ANKETA: Pamätník slovenského vysťahovalectva - áno či nie?!

hlavná foto
Trvanie: 25.05.2018
Miesto: Bratislava
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovensko

Nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva (NNPSV) vznikla pred niekoľkými rokmi, pričom jej ambíciou, okrem nespochybniteľnej osvety v kontexte slovenského krajanského sveta, jeho histórie, posolstiev a slovensko-slovenského dialógu v procese zachovania slovenskosti, potvrdzovania národného povedomia v krajanských komunitách, ako aj posilňovania jazykovej, kultúrnej a duchovnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, je aj aktivizácia a motivácia Slovákov v zahraničí, ale aj v našej spoločnej vlasti - na Slovensku, v cieľoch ukotvenia a osvojenia si myšlienky zrodu pripomienkového pamätníka slovenského pohybu vo svete. Predstavujú ho historické stopy, ale aj prítomnosť slovenského presúvania sa, sťahovania, vysťahovalectva, emigrácie či migrácie, ale aj návratov a opätovných odchodov z historického i súčasného územia Slovenska.

Ústava Slovenskej republiky zaväzuje štát, aby podporoval národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí. Parlament Slovenskej republiky vo svojej Deklarácii z roku 1999 zase zaväzuje štát, aby im venoval náležitú pozornosť, spolupracoval s nimi, všemožne im pomáhal, podporoval ich práva a bol vždy ústretový a otvorený riešeniu ich požiadaviek.

"Jednou z dlhodobých požiadaviek", ako sa uvádza na portáli NNPSV,  "je postavenie Pamätníka slovenského vysťahovalectva. Od jubilejného roku 2000, keď bol v Sade Janka Kráľa v Bratislave - Petržalke dočasne položený a vysvätený jeho základný kameň, uplynulo dlhých 17 neplodných rokov, plných prázdnych slov a politického nezáujmu o jeho realizáciu."

Aj ďalej si dovoľujeme citovať z vyhlásenia NNPSV: "V tejto národne i štátne nepochopiteľnej situácii sa nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva (NNPSV) obracia na Vás, Slovákov a Slovenky, ktorí žijete a pracujete v zahraničí. Ak Vám nie je ľahostajná táto situácia, ste ochotní zdvihnúť hlas na spoločný prospech a na podporu pamiatky Vašich predkov, ktorí slovami básnika museli „hnaní žitia nevôľou“ opustiť rodnú vlasť – naše drahé a milované Slovensko? Vyzývame a prosíme Vás, aby ste sa zúčastnili nasledujúcej anonymnej prieskumnej ankety."

Vox populi, vox Dei – Hlas ľudu, hlas Boží, by mal byť signálom v každom demokratickom štáte.

„Roztratení, ale nestratení"

V závere motivačného vyhlásenia NNPSV uvádza: "Naša nadácia si vysoko váži a je si plne vedomá významu a dôležitosti Slovákov v zahraničí pre celý slovenský národ. Váš hlas môže ovplyvniť budúcnosť existencie Pamätníka slovenského vysťahovalectva na Slovensku i kvalitu vzťahov a spolupráce medzi slovenským zahraničím a Slovenskou republikou. Neváhajte, aby iní nerozhodovali bez Vás, a prosíme, aby ste túto anketu šírili aj medzi svojimi priateľmi v zahraničí. Ďakujeme!"

 

VYPLŇTE  ANKETU  NA PORTÁLI  NNPSV:

http://www.vystahovalectvo.sk/sk/38

Počet zobrazení: 839xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line