Rok Milana Rastislava Štefánika - pocta znamenitej osobnosti slovenského národa vo vlasti i vo svete

hlavná foto
Trvanie: 04.05.2019
Miesto: TASR - TERAZ.SK
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovensko

Rok 2019 bude Rokom Milana Rastislava Štefánika. Na návrh Ministerstva kultúry (MK) SR to na rokovaní v stredu 6. februára 2019 schválila vláda. Vyhlásenie vzdáva hold jednej z najvýraznejších osobností novodobých slovenských dejín a zároveň reflektuje na výročie, ktoré si v prípade osobnosti Štefánika Slovensko pripomenie. "Tento rok 4. mája uplynie 100 rokov od tragickej smrti M. R. Štefánika neďaleko Ivanky pri Dunaji, na 21. júla 2020 zasa pripadá 140. výročie jeho narodenia sa v Košariskách pri Brezovej pod Bradlom," pripomína MK.

"Obe tieto výročia sú zároveň rámcom pre aktivity pripomínajúce si v rokoch 2019 až 2020 osobnosť M. R. Štefánika a budú tiež príležitosťou na zveľadenie lokalít, ktoré sú späté s jeho menom," dodal rezort v dôvodovej správe. Jedným z prvých podujatí bude 4. mája 2019 výjazdové rokovanie vlády SR, ktoré sa uskutoční v regióne spätom so životným príbehom jedného zo zakladateľov 1. ČSR.

Rezort pripomína, že na základe jeho iniciatívy vznikol prípravný výbor na koordináciu podujatí k významným výročiam Štefánika v rokoch 2019 a 2020. Prípravný výbor bol zložený zo zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, Kancelárie Národnej rady SR, samospráv, spolkov, Slovenskej akadémie vied a médií. "Úlohou prípravného výboru bolo zostaviť kalendárium podujatí, najmä ich koordináciu, aby sa podujatia programovo a termínovo neprekrývali, neboli duplicitné a boli na primeranej umeleckej a spoločenskej úrovni s ohľadom na význam oslavovaných jubileí," vysvetlil rezort. Podujatia a aktivity sú kombináciou celoslovenských, regionálnych a miestnych podujatí a podujatí realizovaných v zahraničí.

Celková výška požadovaných finančných prostriedkov na tieto podujatia je 3 853 222 eur, z toho v roku 2019 suma 2 305 102 eur a v roku 2020 suma vo výške 1 548 120 eur. Podľa návrhu by mali byť finančné prostriedky pridelené z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa jednotlivým hlavným organizátorom podujatí.

Ďalšie podujatia organizované k významným výročiam Štefánika v rokoch 2019 a 2020 budú financované z vlastných alebo dotačných zdrojov, napríklad v prípade úspešnosti projektu z verejnoprávneho dotačného Fondu na podporu umenia. Osobnosť Štefánika si pripomenie aj Slovenská pošta, ktorá má 3. mája 2019 vydať známku Československé légie a M. R. Štefánik. Mediálnymi partnermi Roka Milana Rastislava Štefánika sú prioritne verejnoprávne inštitúcie Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) a Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS).

ROK MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

2019 - 2020

Odkazy na podujatia, reportáže, rozhovory, črty, dokumenty, publikácie, eseje, glosy, spomienky    a príbehy spojené so životom, dielom a odkazom jednej z najväčších osobností novodobej slovenskej histórie v oblasti politiky, diplomacie, vojenstva, vedy, letectva, astrológie a hvezdárstva, cestovateľského objavovania, fotografie a ďalších tvorivých počinov veľkého vlastenca, národovca a pozitívnej príkladnej osobnosti pre nové generácie Slovákov doma i vo svete.

 

Vitaj, Štefánikov rok! Svedomie Slovákov osloví aj Dolnú zem.

Neverím na povery či znamenia, nemrhám časom lúskaním horoskopov. Uvedomujúc si ale nevyhnutnosť ukotvenia sa v sebauvedomení - intelektuálnom, emotívnom aj národnom, vyznávam symboly. Silu ducha a posolstvá ľudí, ktorí ovplyvňujú, formujú, ba akoby naše kroky aj viedli pri písaní príbehov.

Jesto veľa Slovákov i rodákov v cudzom svete, ktorých s úľubou vpúšťame do našich myšlienok a konaní. Aby sa stali normou, étosom či prímerom, zajedno aj zväčša nedosiahnuteľnou métou. Každý z nás má svoj jedinečný - s odlišnou dramaturgiou i esenciami a s rôznou mierou spokojnosti vyskladanej mozaiky, netušený osud. Sami si skicujeme a režírujeme realitu každučkého dňa. A hoci nelietame v oblakoch, cítiac v sebe príchute rojkov, chceme sa prirovnať k rešpektovaným vzorom. V záhyboch našich srdcových komôr je preto aj miesto pre výnimočné osobnosti. Doma medzi Tatrami i Dunajom, ale aj skrz-naskrz slovenskou Európou i zámorím, je týmto fenoménom Milan Rastislav Štefánik.

Prečo ho velebíme a začo je skutočným vzorom, na pár riadkoch nepostihneme. Napokon, v roku 100. výročia tragického, dodnes neobjasneného a záhadami opradeného úmrtia hrdého a nepokoreného generála (4. mája 1919 na letisku v Ivanke pri Dunaji), bude témou "M. R. Štefánik" žiť celé Slovensko. Okrem literárnych, filmových, dokumentárnych či vedeckých počinov aj symbolickým vyhlásením roku 2019 "jeho rokom". Odhliadnuc od toho, že v licenčnom televíznom formáte RTVS "Najväčší Slovák" (hoci podobné módne "esemeskové" ankety sú mi pre ich často bulvárno-komerčný nádych proti srsti...) bude práve Štefánik nepochybne najhorúcejšou "voľbou národa".

Chce sa veriť, že anketa prinesie aj niečo užitočné: kýžené poznanie, nové objavy. Že zaujme mladšie generácie, až hrôzostrašne vajatajúce v témach iba nedávnej slovenskej histórie, apelujúcej na národné sebavedomie skrze sebapoznanie. Ak je M. R. Štefánik jednou z najvhodnejších volieb (v nej mám jedinú dilemu: Ľudovít Štúr či Milan Rastislav Štefánik?!), potom sa naskytá k obohacujúcemu aspektu aj priblíženie jeho študentskej periódy v prostrediach súčasného Maďarska: v Šoproni, najmä však v Sarvaši.

Nutkajú k tomu aj zozbierané eseje a reflexie, ktoré pitvarošský rodák Štefan Hudák vydal na Slovensku v „Dolnozemskom zápisníku“. Pochopiteľne v nich neopomenul ani príbeh mladého Štefánika v Sarvaši, kde v školskom roku 1897-88 maturoval. Rozpomienky na „sarvašského“ Milana Rastislava zdokladoval okrem iných aj citáciami z pera spisovateľky Hany Ponickej. Tá potvrdzuje, že „v Sarvaši začal Štefánik prejavovať  už i sústredený záujem  o astronómiu – keď mu strýko daroval prvý primitívny ďalekohľad. Trochu si ho zdokonalil a už tu ním pozoroval hviezdy.“ Mimochodom, v čase, keď Štefánik v Sarvaši študoval, žilo v ňom z 25-tisíc obyvateľov, z ktorých až 18-tisíc sa hlásilo k Slovákom!   

Rozpomienku „Štefánik na Sarvaši“ publikoval Š. Hudák pred 27 rokmi v Ľudových novinách. Niet lepšej výzvy pre súčasníkov – a nielen iba v Sarvaši, ako jeho slová v závere: „Bolo by vítané, keby na danú problematiku upriamili svoju pozornosť i miestni historici, kronikári, pedagógovia, etnografi.“ Nože vyslyšme dolnozemského rodáka!

V dušičkovej palete farebnosti 1. novembra 2018 som s bázňou vystúpil na Štefánikovu monumentálnu Mohylu na Bradle. V panoramatickom výhľade som si pripomenul všetkých blízkych, ktorí sú už vo večnosti. Až som v jedinečnom počine architekta Dušana Samuela Jurkoviča, autora pamätníka, v blízkosti uloženého Štefánikovho srdca precítil, že muž veľkých činov je tu stále s nami. Nie je to iba o duchu, ale o stálej prítomnosti Štefánika v nás. Očaril nás, je pre nás žriedlom inšpirácií. Čím sa mu zavďačiť? Aspoň takto.

Preto vitaj, Rok Milana Rastislava Štefánika!

ĽUDO POMICHAL

28. decembra 2018

(autor je publicista, rubrika POHĽAD ZO SLOVENSKA vychádza raz do mesiaca v týždenníku Slovákov v Maďarsku ĽUDOVÉ NOVINY, v ktorých je členom redakčnej rady)

 

ČÍTAJTE ZO ZÁKULISIA ŽIVOTNÉHO PRÍBEHU

MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

 

Štefánikovo múzeum vo francúzskom Meduone vzniká ako vôbec prvé v zahraničí!

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3022/stefanikovo-muzeum-vo-francuzskom-meduone-vznika-ako-vobec-prve-v-zahranici

Pohreb generála Štefánika zatienil aj boje na južnej hranici s Maďarmi

http://www.teraz.sk/slovensko/serial-pohreb-generala-stefanika-za/394739-clanok.html

Múzeum v Košiciach vystavuje stoličky zo Štefánikovho parížskeho bytu

http://www.teraz.sk/regiony/muzeum-v-kosiciach-vystavuje-stolicky/393868-clanok.html

Štefánik zahynul v lietadle typu Caproni. Existujú také už len tri

http://www.teraz.sk/magazin/stefanik-zahynul-v-lietadle-typu-caproni/393560-clanok.html

Krajania v New Yorku si pripomenuli 100. výročie úmrtia M. R. Štefánika

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3006/krajania-v-new-yorku-si-pripomenuli-100-vyrocie-umrtia-m-r-stefanika

Historik M. Kšiňan: Štefánik si nedával pred seba malé projekty

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3005/historik-m-ksinan-stefanik-si-nedaval-pred-seba-male-projekty

Najväčším Slovákom je Milan Rastislav Štefánik. Rozhodol o tom finálový galavečer v SND v Bratislave

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2992/najvaecsim-slovakom-je-milan-rastislav-stefanik-rozhodol-o-tom-finalovy-galavecer-v-snd-v-bratislave

Pocta M. R. Štefánikovi vo Francúzskom inštitúte v Bratislave

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2986/pocta-m-r-stefanikovi-vo-francuzskom-institute-v-bratislave

Štefánik sa vždy hrdo hlásil k Slovákom – približuje príbeh v projekte TASR k Roku M. R. Štefánika

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2984/stefanik-sa-vzdy-hrdo-hlasil-k-slovakom--priblizuje-pribeh-v-projekte-tasr-k-roku-m-r-stefanika

V polovici roku 1918 čakala Štefánika bojová úloha – z projektu TASR k Roku M. R. Štefánika

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2983/v-polovici-roku-1918-cakala-stefanika-bojova-uloha--z-projektu-tasr-k-roku-m-r-stefanika

Výsledky Štefánikovej misie v USA boli veľkolepé - z projektu TASR

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2971/vysledky-stefanikovej-misie-v-usa-boli-velkolepe---z-projektu-tasr

Mimoriadne politické úsilie Štefánika poznačili roky Veľkej vojny

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2969/mimoriadne-politicke-usilie-stefanika-poznacili-roky-velkej-vojny

Vďaka Štefánikovi vznikli tzv. légie: z projektu TASR k Roku M. R. Štefánika

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2962/vdaka-stefanikovi-vznikli-tzv-legie-z-projektu-tasr-k-roku-m-r-stefanika

Na začiatku 1. svetovej vojny sa zo Štefánika stal pilot – dôstojník. Z projektu TASR k Roku M. R. Štefánika

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2961/na-zaciatku-1-svetovej-vojny-sa-zo-stefanika-stal-pilot--dostojnik-z-projektu-tasr-k-roku-m-r-stefanika

Štefánik na Tahiti vykonal aj významnú kultúrnu misiu – z projektu TASR k Roku M. R. Štefánika

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2949/stefanik-na-tahiti-vykonal-aj-vyznamnu-kulturnu-misiu--z-projektu-tasr-k-roku-m-r-stefanika

Štefánikova cesta po Ázii a na ostrov Tahiti - projekt TASR k Roku M. R. Štefánika

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2938/stefanikova-cesta-po-azii-a-na-ostrov-tahiti---projekt-tasr-k-roku-m-r-stefanika

Podnetným pre Štefánika bolo stretnutie s tolstojovcom Makovickým

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2934/podnetnym-pre-stefanika-bolo-stretnutie-s-tolstojovcom-makovickym

Štefánikove prednášky u profesora Masaryka. 6. časť projektu TASR

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2921/stefanikove-prednasky-u-profesora-masaryka-6-cast-projektu-tasr

Študujúci M. R. Štefánik objavuje Prahu, aj svoje lásky... 5. časť projektu TASR

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2920/studujuci-m-r-stefanik-objavuje-prahu-aj-svoje-lasky-5-cast-projektu-tasr

Prvé lásky M. R. Štefánika – gymnazistu v Šoproni a maturanta v Sarvaši

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2901/prve-lasky-m-r-stefanika--gymnazistu-v-soproni-a-maturanta-v-sarvasi

M. R. Štefánik si svoju národnú ukotvenosť uvedomil na Evanjelickom lýceu v Bratislave

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2893/m-r-stefanik-si-svoju-narodnu-ukotvenost-uvedomil-na-evanjelickom-lyceu-v-bratislave

Otcov odkaz Štefánikovi (3. časť projektu TASR k 100. výročiu smrti M. R. Š.)

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2879/otcov-odkaz-stefanikovi-3-cast-projektu-tasr-k-100-vyrociu-smrti-m-r-s

Detstvo Milana Rastislava Štefánika: z projektu TASR (2)

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2867/detstvo-milana-rastislava-stefanika-z-projektu-tasr-2

Milan Rastislav Štefánik je náš národný hrdina: projekt TASR v jubilejnom roku M.R.Š.

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2855/milan-rastislav-stefanik-je-nas-narodny-hrdina-projekt-tasr-v-jubilejnom-roku-mrs

Fotogaléria

Počet zobrazení: 1309xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line