V Jánošíku na 48. Stretnutí pod lipami zvučalo tvorivé slovo Slovákov v Srbsku

hlavná foto
Trvanie: 10.06.2019
Miesto: Jánošík
Mesto/obec: Jánošík
Štát: Srbsko

V sobotu 8. júna popoludní v Jánošíku prekvitala mladosť, krásne slovo, pekná hudba a výtvarné umenie. V tejto juhobanátskej dedine sa totiž konalo 48. Stretnutie pod lipami. Už tradične zoskupuje autorov, ktorí svoje literárne a výtvarné príspevky uverejňujú v rubrike Rozlety časopisu pre mládež Vzlet. O podujatí informuje na portáli týždenníka Slovákov v Srbsku Hlas ľudu - hl.rs reportér Juraj Bartoš.

Podujatie na dvore evanjelickej fary usporiadal časopis Vzlet a Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu. V spolupráci s cirkevným evanjelickým a. v. zborom v Jánošíku, tamojšou ZŠ Tomáša G. Masaryka a Združením žien Jánošíčanka. Podujatie finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Laureáti

Cenu za najlepší literárny príspevok vo Vzlete v období september 2018 až jún 2019 získala študentka slovenského jazyka a literatúry Jana Domoniová z Kysáča. Cena za najlepší výtvarný príspevok sa dostala do rúk základoškoláčke Lýdie Čemanovej z Kysáča. Prv menovaná na SPL absentovala, keďže práve bola na Slovensku v rámci študentského programu Erasmus; cenu jej udelia neskôr.

Komisia pre udelenie literárnej ceny pracovala v zložení: predsedníčka PaeDr. Eleonára Zvalená PhD, lektorka slovenského jazky a kultúry na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade a členovia: spisovateľ Michal Ďuga a Martina Bartošová, prekladateľka v Sekretariáte pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny a spoločenstvá AP Vojvodiny. Správu komisie prečítala jej predsedníčka.  O výtvarnej cene rozhodovala komisia v zložení: akademický maliar Michal Ďurovka predseda a členovia: akademický maliar Ján Agársky a karikaturista Vladan Nikolić.

Správu predniesol predseda komisie, ktorý taktiež otvoril výstavu výtvarných prác mladých rozletovcov a jánošíckych žiakov.

Program

Svoje literárne práce prečítali štyria autori, ktorí prispievajú do rubriky Rozlety časopisu Vzlet: čerstvé maturantky Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci Emília Jana Pálešová z Erdevíka a Petra Častvenová z Petrovca, Kovačičan Ján Farkaš – tretiak Gymnázia Michala Pupina v Kovačici a Zuzana Tomášiková z Padiny – žiačka 3. ročníka Ekonomickej školy v Belehrade. Príspevky laureátky Jany Domoniovej a Svetlany Gaškovej prečítala Irena Struhárová, pokým príspevok Branislava Popa prezentoval Samo Valent.

V rámci programu moderátorka Vŕbová mala rozhovor so spisovateľkou (svojho času laureátkou Ceny Rozletov) a prekladateľskou Zdenkou Valentovou – Belićovou. Potlesky za hru na syntetizátore zožal aj mladý hudobník z Vršca (pôvodom Jánošíčan) Andrej Horniak, budúci študent konzervatória v Bratislave.

Príhovory

Po vstupných slovách moderátorky vkusného programu študentky slovenčiny Danice Vŕbovej odzneli pozdravné príhovory. V mene hostiteľov príjemné odpoludnie účastníkom 48. SPL poprial jánošícky ev. farár Slađan Daniel Srdić.

K ďalšej tvorbe mladých rozletovcov vyzvala predsedníčka výboru pre informovanie Anna Horvátová. Šéfredaktorka Vzletu Jasmina Pániková ozrejmila, že účastníkov SPL jej rodná dedina víta prvý raz. Aj preto, lebo vlani cenu za najlepšie výtvarné príspevky získala Jánošíčanka Vinona Dudková.

Darčeky, návštevy…

Úradná časť 48. SPL sa skončila udelením priliehavých darčekov účastníkom programu a ďakovných listín podporovateľom podujatia.  Nasledovala návšteva evanjelického a. v. kostola vyzdobeného ručníkmi v ústrety Svätodušnej nedele. Jánošícky ev. farár pripravil vhodnú prednášku, informujúc pozorné zhromaždenie, že u nás takúto výzdobu chrámu počas Turíc praktikujú len v Kovačici, Padine a Jánošíku.

Potom si hostia pozreli miestny etno dom a absolvovali spoločný obed v Dome kultúry, ktorý pripravili členky ZŽ Jánošíčanka.  Definitívnu bodku za tohtoročným SPL dali v neďalekej Hajdušici. Tam si obzreli chýrečný kaštieľ Dunđerských a krásny park. Zasmerovali aj do pravoslávneho kláštora Sv. archanjela Michala.

Mladí vzletovci, novinári Rádiotelevízie Vojvodiny a Hlasu ľudu sa nakoniec občerstvili v dome, v ktorom sídli Kultúrno-umelecký spolok Jednota, kde si pozreli aj krásnu etno-izbu. Vrátili sa domov s krásnymi dojmami z vydareného obsažného kultúrneho podujatia.

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Prispievatelia a čitatelia rubriky Rozlety časopisu Vzlet.

Šéfredaktorka Vzletu Jasmina Pániková.

Eleonóra Zvalená (zľava) a Martina Bartošová.

Michal Ďurovka.

Danica Vŕbová (zľava) a Zdenka Valentová-Belićová.

Talentovaný hudobník Andrej Horniak.

Jánošícky ev. farár Slađan Daniel Srdić.

Pred kaštieľom v Hajdušici.

 

JURAJ BARTOŠ - Hlas ľudu

Foto: autor

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 71xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografia

Naši partneri:Domov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2019 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line