Za Valériou Tóthovou, nositeľkou divadelného kumštu medzi krajanmi v Toronte

hlavná foto
Trvanie: 08.04.2019
Miesto: Toronto
Mesto/obec: Toronto
Štát: Kanada

Žijeme čas, keď nás viac ako kedykoľvek predtým (azda aj preto, že človek má na prste klávesnice svet v okamihu na dotyk) emotívne zasiahnu záchvevy duše skrze straty ľudí blízkych aj vzdialenejších. Aj takto v sviatočnú nedeľu popoludní, keď panujú vnemové meditácie, trúchlivá zvesť z kanadského Toronta, kde v piatok 5. apríla 2019 v blízkosti svojej rodiny v tichosti zavŕšila svoju pozemskú púť pani Valéria Tóthová, neoddeliteľná súčasť tvorivého manželského tandemu v oblasti divadelného a dramaticko-dokumentárneho kumštu, myšlienkami na spomienku jedinečného bratislavského popoludnia spred čochvíľa štyroch rokov, evokovala priblíženie s citlivou a prajnou dámou všestranných kultúrnych obzorov.

„Vážená rodina a priatelia Valiky, 

so smútkom vás informujeme o úmrtí našej milovanej Márie Valérie Tóth, ktorá sa pobrala do večnosti 5. apríla 2019 o 13.30 hod. Chceme Vás uistiť, že Valika nás opustila pokojne, obklopená jej bezprostrednou rodinou. Nie je možné doceniť, aký pozitívny vplyv mala na všetkých nás. Milovala svoju rodinu a priateľov, bola dynamickým človekom, vytvárala pokoj, porozumenie a toleranciu k ľudskosti. Zajedno aj prispievala do mnohých našich životov svojou úžasnou láskou a nadovšetko bola skalou pre jej milého manžela Dušana, celých 57 rokov.“

Touto smutnou správou oslovil reverend Dušan Tóth s najbližšou rodinou svojich priateľov, známych a všetky spriaznené duše v prostredí Slovákov v Toronte, Kanade, ale aj všade tam, kde si Valiku pre jej prívetivosť, vľúdnosť a úprimnú snahu pomáhať a zároveň aj šíriť v ďalekej cudzine lásku ku všetkému slovenskému, obľúbili a opätovali pozornosťou jej ľudské cnosti.

V ťažkej chvíli si v mene krajanov vo svete i rodákov na Slovensku, ktorí k pani Valérii Tóthovej prejavovali svoju empatickú náklonnosť a prirodzený obdiv, dovoľujeme aj prostredníctvom portálu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – slovenskezahranicie.sk - Dušanovi Tóthovi a jeho rodine vyjadriť hlboký súcit a tichú účasť pri prekonaní bôľneho skonu manželky, matky a starej mamy. Nech spomienky na všetko, čo pani Valika bude pre rodinu a priateľov sprítomňovať v okamihoch s ňou zažitých, prežitých a nezabudnuteľných, lieči a upokojuje ich duše a posilňuje ich nádej na večnosť.

Dovolíme si citovať z mailu Dušana Tótha a jeho rodiny:

„Posledná rozlúčka s pani Valikou Tóthovou sa uskutoční v kostole sv. Lukáša (3200 Bayview Ave., Toronto) v sobotu 13. apríla 2019 o 11.00 h. Po ktorom nasleduje občerstvenie v hale Cirkvi. Namiesto kvetov prosíme, aby ste prispeli do Kostola svätého Lukáša na fond: „Horúce leto 68“.

Jedným z najosobnejších a najčerstvejších projektov, do ktorých sa Valika ponorila, bol anglický preklad Horúce leto 68, najpredávanejšieho románu slovenského autora Viliama Klimáčka. Tento román zaznamenáva životy skupiny slovenských prisťahovalcov do Kanady, z ktorých jedna - Erika, bola citlivo maskovaná Valika, po tom, ako sa usadili v novej vlasti. Plánujeme vytvoriť video verziu oslavy jej večného života pre tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť osobne pohrebu.“

Ak sme v úvode spomínali bratislavské stretnutie s pani Valikou Tóthovou v máji 2015, dovolíme si citovať z úvodu reportáže z aktu ocenenia manželov Valérie a Dušana Tóthovcov Cenou Európskej únie umenia.

„Nebýva veru všednou udalosťou, keď si náš krajan, zaradivší sa medzi „emigrantov – šesťdesiatosmičkárov“  túžiac pred polstoročím po vzdušnej slobode prejavu, kyslíku voľných myšlienok a usporiadaní svojho časosveta, akceptujúc vôľu i prozreteľnosť Božiu, riadiac sa kánonom Písma, vyvolí za svoj ľudský i intelektuálny domov novú vlasť, navracal sa na rodnú hrudu s ambíciou žať prestížne úcty a ocenenia. Nuž ale, ušľachtilosť ducha a pokorná služba slovu, kumštu, múzam, a – to predovšetkým – človeku, privádza v tom najlepšom človeka k pokušeniu konať dobro v takom rozmere, ktorý, súc neostávajúc nepovšimnutý, vystaví si kredibilitou až samé právo na potlesk. Ten sa v stredu 27. mája 2015 dostal v preplnenej obradnej sieni Zichyho paláca v Bratislave manželskej dvojici Slovákov žijúcich v zahraničí – Valérii a Dušanovi Tóthovcom.“

 

O celoživotnom prínose Valérie Tóthovej,

príkladnej krajanky z Toronta,

ako aj o uznaní jej kultúrnych aktivít,

čítajte na webe ÚSŽZ

Cena Európskej únie umenia Valérii a Dušanovi Tóthovcom, tvorivým krajanom z Kanady, za kultúrny, duchovný a ľudský prínos v ich tvorbe

http://www.uszz.sk/sk/cena-europskej-unie-umenia-valerii-a-dusanovi-tothovcom-tvorivym-krajanom--z-kanady-za-kulturny-duchovny-a-ludsky-prinos-v-ich-tvorbe

 

LAUDATIO SLAVOMÍRY OČENÁŠOVEJ-ŠTRBOVEJ

ESEJ VALÉRIE TÓTHOVEJ: O ríši vtákov a nielen o nej

 

ĽUDO POMICHAL

FOTO: AUTOR

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 183xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografia

Naši partneri:Domov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2019 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line