Paul Stacho, krajanský fotograf z Kanady, ovládol emócie súťaže FIJET, výstava z Piešťan poputuje do Budapešti

hlavná foto
Trvanie: 08.02.2018
Miesto: FIJET SLOVAKIA
Mesto/obec: Piešťany - Bratislava - Budapešť
Štát: Slovensko - Kanada - Maďarsko

Fotografia a všetko s ňou spojené i zdanlivo nesúvisiace ovládla dni v našom časopriestore ako artefakt s pridanou hodnotou fenomén. Je to fakt, ktorý je nespochybniteľný. Množstvo malých či obrovitánskych výstav, fotosúťaží, prezentácií, tvorivých dielní a im podobných podujatí div nie na každej piadi nás iba presviedča o tom, že v každom zlomku sekundy vznikajú zábery, ktoré sú svedectvom a dokumentom planéty v pohybe. Prirodzene, že iba výnimočné sekvencie majú nárok na večnosť, hoci vylúpnuté príbehy nás presviedčajú neraz o tom, že aj naoko banalita "cvaknutá" mobilom dokáže zaujať väčšmi ako v sterilnom štúdiu napudrovaná štylizovaná a milimetrovo nasvietená snímka celebrity.

Fotografia sa stala najmä v digitálnom objatí témou tém, a hoci v rozmanitosti názorov "objektívovej plurality" sa súradnice nezbiehajú do jednotiacej línie, čo je dobre, predsa len jeden myšlienkový leitmotív môže vyznieť harmonicky. Fotografia, ak má slúžiť svojmu poslaniu, má šancu byť prostriedkom k poľudšteniu sveta. Mlčky, nahlas, nebadane, okázalo, provokujúco, chlácholivo, programovo, náhodne...

Humanizácia nadčasovej osi, okolo ktorej sa krúti naša dennodenná haravara, je zbavená jediného pevného a neomylného bodu, a tak aj prívlastkov na to, ako uchopiť čo i len jediné políčko pomyselného filmu osudových okamihov zapečatených pohľadom cez objektív, je na tisíce. A to je dobre. Nič lepšie ako objektívne svedectvo času v jedinečnosti príbehu nás zmysluplnejšie a aj zmyselnejšie neposunie.

Nielen z tejto podstaty sme si obľúbili konfrontáciu, prezentáciu, súťaženie a súperenie kumštu posúvať dej, jav, pohľad a názor vyjavený na obraze. Fotografia ako prostriedok komunikácie a sociálno-estetický zdroj človečenských priblížení sa aj vďaka tematickým či voľným súťažiam najrozličnejšieho rangu a následným výstavám stala neodmysliteľným súčasníkom a spoločníkom nielen pre ich tvorcov, ale najmä obdivovateľov, pozorovateľov, divákov.

Fascinácia obrazu zapĺňa galérie, na dotyk oka približuje vzdialené svety a mravy. Cestovanie v čase na ploche niekoľkých desiatok metrov štvorcových je jedinečnosťou, ktorú pozvoľna spracúvame ako informačnú hodnotu, neraz si neuvedomujúc dosah jej emotívneho rozmeru. Len splynutím týchto dvoch kategórií príznačných pre fotoobraz publikum predstupuje pred snímku s vedomím, že aj niekoľko desiatok sekúnd dokáže nenútene nastaviť, vyrovnať, inokedy preinštalovať jeho vnemy, city, zmysly, príjemnú poddajnosť k nadčasovej, ale reálnej dotykovosti so skutočnosťou. Aké jednoduché a priamočiare vo svetle komplikovanosti, ktorú sme si, nevedno prečo, s takou obľubou nahovorili... Aby nás fotka za fotkou bez slov a s eleganciou odzbrojovali a len tak ledabolo pošepli vnuknutie - a veď, nie je to všetko inak?!

ĽUDO POMICHAL

 

CESTOVANIE A EMÓCIE:

ŽATVA FOTOGRAFOV Z KRAJANSKÝCH MÉDIÍ

FIJET SLOVAKIA  v spolupráci s hlavným partnerom  - ÚRADOM PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ - pripravili v roku 2017 v poradí 2.  ročník  medzinárodnej výstavy fotografií novinárov  na tému Cestovanie a emócie (Travel and Emotions). Výstava bola spojená s ocenením laureátov súťaže, vernisáž sa uskutočnila v galérii FONTANA v Piešťanoch 15. novembra 2017.  Išlo o výstavu  72  fotografií autorov z Česka, Chorvátska,  Kanady, Libanonu, Maďarska, Poľska, Rakúska, Srbska a Slovenska. Na výstave prezentovali svoje fotografie aj krajanskí novinári, účastníci ATELIÉRU FOTOGRAFIE v Banskej Štiavnici, ktorý sa ako pocta štiavnickému rodákovi, fotografovi Beatles Dežovi Hoffmannovi, uskutočnil v septembri 2017 v rámci 16. ročníka Tvorivej školy žurnalistiky ÚSŽZ pre reportérov, redaktorov a fotografov krajanských médií.  Kurátorom výstavy bol doc. h. c.  Marián Pauer, odbornej porote predsedal  Ivan Čaniga, MQEP.

Výrazný podiel výstavy tvorili fotografie, ktoré prezentujú príbehy.  Ocenený príbeh kanadského novinára a fotografa, slovenského rodáka Paula Stacha, účastníka ATELIÉRU FOTOGRAFIE, vyjadruje emotívne momenty počas Salamandrového sprievodu  v Banskej Štiavnici  s dôrazom na  zachytenie pocitov účastníkov  sprievodu, ktoré sa odzrkadľujú v ich tvárach. Zvláštnu cenu v kategórii frekventantov Ateliéru fotografie získala Andrea Kiššová, reportérka týždenníka Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny, za príbeh Z lásky. Linda Illéšová z Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave   získala ocenenie  v kategórii študentov za  zobrazenie  pohybu  vo fotografii Superman.

Výstava Cestovanie a emócie (Travel and Emotions) v galérii FONTANA v Piešťanoch trvala do 5. decembra  2017, po rokovaní s riaditeľkou Slovenského inštitútu v Budapešti Ildikó Siposovou sa plánuje jej inštalácia  a prezentácia v júni 2018 vo výstavných priestoroch SI v Budapešti na Rákoczi út v centre Budapešti.

Náš fotonávrat do piešťanskej Fontány je teda nielen zhrnutím toho, čo sme už zažili, ale aj obrazovým predkrmom toho, čo môžu uvidieť a precítiť návštevníci výstavy v júni v budapeštianskom Slovenskom inštitúte. Nazretie s odstupom času má svoje čaro. Už aj preto, že odhaľuje takpovediac postscriptum čohosi, na čo možno priami aktéri netrpezlivo už skôr čakali, na druhej strane je ovlažením oka a pookriatím duše pre tých, ktorí boli - ako napríklad víťaz súťaže Paul Stacho - vzdialení od atmosféry hoci aj cez oceán. A tak aj preto, keďže fotografia je dokumentom  času a udalosti, s o to väčším apetítom vyberáme vyslovené, doposiaľ nezobrazené a zajedno aj v blízkej budúcnosti inšpirujúce.

K tomu všetkému nás priblížila obetavosť organizátorov v čele s pani Ľudmilou Novackou z FIJET SLOVAKIA, kurátorom výstavy Mariánom Pauerom, viceprimátorom mesta Piešťany Martinom Valom, partnermi, najmä však ocenenými účastníkmi súťaže, medzi ktorými nechýbali ocenení laureáti zo Slovenska i zahraničia (traja účastníci súťaže z Maďarska vrátane ocenenej Andrejky Kiššovej). Ozdobou večera boli hostia príjemného a zážitkového podujatia. Vďačné publikum medzi nimi privítalo okrem iných charge d´affair Veľvyslanectva Kanady v Slovenskej republike JE Johna von Kaufmanna a predstaviteľa Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí - hlavného partnera súťaže Travel & Emotions – JE Petra Prochácku, podpredsedu ÚSŽZ.

 

MARIÁN PAUER: VÝZVA PRE OTVORENÉ OČI

Všetkých zaujal už tradične svojim nekonvenčným príhovorom kurátor výstavy Marián Pauer. Keďže jeho prívet obsahoval okrem faktografických informácií aj hodnotiaci rozmer, ako aj myšlienky povzbudzujúce k interesu o fotokumšt, s láskavým dovolením autora uvádzame jeho predslov v plnom znení.

"Na úvod trochu odbočím:  Keď sme sa v osemdesiatych rokoch presťahovali do Bratislavy,  z nášho balkóna  bolo vidieť hraničný plot, ktorý bol postavený medzi Slovenskom a Rakúskom.  Moje deti sa ma opýtali:  Tatino, kto je za tým plotom? Odvetil som:  My.

Kedy tam budeme môcť ísť na výlet? – naliehali moji potomkovia. Povedal som, že  raz, až zavejú lepšie vetry. Možno aj preto moje deti potom často sledovali predpovede počasia...

Jedného dňa sa konečne dočkali a odvtedy sme precestovali azda všetko, čo sme dovtedy nemohli. Lebo cestovanie prináša zážitky, ktoré vám nikto nevezme.  Ak ich zaznamenáte fotoaparátom môžete nimi potešiť aj iných.  S takýmto zámerom sa zrodila aj výstava Travel & Emotions. Cestovanie a emócie. 

Tu považujem za náležité spomenúť dvoch autorov, dve legendy slovenskej fotografie, stojace akoby na opačných póloch: Karola Kállaya a Martina Martinčeka. Kállay predstavil Slovensku celý svet, svojimi neopakovateľnými reportážnymi zábermi zo všetkých končín,  zatiaľ, čo Martinček predstavil svetu Slovensko, keď na malom kúsku liptovskej zeme vybudoval svoj veľký Orbis Pictus. Nepriamo tak vymedzili priestor svojím nasledovníkom, alebo im predložili výzvu, aby chodili s otvorenými očami doma i vonku, aby si vzali k srdcu Martinove slová, že pán Boh mu nedal oči preto, aby chodil po svete slepý.

Preto, keď ma vlani oslovila pani profesorka Novacká, aby sme sa pokúsili založiť tradíciu fotografickej súťaže a výstav Travel & Emotions, ani na chvíľu som nezaváhal. A už je tu druhý ročník, bohatší na autorov, na počet fotografií a najmä kvalitnejší ako ten predchádzajúci.

Významnou mierou k tomu prispela Tvorivá škola žurnalistiky, zorganizovaná Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v septembri v Banskej Štiavnici, rodisku prvého profesionálneho fotografa Beatles – Deza Hoffmanna. S touto geniálnou myšlienkou prišiel môj bývalý redakčný kolega a dlhoročný priateľ Ľudo Pomichal. Pätnásť krajanských novinárov z ôsmich krajín očarilo toto nádherné mesto tak, že každý večer sme dlho do noci rozoberali a neúprosne hodnotili, čo cez deň nafotografovali. Žatvu ich snaženia môžete vidieť aj na tejto výstave.

Niekoľko slov k oceneným autorom:  Hlavnú cenu tohto ročníka si zaslúžene odnesie Paul Stacho z kanadského Toronta za cyklus Salamandrový sprievod. Reportér musí byť vynaliezavý a nesmie sa nikdy vzdať, aj keď sa niečo nedarí, keď vám do cesty vstúpia všelijaké zákazy. Ako v tomto prípade, keď fotografi nesmeli do sprievodu. Paul sa nedal a priniesol svedectvo ako jeden z účastníkov tohto netradičného sprievodu, nie ako jeho divák.  Zrejme mal na pamäti slová jedného z najväčších frontových reportérov Roberta Capu, že ak chcete mať kvalitnú fotografiu, musíte byť dostatočne blízko.

Ďalšiu cenu medzinárodná porota udelila Andrejke Kiššovej z Maďarska, redaktorke krajanských novín Ľudové noviny, za príbeh Z lásky. Je to veľmi vydarený, emotívne pôsobivý cyklus na večnú tému. Autorka ho vyrozprávala akoby potichu, ale o to účinnejšie, s citom pre náležité kompozičné riešenie a detail.

V kategórii študentov získala cenu Linda Illéšová, poslucháčka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave za snímky Barcelona a Superman. V čarokrásnej metropole Katalánska návštevníci obdivujú neopakovateľné diela Gaudího, najmä dosiaľ nedokončenú katedrálu La Sagrada Família. Upútali aj Lindu, ale navyše objavila aj raj bikerov, v ktorom non stop predvádzajú svoje krkolomné kúsky a vytvorila dve kompozične i svetelne veľmi vydarené snímky.

Porota navrhla udeliť aj dve čestné uznania:  autorovi z exotického Libanonu – Georgesovi Yunesovi,  študentovi Ľubošovi  Prágerovi  a Anite Jovanovič.

Vážené dámy, vážení páni, to je z môjho pohľadu, ako kurátora výstavy, všetko. Želám vám pri jej prehliadke príjemný umelecký zážitok. Verím, že o rok sa tu stretneme na ďalšom ročníku."

Toľko teda slová Mariána Pauera, ktorý sa ako kurátor výstavy už teší na jej pokračovanie a pozýva ocenených autorov a publikum v júni 2018 do Budapešti. O termíne výstavy v Slovenskom inštitúte v Budapešti dáme spoločne s riaditeľkou SI Budapešť Ildikó Siposovou všetkým záujemcom včas vedieť.   

 

FOTO: ĽUDO POMICHAL

 

Na titulnej fotografii:

Ocenenie pre fotografa a publicistu Paula Stacha, Slováka z Kanady, prevzal na vernisáži v Piešťanoch JE charge d´affair Veľvyslanectva Kanady v Slovenskej republike John von Kaufmann z rúk Ľudmily Novackej, predsedníčky FIJET Slovakia a riaditeľky súťaže Travel & Emotions a Mariána Pauera, kurátora výstavy.

Na snímkach vo fotogalérii:

Paul Stacho, reportér a fotograf  z krajanského prostredia Slovákov v Kanade – hlavný laureát súťaže Cestovanie a emócie (na snímke OTA FILIPA vľavo) s významnou osobnosťou slovenskej fotografie Ivanom Čanigom počas Ateliéru fotografie v Banskej Štiavnici v septembri 2017.

Frekventanti Ateliéru fotografie – Slováci z Maďarska počas slávnosti otvorenia Ateliéru fotografie v Rytierskej sále Starého zámku v Banskej Štiavnici (zľava na fotografii PAULA STACHA): Andrea Kiššová, ktorá získala ocenenie v kategórii frekventantov Tvorivej školy žurnalistiky ÚSŽZ 2017, Katarína Karkušová a Imrich Fuhl.

 

Na snímkach z aktu ocenenia počas vernisáže v Piešťanoch:

Účastníkom výstavy sa prihovoril aj Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Zvláštnu cenu pre frekventantov Ateliéru v Banskej Štiavnici si z Piešťan odniesla Andrejka Kiššová, redaktorka Ľudových novín, týždenníka Slovákov v Maďarsku.

Medzi ocenenými autormi v kategórii študentov bola  Linda Illéšová, poslucháčka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Čestné uznanie si v Piešťanoch prevzal aj študent Ľuboš Práger.

Zábery z vernisáže potvrdzujú v obrazovom priereze fotogalérie bezprostrednosť účastníkov a návštevníkov podujatia, priaznivcov fotokumštu, cestovania, poznávania a pozitívnych emócií.

K najobdivovanejším fotografiám na vernisáži celkom prirodzene patrila víťazná fotoesej z atmosféry Salamandrových slávností 2017 v Banskej Štiavnici, ktorou sa prezentoval Paul Stacho, slovenský fotograf a publicista žijúci v Kanade. Kochal sa ňou spoločne s kurátorom výstavy Mariánom Pauerom aj Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ.

Fotogaléria

Počet zobrazení: 603xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografia

Naši partneri:Domov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2019 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line