Panslávi v kaštieli, alebo o uhorskej šľachte slovenského pôvodu

hlavná foto
Trvanie: 06.01.2017
Miesto: Bratislava - TASR
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovensko

Vydavateľstvo Kaligram s.r.o. v Bratislave vydalo koncom minulého roka knihu súčasného mladého maďarského historika Józsefa Demmela Panslávi v kaštieli s podtitulom Zabudnutý príbeh slovenského národného hnutia. Po monografii Ľudovít Štúr - Zrod moderného slovenského národa, ktorá vyšla v roku 2015 ako svojrázny príspevok k Roku Ľudovíta Štúra, je to krátko po sebe už druhá po slovensky vydaná kniha tohto maďarského historika, zaoberajúceho sa slovensko-maďarskými vzťahmi v 19. storočí. Informáciu priniesla agentúra TASR na svojom portáli teraz.sk.


Autor si na začiatku svojho výskumu položil túto základnú a v podstate jedinú otázku: Ako sa na slovenskom národnom hnutí v 19. storočí zúčastnila uhorská šľachta slovenského pôvodu, teda tá privilegovaná časť spoločnosti, ktorej „materčinou“ bol slovenský jazyk a akú účasť brala na pohyboch slovenského národného hnutia v porevolučnom, memorandovom a matičnom období? Skrátene a v našom ponímaní - ako sa na slovenskom národnom pohybe týchto období podieľala slovenská šľachta? 


Svoj výskum pritom koncentroval do „najslovenskejšieho“ regiónu - do Turca a z personálneho hľadiska na osobnosť poslanca uhorského snemu a vykonávateľa rôznych vysokých funkcií v Turci Jozefa Justha. Prostredníctvom archívnych prameňov sa podrobne zoznámil s jeho životným príbehom, najmä s politickými peripetiami a stanoviskami, a tiež s osudmi jeho rodiny i predkov. 

Zistil, že Jozef Justh v rôznych obdobiach slovenského národného hnutia zastával rôzne a obyčajne až protichodné postoje. Zjednodušene povedané - niekedy ho vehementne podporoval, inokedy proti nemu ostro vystupoval. Podľa toho, aká bola politická situácia vo vzťahu Budapešti a Viedne, ale najmä podľa toho, ako to vyhovovalo jeho vlastníckym záujmom.

No a podobne to bolo prakticky so všetkými predstaviteľmi privilegovanej šľachtickej vrstvy slovenského pôvodu. Na prvom mieste im vždy išlo o svoje záujmy, medzi ktorými dominoval záujem o zveľadenie majetku a udržanie si šľachtických privilégií. Ich dvojaká tvár sa potom prejavovala aj v jazykovej oblasti. Keď si to situácia vyžadovala (a v rýdzo slovenských regiónoch to bývalo dosť často), hovorili, ba aj rečnili po slovensky. V tomto zmysle historik potvrdil to, čo už dávno vieme.

Monografia však prináša viaceré poznatky a menej známe informácie zo zákulisia vrcholných slovenských národných podujatí, akým bolo Memorandové zhromaždenie a vznik Matice slovenskej v Martine, ale aj čo bolo možno rozhodujúcou príčinou zániku slovenských gymnázií a Matice. Autor tu rozhodujúcu príčinu vidí v osobe zvolenského župana Bélu Grűnwalda, ktorého vraj na smrť urazila satira Viliama Paulinyho-Tótha Španielska komédia, publikovaná na pokračovanie v Národných novinách. 

Cenné informácie prináša aj v poradí piata kapitola s pracovným podnázvom Skryté siete slovenského národného hnutia a evanjelickej society. Vysvetlil v nej vtedajšiu možnosť samostatného rozhodovania evanjelickej cirkvi v rámci svojho pôsobenia, a to aj v háklivých politických kauzách. Príkladom je skutočnosť, že najvychýrenejší pansláv v Uhorsku - Jozef Miloslav Hurban sa po revolúcii mohol vrátiť na svoju faru do Hlbokého. 

Z literárneho hľadiska je zasa zaujímavá informácia, že historickou predlohou pre satirickú novelu Janka Kalinčiaka Reštavrácia mu boli uhorské stoličné voľby v roku 1846. Nie celkom sa dá súhlasiť s tvrdením, že Ľudovít Štúr povýšil na literárnu reč Slovákov turčianske nárečie. Ján Stanislav to už dávno vyvrátil. Štúr to totiž urobil ďaleko geniálnejšie, a preto jeho vízia slovenčiny ožila. Nemožno sa stotožniť ani s autorovým poňatím, že maďarská strana revolúcie 1848/49 bola bojom za slobodu, kým Slováci sa pridali k cisárskej (akože reakčnej) Viedni, čo je prekonaný marxistický pohľad. Je predsa známe, že slovenskí dobrovoľníci zviedli prvé bitky proti cisárskym jednotkám.

Vstup slovenských dobrovoľníkov do Turca a do Martina cez Rajeckú dolinu, a nie cez priesmyk pod Strečnom, autor vníma ako strategický ťah, no pritom sa ani vetou nezmieňuje o bitke pri Budatíne. Slovenskí čitatelia budú dosť ťažko prijímať aj autorovo ponímanie udalostí revolučných rokov 1848/49 ako „občiansku vojnu“, ako aj jeho na mnohých miestach opakovaný termín „imaginárny slovenský národ“. Možno to nie je celkom výstižný preklad adekvátneho maďarského slova, no v slovenskom prostredí vyráža dych. 

Monografia Józsefa Demmela je dobrým príspevkom do objektívneho poznania historických vzťahov Slovákov a Maďarov z konca ich tisícročného spolužitia v spoločnom štáte i príspevkom k súčasnému spolužitiu dvoch národov v susediacich štátoch. 

Text z maďarčiny do slovenčiny preložila Galina Sándorová, jazykovou redaktorkou je Zuzana Púčeková. S uznaním treba konštatovať, že ide o vynikajúci preklad s dokonalou slovenčinou.

ZDROJ: teraz.sk

Počet zobrazení: 925xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line