Jazyky menšín ovláda stále menej zamestnancov obecných úradov

hlavná foto
Trvanie: 03.01.2017
Miesto: Bratislava - SITA
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovensko

Vyplýva to zo Správy o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2015 a 2016. Na rokovanie vlády ju v decembri 2016 predložil úrad vlády SR po tretíkrát. Správu, z ktorej portál pravda.sk uvádza niektoré z častí analýzy z agentúry SITA, vypracoval spolu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.

Znalosť jazykov klesá

Zo správy ďalej vyplýva, že kým celková znalosť maďarského jazyka klesla od roku 2012 len o jedno percento, a to z 88 na 87 percent, znalosť rómskeho jazyka zamestnancov úradov klesla z 26 na 10 percent. Pokles znalosti zaznamenali aj pri rusínskom jazyku o štyri percentá (92 %), pri ukrajinskom jazyku o 13 percent (67 %). Najhoršie sú na tom zamestnanci pracujúci na úradoch v obciach s nemeckou menšinou, ich znalosť nemčiny totiž klesla zo 100 na nula percent.

Na získanie týchto informácií uskutočnili Úrad vlády SR a Úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny dotazníkový prieskum pozostávajúci zo 74 otázok. V ňom v auguste minulého roka oslovili spolu 763 respondentov, z toho 638 obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 percent obyvateľstva. Do prieskumu zapojili aj šesť samosprávnych krajov, 85 orgánov štátnej správy, 28 okresných riaditeľstiev Policajného zboru a šesť okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru. Zber dát uskutočnili od augusta do októbra 2016.

Dôvodom je nedostatok finančných prostriedkov

Z prieskumu tiež vyplýva, že vytváranie podmienok pre používanie jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku hodnotilo 401 obcí (66 %) ako bezproblémové, 120 obcí (20 %) ako čiastočne problémové a 42 obcí (7 %) ako problémové. Ako dôvody uvádzali obce nedostatočné množstvo finančných prostriedkov, nedostatočnú odbornú podporu, nedostatočný počet kvalifikovaných zamestnancov, nedostatok času a zamestnancov či neznalosť odbornej terminológie jazyka národnostnej menšiny.

Keďže podľa zákona o používaní jazyka národnostných menšín orgány štátnej správy nie sú povinné používať v úradnom styku jazyk národnostnej menšiny, nevylučuje to možnosť, že ho ovládajú. Úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny oslovil spolu 85 orgánov štátnej správy, najmä okresné, daňové a colné úrady, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, regionálne veterinárne a potravinové správy, úrady verejného zdravotníctva a štátne archívy. Výsledky prieskumu ukázali, že z celkového počtu 3 607 zamestnancov orgánov štátnej správy 936 zamestnancov (26 %) jazyk národnostnej menšiny ovláda slovom aj písmom a 681 (19 %) slovom. Štátna správa tak zabezpečuje komunikáciu s národnostnými menšinami prostredníctvom svojich zamestnancov alebo prostredníctvom tlmočníkov a prekladateľov.

Takmer polovica policajných riaditeľstiev využíva tlmočníka

Zo správy tiež vyplýva, že z 28 oslovených policajných riaditeľstiev zaslalo úradu splnomocnenca správne vyplnené dotazníky 18 z nich. Z 2 206 policajtov na týchto 18 oddeleniach ovláda menšinový národnostný jazyk slovom aj písmom 387 policajtov a 350 slovom. Na 13 z týchto oddelení používajú pri riešení svojich úloh jazyky národnostných menšín prostredníctvom svojich zamestnancov alebo prostredníctvom prekladateľov a tlmočníkov. Dve oddelenia využívajú pri styku s menšinami komunitných pracovníkov. Ostatné tri používajú len štátny jazyk.

Okrem zisťovania stavu používania jazykov národnostných menšín v úradnom styku sa prieskum zameral na šesť ďalších tematických okruhov – označenia v jazyku menšiny, dvojjazyčné dokumenty, rokovania orgánov územnej samosprávy, informovanie verejnosti, oblasť verejného styku a záverečné otázky.

 

Na titulnej fotografii:

Na získanie informácií uskutočnili Úrad vlády SR a Úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny dotazníkový prieskum pozostávajúci zo 74 otázok. (Ilustračné foto)

Autor: Ivan Majerský, Pravda

Počet zobrazení: 741xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line