Komlóšska matrika - jedinečná historická stopa Slovákov na Dolnej zemi v Maďarsku

hlavná foto
Trvanie: 30.08.2019
Miesto: Slovenský Komlóš - LUNO.HU
Mesto/obec: Slovenský Komlóš
Štát: Maďarsko

Spravidla každé mesto, mestečko či obec, resp. farnosť má jednu osobitnú, nesmierne vzácnu, priam unikátnu historickú pamiatku z minulosti, uchovávajúcu menné záznamy o jeho predkoch, ktorí sa tam narodili a žili v dávnej či nedávnej minulosti, ktorí svojím spôsobom prispeli k rozvoju a budovaniu tejto lokality a nakoniec v nej neraz aj ukončili svoju pozemskú púť.

Takouto unikátnou pamiatkou je miestna matrika. Matrika mestečka Slovenský Komlóš, presnejšie povedané cirkevná matrika miestneho evanjelického cirkevného zboru, ktorá bola založená spolu so vznikom cirkevného zboru a vtedy obce Slovenský Komlóš v roku 1746, rozhodne patrí medzi takéto vzácne historické pamiatky. Aj keď nepatrí medzi úplne najstaršie dochované evanjelické pamiatky v Uhorsku (kam patrí evanjelická matrika v Košiciach, založená a vedená od roku 1587, v Bardejove 1592, v Banskej Štiavnici 1594, v Spišskej Sobote 1599 či v Šoproni 1656), v každom prípade patrí svojím „vekom“ medzi úctyhodné a veľmi vzácne staré kultúrne pamiatky.

Ide o historické svedectvá a zajedno aj oficiálne písomnosti , na ktoré môžu byť nielen miestni evanjelici (bez ohľadu, či sú to Maďari, či Slováci), ale aj všetci obyvatelia Slovenského Komlóša právom hrdí. Spolu s dnešnými Komlóšanmi môžu byť na ňu hrdí aj všetci bývalí obyvatelia, resp. ich dnešní potomkovia, ktorí sa v minulosti, ba aj v súčasnosti sťahovali z neho za prácou, lepším živobytím, či z iných dôvodov do bližšieho či vzdialenejšieho okolia, ba aj do cudziny – a to nielen do okolitých krajín – na Slovensko, krajín dnešného Balkánu, ale aj do krajín západnej Európy, Severnej a Južnej Ameriky, či do Austrálie.

Celý príspevok v dvoch častiach si môžete prečítať v 34. a 35. čísle týždenníka Slovákov v Maďarsku ĽUDOVÉ NOVINY, ktoré vyšli dňa 22. resp. 29. augusta.

(Sledujte preto portál www.luno.hu , na ktorom si následne budete môcť prelistovať vo formáte PDF obe vydania, v ktorých Ján Hovorka približuje danú tému.)

 

Na titulnej fotografii:

Attila Szpisák, evanjelický farár v Slovenskom Komlóši, podieľajúci sa významným spôsobom nielen na oživotvorení slovenskosti, duchovnom a kultúrnom zveľaďovaní dedičstva predkov na slovenskej Dolnej zemi v Maďarsku, ale významným vkladom prispieva aj k ochrane a záchrane písomností potvrdzujúcich stopy, svedectvá, minulosť a prítomnosť Slovače v Slovenskom Komlóši, a to aj skrze jedinečnú a vzácnu matriku.

 

JÁN HOVORKA


EVANJELICKÉ LISTY

Časopis Evanjelického cirkevného zboru v Slovenskom Komlóši

Foto: vzs

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 172xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line