Krajanská nedeľa na 47. FSP v Detve v znamení pocty Jaroslavovi Ševčíkovi

hlavná foto
Trvanie: 06.07.2012 - 08.07.2012
Miesto: Detva, Bratislava
Mesto/obec: Detva
Štát: Slovensko

Leto je na Slovensku už tradične spojené s folklórnymi slávnosťami. Ku kultúrnemu koloritu nášho národa patrí zvykoslovie, ľudová tvorivosť, hudba, tanec a spev v rozmanitosti ich prejavov vskutku neodmysliteľne. Folklórne slávnosti pod Poľanou (FSP), ktorých 47. ročník pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča sa v dňoch 6.-8. júla uskutoční s ďalšími príťažlivými rámcovými podujatiami v Detve, patria k ich vrcholom. Aj tentoraz do programu záverečného dňa FSP prispejú Slováci žijúci v zahraničí tradičnou Krajanskou nedeľou, na ktorej sa organizátorsky podieľa Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Programovú skladbu FSP tvorí celkom 11 scénických programov v amfiteátri a 25 sprievodných podujatí v areáli amfiteátra a v zákutiach historického centra Detvy. Dediny, ako klenotnice ľudových tradícií, budú jedným z hlavných motívov programov trojdňovej prehliadky ľudového kumštu. Podľa slov programovej riaditeľky festivalu Anny Ostrihoňovej, po minuloročnom predstavení víťazov súťaže Dedina roka, sa tentoraz predvedú scénické obrazy dedín s pečaťou ich dennodenného pulzu prostredníctvom folkloristiky ako jedinečné duchovné posolstvo slovenských tradícií. Okrem folklóru a zvykov ponúknu aj pestré ukážky prípravy tradičných jedál s možnosťou ochutnávky. Pozvanie prijali obce Heľpa, Prenčov, Sebechleby, Sliače a mesto Hriňová.

Hlavným scénickým programom piatkového večera bude uvedenie umeleckého súboru Lúčnica, venované životnému jubileu profesora Štefana Nosáľa, umeleckého šéfa a choreografa, rodáka z Podpoľania. Sobotňajšie programy sú podľa informácií organizátorov a TASR rozdelené do dvoch blokov – popoludňajšieho a večerného. Popoludní na hlavnej scéne, ale aj v areáli amfiteátra, budú dominovať už spomínané dediny a večer bude venovaný cifrovaniu v rôznych podobách. Anna Ostrihoňová dodáva: „Leitmotívom dramaturgie programov je poukázať na soľ a korenie tradičnej slovenskej ľudovej kultúry – cifrovanie, ozdobovanie, okrášľovanie v hudobnom, spevnom, rozprávačskom aj výtvarnom prejave.“ Scénické programy dovoľujú síce uviesť len malú vzorku z množstva prejavov našej ľudovej kultúry,s určitosťou však medzi ňou nebude chýbať cifrovacie majstrovstvo podpolianskych primášov.

Už v úvode spomínaná Krajanská nedeľa, ktorá otvára scénický program tretieho dňa slávností v amfiteátri (program 47. ročníka FSP je v nedeľu od 13.30 h do 16.30 h) bude v tomto roku venovaná spomienke na dlhoročného spolupracovníka krajanských programov a folklórnych súborov Slovákov žijúcich v zahraničí – Jaroslava Ševčíka (1932-2005), tanečníka, choreografa a režiséra SĽUK-u. V programe Krajanskej nedele s názvom Návraty sa predstaví rovná desiatka folklórnych súborov Slovákov žijúcich v zahraničí z deviatich krajín. Diváci v amfiteátri budú môcť postupne vedieť tance, spevy a hudbu v podaní Folklórneho súboru (FS) Limbora z Prahy (ČR), FS Nádeje z Paríža (Francúzsko), FS Ľ. Štúr z Iloku (Chorvátsko), FS Sálašan z Nadlaku a Ľudového orchestra z Nadlaku (Rumunsko), Ľudovej hudby Svrčkovci zo Šalgótarjánu (Maďarsko), FS Jednota z Hložian (Srbsko), Tanečno-speváckeho súboru Slovenka zo Seredného (Ukrajina), FS Ostroha z Dublinu (Írsko) a FS Tatra Slovak Dancers z Milwaukee (USA).

Vyvrcholením 47. FSP v Detve bude po „Návratoch“ Krajanskej nedele záverečný galaprogram s názvom Keby rôčky stáli. Keďže v tomto roku si pripomíname viaceré životné jubileá významných tvorcov v oblasti ľudového umenia a folklóru, „finále“ by podľa Anny Ostrihoňovej malo vyznieť ako pocta jubilantom, zakladateľom a pokračovateľom festivalu.

 

Jaroslav Ševčík – vášnivý „sľukár“, ktorý objavoval folklór krajanov

Krajanská nedeľa na 47. ročníku Folklórnych slávností pod Poľanou je venovaná svetlej spomienke na výnimočného tvorivého človeka, zasvätivšieho svoj plodný umelecký život slovenskému folklóru, jeho írečitým prejavom v celej jeho šírke. Nože si priblížme aspoň v útržkoch životnú a umeleckú púť rodáka (12. mája 1932) z Hornej Lideči, obce neďaleko moravského Vsetína, ktorý bol všetkými žilkami zžitý až do svojho skonu (17. júna 2005) s ľudovým a národným slovenským koloritom a kumštom. Aký bol tanečník, choreograf a režisér SĽUK-u Jaroslav Ševčík, muž, ktorý svoj ohromný talent , ľudský prístup a vysokú profesionalitu prejavil aj v rámci jeho záslužného výskumu folklóru Slovákov žijúcich v zahraničí?

Po štúdiu na Gymnáziu v Leviciach a absolvovaní osvetovej školy v Bratislave a následne Pedagogickej školy pre učiteľov tanečnej výchovy pri Štátnom konzervatóriu pôsobil Jaroslav Ševčík ako umelecký pracovník a sólista v Slovenskom umeleckom kolektíve (SĽUK) a Vojenskom umeleckom súbore (VUS). Režijne a choreograficky spolupracoval s viacerými divadlami, televíziou a mnohými folklórnymi súbormi doma i v zahraničí.

Medzi jeho najplodnejšie umelecké aktivity patrila spoluprácu s Folklórnym súborom Lužických Srbov v nemeckom Budyšíne – Bautzene. Jaroslav Ševčík naštudoval ako sólista 115 tanečných kompozícií z rôznych oblastí bývalého Československa. Bol popredným interpretom ľudového tanca s výrazným akcentom na charakterové črty postavy. Neskôr sa venoval výskumu pôvodného folklóru zahraničných Slovákov. Zozbieral a zapísal množstvo tancov a pesničiek, na ktoré sa na Slovensku už zabudlo, alebo podľahli modernizujúcim trendom.

V roku 1969 získal Jaroslav Ševčík titul zaslúžilý umelec. Bol jedným z prvých členov SĽUK-u, s ktorým počas nasledujúcich tridsiatich rokov reprezentoval slovenské ľudové umenie na väčšine kontinentov. Bol prvým hlavným a nezabudnuteľným predstaviteľom v choreografii Jánošíka v SĽUK-u, účinkoval v množstve televíznych inscenácií - napríklad Balada o Vojtovej Maríne, v choreografii Surovô drevo – goralský tanec, ktorý mal vyše 500 repríz.

Venoval sa hlavne režijnej a choreografickej činnosti, osobitne však treba vyzdvihnúť jeho prácu s folklórnymi súbormi Slovákov žijúcich v zahraničí, pre ktorých spolupráca s Jaroslavom Ševčíkom znamenala často vzkriesenie ich činnosti až po umelecký vzostup týchto kolektívov. Stál pri zakladaní súboru Limbora v New Yorku, Lučina v Clevelande, Trávnica v Lakewoode, Šarišan v Detroite, Slovakians v Pittsburghu, FS Ľudovíta Štúra v Melbourne, Zemplína v Toronte a ďalších.

Mimoriadnu schopnosť preukázal Jaroslav Ševčík ako režisér pri koncipovaní veľkých programových celkov a prípravou programov s veľkým počtom súborov. Išlo o spoluprácu a prípravu programov na medzinárodných festivaloch ako Medzinárodný folklórny festival Východná, Folklórne slávnosti pod Poľanou, či medzinárodný folklórny festival Praha – srdce národov, na ktorých pôsobil ako hlavný programový režisér. Jaroslav Ševčík svoje cenné skúsenosti všestranného folkloristu odovzdával mladým nielen v zahraničí, ale aj doma na Slovensku.

Ľudo Pomichal

Foto: ÚSŽZ

Fotogaléria

Počet zobrazení: 1912xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line