota ráno sa začala chystaním stánkov a poslednými prípravami na predstavovanie saspolkov z Maďarska, Rumunska s Srbska gastronomickými a remeselníckymi ponukami. Prítomným sa prihovorili predstavitelia národností a úradov a to Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ, predstaviteľ inštitúcie, ktorá na túto akciu prispeje vždy morálne, no čo je veľmi dôležité, aj finančne a túto udalosť Úrad vždy postavuje ako jednu zo svojich priorít. Dojímavými slovami sa prihovoril aj generálny konzul Slovenskej republiky, pán Štefan Daňo.

Vojvodinských Slovákov na tomto ročníku dolnozemského jarmoku prezentovali predstaviteľky Spolku žien Ruža z Aradáča, Spolku kysáčskych žien, Spolku petrovských žien, remeselníčka umelkyňa Anna Legíňová, speváčka Ľudmila Berédiová Stupavská a Aradáčske meškárky. Spolok žien Ruža pripravoval tradičné jedlá, ako sú herovky, ponúkol i rejteša, domáce kífle a sladkosti. Kysáčanky ponúkali chutnú kysácku sármupampúche a lepňa. V ich ponuke boli i rôzne koláče. Spolok petrovských žien sa predstavil pradením, prácou na kolovratoch a omaľovávaním drevených predmetov. Anna Legíňová maľovala na sklo, porcelán, vlastnoručne vyrábali kraslice a omaľovávali drevené predmety. Na jarmoku jeden zo stánkov patril i Slovenskému vydavateľskému centru, ktorý tu predstavil knihy zo svojej produkcie.

Na javisku sa, okrem iných, predstavila i Ľudmila Berediová Stupavská, ako i Aradáčske meškárky. Prítomní mali možnosť sledovať i vystúpenie Tanečného súboru Salašan z rumunského Nadlaku, citarový súbor so spevákmi Slniečko z Čabasabady, Slovenský páví krúžok z Poľného Berinčoku, Tanečný súbor Csaba, Komorný spevokol z Radavy, spevokol Borouka z Telekgerndášu, spevokol Čabianska ružička, spevokol Orgován z Békešskej Čaby. Vo večerných hodinách prebiehal program tanečného súboru Balassi a divadelné predstavenie ochotníckej zložky slovenského divadla Vertigo v Slovenskom oblastnom dome.

Veríme, že sa posolstvo Dolnozemského jarmoku - „jednota v rozmanitosti“ - zachová i do budúcna a že toto podujatie bude pretrvávať, a tak sa jeho tradícia z roka na rok bude aj upevňovať.

Fotogaléria

Počet zobrazení: 1045xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line