Zomrela najstaršia Slovenka sveta: 111-ročná Katarína Béliková rod. Piláthová skonala v maďarskej Pilíšskej Čabe

hlavná foto
Trvanie: 06.11.2018
Miesto: Portál oslovma.hu
Mesto/obec: Pilíšska Čaba - Budapešť
Štát: Maďarsko

Maďarská verejnoprávna televízia zaradila informáciu o úmrtí najstaršej občianky Maďarska ako udalosť dňa v hlavnej spravodajskej relácii. Nebýva zvykom, aby maďarské médiá v krajine nášho južného suseda sa veľkoryso zmienili napríklad aj o tom, že teta Béliková pochádzala zo slovenskej rodiny, pričom slovenčinu používala v komunikácii s jej blízkymi ľuďmi v Pilíšskej Čabe až do skonu. Okrem rodného jazyka prirodzene ovládala maďarčinu, cudzia jej však nebola ani nemčina, ba dorozumela sa aj s Rómami v ich jazyku. Portál Slovákov v Maďarsku www.oslovma.hu na facebooku uvádza: V sobotu 3. novembra nás navždy opustila najstaršia obyvateľka Maďarska Katarína Béliková rodená Piláthová z Pilíšskej Čaby. V septembri oslávila svoje 111. narodeniny. O tejto významnej udalosti a o živote Kataríny Bélikovej ste sa mohli dočítať aj v týždenníku Slovákov v Maďarsku. Česť jej pamiatke! Dodajme, že teta Katka nebola iba najstaršou obyvateľkou Maďarska. Z dostupných informácií je viac ako zrejmé, že v jej osobe skonala aj najstaršia Slovenka v krajanskom svete i na Slovensku!

V piatok 9. novembra sa v Pilíšskej Čabe uskutočnila posledná rozlúčka s pani Katarínou Bélikovou. V mene celej slovenskej komunity v Maďarsku i v mene svojom vyslovila sústrasť najbližšej rodine a svoju útechu a účasť smútočnému zhromaždeniu prejavila Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

Jej rozlúčkový príhovor prinášame v plnom znení.

 

Vážená smútiaca rodina,

vážená smútiaca komunita!

Prišli sme sa dnes rozlúčiť s nevšednou osobnosťou, známou a uznávanou členkou slovenskej komunity v Pilíšskej Čabe, Katarínou Bélikovou, rodenou Piláthovou.

Kata nena, ako ju oslovovali v jej prostredí, sa narodila 17. septembra 1907 v Pilíšskej Čabe, v chudobnej mnohodetnej slovenskej rodine, ako piate z 10 detí. Jej otec sa staral o zvieratá, matka vychovávala deti. V rodine sa hovorilo po slovensky, zachovávali sa slovenské tradície, veď v tom období sa ešte chodilo v kroji.

Už v detstve sa prejavila jej pracovitosť a usilovnosť. Mala 25 rokov, keď sa vydala. Manžel Ján Bélik pochádzal zo zámožnej rodiny a jeho rodičom sa spočiatku neveľmi pozdávalo, že si berie chudobnú dievčinu. Po sobáši sa s tým zmierili a pokojne spolunažívali v jednej domácnosti. Bélikovci mali tri deti – dve dcéry a syna. V rodine hovorili po maďarsky aj po slovensky, od miestnych Nemcov sa naučila po nemecky a tieto jazyky do konca svojho života nezabudla

Bola medzi zakladateľmi miestnej pobočky Zväzu Slovákov v Maďarsku. Jej dcéry, Anna a Veronika si od svojej matky osvojili lásku k slovenskému jazyku a slovenským piesňam. Sú dodnes aktívnymi členkami slovenskej organizácie a miestnej slovenskej komunity.

Teta Katka bola bohabojná, pobožná žena. Do svojich deväťdesiatich rokov každý rok na Veľký piatok vyšla na kopec, kde sa nachádza kalvária a pravidelne chodievala do kostola. Do svojich 100 rokov sa snažila o to, aby bola prítomná na všetkých slovenských podujatiach.

Keď mala Katarína Béliková 100 rokov, vtedajší veľvyslanec Slovenskej republiky Juraj Migaš pozval rodinu na slovenské veľvyslanectvo. S Jurajom Migašom sa stretla niekoľkokrát, často spomínala na spoločný tanec a spoločný spev so slovenským diplomatom, ktorý ju niekoľkokrát navštívil aj doma, v Pilíšskej Čabe.

Najstaršia obyvateľka Maďarska, čestná občianka Pilíšskej Čaby, najstaršia Slovenka na svete, nás opustila 3. novembra, dva mesiace po svojich 111. narodeninách. S Katarínou Bélikovou sa spolu s jej rodinou a komunitou mesta Pilíšska Čaba lúči aj slovenská komunita v Maďarsku.

Jej pracovitý život, optimizmus, láska k ľuďom, a elán nám bude príkladom!

Kata nena, odpočívajte v pokoji!

 

X                               X                                 X

 

Na tomto mieste si dovoľujeme uviesť na portáli slovenskezahranicie.sk reportáž z posledných 111. narodenín tety Katky tak, ako ju publikoval týždenník Slovákov v Maďarsku ĽUDOVÉ NOVINY na portáli luno.hu.

Ešte v tomto roku v septembri oslávila 111. narodeniny teta Katka Bélikovárodená Piláthová z Pilíšskej Čaby, najstaršia obyvateľka Maďarska. Okrem početných rodinných príslušníkov jej 17. septembra prišli zablahoželať primátor mesta András Farkas a viceprimátorka Beáta Bácskaiová, ako aj členky miestnej slovenskej samosprávy na čele s Rozáliou Hamerskou Valovičovou.

Najstaršiu obyvateľku krajiny život nešetril. Bola piata spomedzi desiatich detí. V rodine hovorili po maďarsky aj po slovensky, od miestnych Nemcov sa naučila po nemecky a tieto jazyky dodnes nezabudla. Už v detstve sa prejavila jej pracovitosť a usilovnosť.

Mala 25 rokov, keď sa vydala. Manžel Ján Bélik pochádzal zo zámožnej rodiny a jeho rodičom sa spočiatku neveľmi pozdávalo, že si berie chudobnú dievčinu. Po sobáši sa s tým zmierili a pokojne spolunažívali v jednej domácnosti. Bélikovci mali tri deti – dve dcéry a syna. Svokor a mladí celý deň pracovali na poliach, svokra mala na starosti domácnosť a gazdovstvo okolo domu a popri tom opatrovala deti. Dobre vychádzali, dokonca svokor sa častejšie radil s nevestou ako so synom.

Napriek tomu, alebo možno práve preto, že teta Katka po celý život ťažko pracovala, do svojich deväťdesiatich rokov každý rok na Veľký piatok vyšla na kopec, kde sa nachádza kalvária. Bola bohabojná, pobožná žena, pravidelne chodievala do kostola. Posledných tri a pol roka je nevládna, pripútaná na lôžko, ale raz za mesiac ju navštevuje kňaz.

Ako hovorí jej dcéra Viera, ktorá ju opatruje, jej mamičke sa dostáva maximálna starostlivosť – raz za dva týždne ju navštevuje lekár a pozornosť jej venuje aj vedenie obce. Vážia si ju a sú hrdí na čestnú občianku mesta. Z tety Katky vyžaruje pozitívna energia, je úprimná, vždy mala zmysel pre humor a neopúšťala ju dobrá nálada. Zdravie jej dobre slúžilo a bola čulá ešte aj keď mala 104 rokov. Odvtedy sa jej stav postupne zhoršuje. V posledných rokoch sleduje dianie okolo seba už poležiačky, ale nesťažuje si. Čulo sa zaujíma o to, čo sa deje v rodine a jej slovo dodnes zaváži.

Ťažké obdobie prežila pred 19 rokmi, keď jej zomrel manžel, ešte ťažšie, keď stratila 57-ročného syna. Hlboký žiaľ jej pomohla prekonať súdržná rodina – dve dcéry, sedem vnukov, štrnásť pravnukov a päť prapravnúčat.

K početným gratulantom sa pripojila v septembri 2018 aj redakcia Ľudových novín. Žiaľ, v novembri už priniesla iba smútočné parte a rozlúčkové riadky ako poctu na nezabudnuteľnú tetu Katku. S obdivom na jej čulosť ešte po životnej stovke ju poctil návštevou svojho času aj JE Juraj Migaš, veľvyslanec SR v Maďarsku, podobne aj jeho nástupca Peter Weiss.

 

O tete Kataríne Bélikovej čítajte

v črtách a reportážach na portáli

týždenníka Slovákov v Maďarsku

ĽUDOVÉ NOVINY

 

Pracovitosť a veselá myseľ

Katarína Béliková z Pilíšskej Čaby oslávila 109. narodeniny

V tretí septembrový víkend v mene Slovákov z Pilíšskej Čaby zablahoželali Kataríne Bélikovej, rodenej Piláthovej pri príležitosti jej 109. narodenín poslanci miestnej slovenskej samosprávy na čele s predsedníčkou Rozáliou Hamerskou Valovičovou. O jej živote porozprávala gratulantom jej 85-ročná dcéra Anna.

ČÍTAJTE CELÚ REPORTÁŽ:

http://www.luno.hu/…/aktuali…/24339-pracovitos-a-vesela-myse /

 

 „To mi chýba, že nemôžem utekať“

Dve dcéry, šesť vnukov a 14 pravnukov. To je najbližšia rodina tety Kataríny Bélikovej Piláthovej, ktorá sa 17. septembra dožila 103. narodenín. Kata-nena, ako ju volajú Slováci v Pilíšskej Čabe, je uznávanou osobnosťou tejto mnohonárodnostnej obce. Pri príležitosti jej vzácneho jubilea usporiadala obecná samospráva veľkolepú slávnosť, na ktorú pozvala nielen miestnych aktivistov, ale aj prominentné osobnosti. Najväčšiu radosť mala oslávenkyňa zo svojej najmladšej pravnučky, 6-mesačnej Emőke.

Švárna devečka ovečky pásla v zelenom háji - to je jej obľúbená pieseň, ktorú jej ochotne zaspievali členky miestneho slovenského pávieho krúžku. Nechýbala ani slovenská vlajka, ktorú, podobne ako vlani, vztýčili na Obecnom úrade v Pilíšskej Čabe.

„Minuloročné stretnutie s vami, keď som vám mal možnosť gratulovať, patrilo k najkrajším zážitkom, ktoré som mal. Viete, že ten minulý rok bol dosť búrlivý. Veľmi dobre si naň spomínam, preto som veľmi rád, že ste ma pozvali na oslavu vašich ďalších narodenín a dúfam, že prídem k vám aj na okrúhle 105. narodeniny. Preto si vám dovoľujem zaželať, aby sa vám darilo, aby ste boli zdravá a keď budete zdravá, určite vás neopustí váš zmysel pre humor. Naozaj je potešenie byť vo vašej spoločnosti,“ povedal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Budapešti Peter Weiss, ktorý poznamenal, že aj ich mená sú podobné. Jubilantke zablahoželal aj predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy Ján Fuzik, s ktorým sú aj rodina, nakoľko starý otec tety Katy bol Fúzik.

 

ČÍTAJTE CELÚ REPORTÁŽ:

http://www.luno.hu/…/10522-103-rocna-katarina-belikova-pila…

Fotogaléria

Počet zobrazení: 1269xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line