Za Vierou Boldockou, láskavou a dobro slovenskosti generáciám krajanov v Srbsku vštepujúcou pedagogičkou

hlavná foto
Trvanie: 08.12.2015
Miesto: Báčsky Petrovec
Mesto/obec: Báčsky Petrovec
Štát: Srbsko

Čestní, svedomití a láskyplní ľudia zanechavší skrze svoj život a prácu svoju trvalú stopu v posolstvách štepov, ktoré si vďaka ich príčinlivosti osvojili a rozvíjajú ich so starostlivosťou ďalší nasledovníci, odchádzajú, pričasto predčasne, zvyčajne s pokorou, ako aj s vedomím, že sa pod všetko, čo na tomto svete vykonali, snažili zakaždým podpísať vrúcnosťou najúprimnejších činov a predsavzatí. Po dlhšej a zákernej chorobe v tomto duchu svet takto tíško opustila v nedeľu 6. decembra 2015 vo veku 68 rokov aj pani Viera Boldocká, bývalá riaditeľka Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci.

Ako v nekrológu za Vierou Boldockou uvádza publicista Jaroslav Čiep na portáli týždenníka Slovákov v Srbsku Hlas ľudu, do tohto roku bola pani Viera Boldocká jedinou ženou – riaditeľkou v dejinách gymnázia. Narodila sa v Báčskom Petrovci 27. januára 1947. Základnú školu a gymnázium zakončila v Petrovci. Štúdium na Filozofickej fakulte (skupina chémia), zakončila v Novom Sade v roku 1969 a už v nasledovnom roku sa zamestnala na gymnáziu. Na poste riaditeľky petrovského gymnázia pôsobila v rokoch 1983-1986 a neskoršie aj v rokoch 1990-2005 a pre školu vykonala mnoho. Od 1. septembra 2005 bola dlhoročná pedagogička a bývalá riaditeľka Viera Boldocká na dôchodku, žila v Petrovci a venovala sa práci v Asociácii slovenských pedagógov, v ktorej zastávala aj post predsedníčky.

Viere Boldockej sa dostalo za jej obetavú činnosť na prospech Slovákov v Srbsku rad uznaní za jej prácu v oblasti vzdelávania a výchovy, ako aj za prínos k rozvoju slovenského menšinového školstva vôbec. K týmto oceneniam patria Októbrová cena Obce Báčsky Petrovec, Plaketa prezidenta Slovenskej republiky, Medaila predsedu Matice slovenskej, najvyššie uznanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – Medaila Svätého Gorazda. K pocte, ktorá sa radí k posledným počas jej života, a ktorú si nesmierne vážila, bola Cena Samuela Tešedíka, ktorú vôbec ako prvej z krajanov zaslúživších sa o zveľadenie vzdelanosti, slovenskosti, kultúrnej a duchovnej identity v prostrediach Slovákov žijúcich v zahraničí, udelili Viere Boldockej v roku 2013.

Najbližšej rodine, príbuzným, kolegom a mnohopočetným priateľom z radov vojvodinských Slovákov, ako aj v celom krajanskom svete, vyjadruje úprimnú účasť v tíšení žiaľu aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Česť svetlej pamiatke pani Viery Boldockej!

 

Posledná rozlúčka so zosnulou Vierou Boldockou  sa po komemorácii v petrovskom gymnáziu uskutoční v pondelok 7. decembra o 14.00 h v dome smútku v Báčskom Petrovci.

 

POST SCRIPTUM

Je veľa tých, ktorí s láskou a úctou spomínajú v trúchlivý deň rozlúčky na chvíle prežité v prítomnosti pani Vierky Boldockej. Jednou z nich je aj Viera Benková, nepochybne jedna z emblematických osobností slovenského písaného slova vo Vojvodine. Poetka, spisovateľka a publicistka sa s Vierou Boldockou rozlúčila aj svojim komentárikom k nekrológu uverejnenom na portáli www.kulpin.net. S láskavým dovolením zriaďovateľky portálu Kataríny Pucovskej slová Viery Benkovej približujeme aj návštevníkom portálu Slovenské zahraničie.

„Nie preto, že bola prvou ženou - riaditeľkou nášho gymnázia, ale Vierka mala nielen nadhľad nad pedagogickou prácou na stredných školách, ale veru i riaditeľské vlohy. Vždy, keď si bola neistá alebo pochybovala o nejakom kroku v týchto neľahkých časoch nášho obstátia na tejto rozvírenej rovine, poradila sa s kolektívom a najčastejšie s bratom Samuelom. Obaja sa celým srdcom a dušou venovali gymnáziu, práci na poli vzdelávania, kultúry - a keď bolo treba za vec zabojovať, aj zabojovali a neskrývali sa v kabinete.

Vierke ako riaditeľke záležalo na všetkých žiakoch, na všetkých Slovákoch z ktorejkoľvek strany prišli, šla do všetkých našich prostredí a zasadzovala sa za zomknutie nás všetkých, lebo zvady a nesváry nás oslabia, a ako vidno dnes, že nás nielen oslabujú, ale v prepolitizácii priam nesú s vetrom zániku!
 

Vierka, vďaka Ti za všetko a aj za to, že si nás spisovateľov, novinárov, hudobníkov, učiteľov, aj obyčajných ľudí prijímala na pohovor a naše gymnázium zdedené otcami tak aj vnímala - všetkých a pre všetkých!

Nech Tvoja cesta zostane zapísaná aj v hviezdach...“


Viera Benková

 

Nekrológ za pani Vierou Boldockou čítajte aj na portáli www.kulpin.net

http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/8757-in-memoriam-za-vierou-boldockou

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 815xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografia

Naši partneri:Domov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2019 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line