Divadelné hody v Starej Pazove: tvorba 3xĎ s atribútmi objavnej kvalityDivadelné hody v Starej Pazove: tvorba 3xĎ s atribútmi objavnej kvality

hlavná foto
Trvanie: 11.06.2019
Miesto: Stará Pazova
Mesto/obec: Stará Pazova
Štát: Srbsko

V dňoch 7. až 9.júna v Starej Pazove sa stretli malí-veľkí herci na 26. Prehliadke slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ. Brány podnetného tvorivého maratónu troch dní v piatok na poludnie otvorila Libuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. So želaním, aby sa divadelníkom z dvanástich súborov dobre hralo v divadelnej krajine Lakatošová poznamenala, že prehliadka ma dlhú tradíciu a bude trvať, kým divadelníci budú chcieť hrať a vždy ich v tom budú podporovať dospelí a príslušné inštitúcie. O významnej kultúrnej udalosti Slovákov vo Vojvodine informuje portál Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Prvý deň prehliadky

Potulky divadelnou krajinou na prehliadke detskej divadelnej tvorby sa začali zaujímavým otváracím ceremoniálom, ktorý pripravil Alexander Bako a predviedli mladé divadelníčky Jana Rumanová, Valentína Hudecová a Jana Pokorácka. Aby sa divadelné hody mohli začať v otváracom ceremoniáli účinkovali aj Zdenko Uheli, predseda Organizačno-správnej rady prehliadky ako kúzelník, ktorý princeznej priniesol kyticu kvetov. Tiež aj Goran Jović, predseda ZO Stará Pazova, ako čarodejník, ktorý priniesol klobúk a poznamenal, že táto prehliadka bude rásť aj naďalej ďakujúc divadelným súborom, s ktorými pracujú divadelní zanietenci, ktorí sa každý rok na javisko vracajú. A do tretice otváracieho ceremoniálu sa zúčastnila aj Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM ako dobrá víla, ktorá priniesla korunu.

Po otváracom ceremoniáli, prví sa divákom, detskej a odbornej porote predstavili Boľovčania s predstavením Pozvanie v réžii Jany Tomanovej. Na detskú porotu v zložení Jelena Ardalová, Marína Šagová a Andrea Hadríková najviac zapôsobili Juliana Micháľová a Martin Zloch. Potom vystúpili Pivničania s predstavením Nechceme rezance v réžii Jarmily Čobrdovej a Vesny Kámaňovej. Detská porota za najlepšiu herečku vyhlásila Máju Tótovú a za najlepšieho herca Dominika Žilaja.

Tretí súbor, ktorý vystúpil na prehliadke prvého dňa bol z Erdevíka a predviedol inscenáciu Mušky z gumipušky v réžii Ruženky a Vladka Ďuríkovcov  podľa režijnej koncepcie Daniely Legíňovej Sabovej. Detská porota za najlepších v tomto súbore vyhlásila Tijanu Mockovú a Benjamína Tordaja. Štvrté súťažné predstavenie Ekologická rozprávka, v réžii Tijany Farkašovej predviedli divadelníci z Bingule. Za najlepších hercov detská porota vyhlásila Andjelu Farkašovú a Damira Suchániho. Prvý prehliadkový deň zakončili Staropazovčania predstavením Muva, v réžii Savu Djurdjevića. Bolo to predstavenie v srbčine a mimo konkurencie.

Druhý deň prehliadky

Na tohtoročnej 26. Prehliadke slovenskej detskej divadelnej tvorby sa, tak ako aj vlani, zúčastnilo desať predstavení v súťažnej časti. Teší fakt, že sa na prehliadku vrátili súbory z prostredí, ktoré sa niekoľko rokov nezúčastnili, ako sú súbory z Boľoviec, Erdevíka a Bingule. Tiež badáme mladých ľudí, ktorí donedávna na tejto prehliadke hrali a dnes sa pustili do réžie.

Druhý prehliadkový deň začali Staropazovčania súťažným predstavením Hotel Platan, v réžii Ivana Ječmena a Ljiljany Popovej. Podľa ocenenia detskej poroty najlepšia herečka bola Lýdia Turčanová a najlepší herec Martin Fábry. Druhé sobotňajšie predstavenie Hurá do školy, v réžii Adely Obšustovej predviedli žiaci základnej školy Bratstva a jednoty z Bieleho Blata. Na detskú porotu najviac zapôsobili Nadica Bibeľová a Miroslav Vrška.

Deti zo základnej školy Jána Kollára zo Selenče vystúpili s Rozprávkou o domčeku na polianke, v réžii Anny Kolekovej a Terézie Žiakovej. Najlepšími hercami z tohto súboru sa stali Andrej Tomšík a Dajana Gašparovská. Štvrté predstavenie druhého dňa predviedli Laliťania. Vystúpili s Rozprávkou z parku v réžii Jany Burčiarovej a Juraja Turčana. Z tohto predstavenia detská porota za najlepších hercov vyhlásila Igora Šimeka a Tijanu Jurićovú.

Zo sprievodných podujatí v predsieni divadelnej sály počas prehliadke nainštalovaná bola výstava žiackych výkresov - návrhov na  diplom. Na nádvorí sa návštevníci mohli občerstviť zmrzlinou a usilovné členky Združenia žien každý deň pripravovali langoše a nadlacky.

Tretí deň prehliadky

Počas tretieho prehliadkového dňa boli až tri predstavenia mimo konkurencie. Škôlkari z PU Poletarac sa predstavili Africkou rozprávkou, trochu starší žiaci nižších ročníkov z Art centra Chlieb a hry a SD VHV zo Starej Pazovy sa pohrali s tieňmi v predstavení Soľ nad zlato a mládežníci gymnázia Jána Kollára z Báčskeho Petrovca sa predstavili po srbsky inscenáciou Ľúbostný list.

V súťažnej časti vystúpilo divadlo VHV z Báčského Petrovca s predstavením Traja zhavranelí bratia v réžii Svetlany Gaškovej a SKOS Detvan z Vojlovice predviedol inscenáciu Rozmarín v réžii Alisy Oravcovej. Na detskú porotu v Petrovskom predstavení najviac zapôsobili Mia Majerová a Milan Hemela a vo Vojlovickom Andrea Koláriková a Martin Holok.

V nedeľu sa uskutočnila aj prezentácia detskej knižnej produkcie Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca, na ktorej nevšedným spôsobom Vladimír Valentík, riaditeľ SVC a Miroslav Gašpar, mladý nádejný spisovateľ predstavili nové detské knihy. Aj tohto roku posledného dňa záujem detí vyvolalo face painting, čiže vykresľovanie obľúbených živočíchov, či hrdinov na rúčkach a líčkach.

Vyvrcholením tretieho dňa bolo vyhlásenie odmenených a udelenie cien. Odborná porota v zložení Doc. dipl. režisér a dipl. herec Miroslav Benka, významný umelec, Mgr. art Milina Chrťanová, diplomovaná bábkoherečka a Lýdia Gedeľovská, profesorka triednej výučby za najlepšie vyhlásila predstavenie Traja zhavranelí bratia z Báčského Petrovca. Víťazi získali cenu NRSNM – sošku Miry Brtkovej a právo zúčastniť sa festivalu v Šali na Slovensku. Režisérka tohto predstavenia Svetlana Gašková získala cenu za najúspešnejšiu réžiu a scénografiu.

Druhú cenu a striebornú plaketu získalo predstavenie Rozmarín z Vojlovice. Tomuto súboru sa dostalo aj ocenenie za najúspešnejší kreatívny divadelný čin a za najúspešnejšie kostýmy odmenená je Terezia Veberová Oravcová a Andrea Koláriková dostala cenu za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú ženskú postavu.

Tretiu cenu a bronzovú plaketu získalo predstavenie Mušky z gumipušky z Erdevíka. Benjamín Tordaj z tohto súboru dostal cenu za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú mužskú postavu na prehliadke.

Najúspešnejší debutanti na prehliadke boli Mia Majerová z Báčskeho Petrovca a Martin Fábry zo Starej Pazovy. Za najúspešnejšie stvárnené epizódne postavy odmenení sú Petra Hrnčiarová z Lalite a Alexej Murtin z Báčského Petrovca.

Odborná porota odmenila šiestich hercov za herecké výkony - Julianu Micháľovú z Boľoviec, Maju Tótovú z Pivnice, Ivanu Zorňanovú z Erdevíka, Lýdiu Turčanovú zo Starej Pazovy, Miroslava Vršku z Bieleho Blata a Milana Hemelu z Báčskeho Petrovca. Mladé režisérky Jana Tomanová z Boľoviec, Tijana Farkašová z Bingule, Adela Obšustová z Bieleho Blata, Jana Burčiarová a režisér Juraj Turčan z Lalite sú odmenení za zveľadenie ochotníckej divadelnej činnosti vo svojom prostredí. Odborná porota udelila dve rovnoprávne ceny za kolektívnu hru súboru zo Selenče a z Pivnice.

Odborná porota kladne zhodnotila úsilie divadelných ochotníkov, ktorí sa snažia zachovať ochotnícku činnosť vo svojich prostrediach. Poznamenala, že treba viacej pracovať na javiskovej reči, lebo divadlo je jedným z pilierov zachovávania národnej identity a materinského jazyka. Ochotníckym režisérom odporučila spoluprácu s odborníkmi a navrhla organizovanie seminárov, v oblasti detského divadla. Na toto porota poukázala v rozhovoroch, ktoré sa viedli s režisérmi po každom predstavení.

Detská porota okrem cien za najlepšie stvárnenú ženskú a mužskú postavu v každom predstavení, udelila aj ceny za najsympatickejších hercov Adamovi Kolárikovi z Vojlovice a Tatiane Klinovskej zo Selenče, za najkomickejších hercov Nikolovi Halasovi z Bieleho Blata a Jane Kováčovej zo Starej Pazovy. Najsympatickejším hereckým párom sa podľa tejto poroty stal Ivan Dudok a Ivana Zorňanová z Erdevika, kým najsympatickejší kostým mal súbor zo Selenče.

Cena za najlepšie ideové riešenie diplomu dostala Jana Jašová zo Starej Pazovy. Odmenených hercov MSS odmenila zájazdom do Bratislavy na Vianočné trhy. So želaním, aby sa divadelným súborom darilo v práci a aby na prehliadku prišli aj o rok, 26. Prehliadku 3 x Ď zatvorila Libuška Lakatošová.

Prehliadku spoločne organizovali NRSNM, Ustav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Spolok hrdinu Janka Čmelíka, obec Stará Pazova. Prehliadku finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Text: Anna Simonovićová

Fotografie: Alexander Pop

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 94xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografia

Naši partneri:Domov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2019 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line