Mladí vedia o SNP málo. Je to tým, že školy nevychovávajú mysliace bytosti?

hlavná foto
Trvanie: 21.08.2019
Miesto: Denník Pravda
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovensko

Zhruba každý desiaty človek vo veku 15 až 20 rokov na Slovensku si zjavne SNP pletie s inými revolučnými obdobiami slovenských dejín. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý si objednalo Múzeum SNP. Tému rozvíja v denníku PRAVDA redaktorka Katarína Filová.

Väčšina mladých ľudí vo veku 15 až 20 rokov si chybne myslí, že partizáni v Slovenskom národnom povstaní (SNP) zvíťazili. Významnú udalosť slovenských dejín si mýlia s nežnou revolúciou či s národnou revolúciou, ktorá prehrmela Uhorskom v polovici 19. storočia. Skoro tretina mladých nepozná žiadnu osobnosť Povstania a polovica nevie menovať ani jednu slovenskú obec, ktorá bola vypálená nacistami. „Ukazuje sa, že v čase, keď sa o tom žiaci učia v škole, sú vedomosti relatívne aké-také. Ale potom, keď nie sú tieto informácie čerstvé zo školy, je to zlé,“ zhodnotil historik a riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislav Mičev.

Prevláda názor, že partizáni v SNP zvíťazili

Riaditeľ agentúry AKO, sociológ Václav Hřích komentuje znalosti mládeže opatrne. „Nejaké vedomosti tam sú, ale mohli by byť oveľa intenzívnejšie. Aspoň približne správne uviedlo obdobie trvania SNP len vyše polovice respondentov – 57,3 percenta. Termín vypuknutia SNP je výrazne známejší ako termín jeho ukončenia. "Je tam rezerva, z opačného uhla pohľadu sa dá povedať, že takmer polovica respondentov nevie uviesť aspoň približne správne obdobie,“ vysvetľuje Hřích. Vedomosti o začiatku Povstania sú podľa jeho názoru spojené s tým, že v tento deň, 29. augusta, je na Slovensku štátny sviatok. Povstanie bolo potlačené v noci z 27. na 28. októbra 1944, pri tomto dátume už mladí tápu, dodal sociológ.

Medzi respondentmi prieskumu prevláda názor, že partizáni v Povstaní zvíťazili, hoci v skutočnosti bolo potlačené nemeckými jednotkami. V Banskobystrickom kraji sa takto mylne domnieva až 65 percent z nich. Čo sa týka významu tejto historickej udalosti, až 57 percent opýtaných je presvedčených, že SNP bolo dôležité. Za nedôležité ho považujú len tri percentá respondentov. Zvyšných 40 percent sa v posúdení dôležitosti SNP nevie rozhodnúť.

„Keď je tá vedomosť len plochá, ako súčasť nejakého učiva na základnej škole a hlbšie sa nad tým nezamýšľajú, tak si pravdepodobne v hlavách odvodzujú – Nemci prehrali vojnu, tak, logicky, účastníci odboja museli vyhrať. Robia to generalizovane, nevedia podrobnejšiu informáciu,“ skonštatoval Hřích. Zároveň upozornil, že najmladší respondenti vyšli z prieskumu dobre.

Znalosti ubúdajú u tých, ktorí nepokračujú v štúdiu

„Ako-tak majú správne vedomosti hlavne mladší respondenti, okolo 15 a 16 rokov. Pravdepodobne je to spôsobené tým, že sa o SNP učia na konci základnej školy v rámci dejepisu, potom majú informácie ešte čerstvo v pamäti,“ odhaduje Hřích. S pribúdajúcim vekom vedomosť klesá, čiastočne sa vracia okolo dvadsiatky. Znalosti radikálne ubúdajú tým, ktorí po strednej škole nepokračujú v ďalšom štúdiu, ale aj tým, ktorí študujú na stredných odborných školách bez maturity. „Dôvodom môže byť, že na týchto školách je nízka dotácia hodín dejepisu alebo aj žiadna. Ukázalo sa, že je dôležité, aby dejepis na školách bol,“ zdôraznil sociológ.

Pred dvoma rokmi ministerstvo školstva rozhodlo, že deviataci na základných školách budú mať o jednu hodinu týždenne dejepisu viac. Ide o opatrenie, ktoré bývalý minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS) prezentoval ako súčasť boja proti narastajúcemu extrémizmu. Hřích mieni, že zatiaľ je priskoro hodnotiť, či tento krok prispel k lepším vedomostiam žiakov o SNP. Podľa Mičeva kvalita výučby vždy závisí od učiteľa. „Môžete mať nekvalitné učebnice, ale ak je učiteľ pre túto vec zapálený, tak aj žiaci vedia oveľa viac. Je to o tom, či dokážete v žiakovi vyvolať záujem tým, čo o probléme viete,“ prízvukuje historik.

Mičev: Ľudia musia mať všeobecné vzdelanie

Podľa jeho názoru problém spočíva aj v niečom inom. „Je tu tendencia hovoriť, že školy by mali žiakov vychovávať pre to, aby sa uplatnili v praxi. Naučiť ich nejakým pracovným technikám, obsluhovať počítače, jednoducho sa uprednostňuje technické vyučovanie pred humanitným. Ale ja si naozaj myslím, že by sme nemali zanedbávať humanitné formy vzdelávania, pretože potom vychováme vykonávateľov pracovnej činnosti a nie mysliace bytosti,“ mieni Mičev. Väčší dôraz by sa podľa neho nemal klásť len na dejepis, ale aj iné humanitné predmety – filozofiu, etiku či estetiku.

„Už starí Gréci to pochopili, tak neviem, prečo sa my snažíme vytvárať školstvo oslobodené od humanitných predmetov. Je to nezmysel, takto to nemôže fungovať. Ľudia musia mať všeobecné vzdelanie. Na učňovkách sa dejepis neučí vôbec, tomu nerozumiem. Pre mňa je nepochopiteľné, že na vojenskej akadémii sa vôbec nevyučujú dejiny, ani vojenské. Tak ako chcete mať vojakov, ktorí majú vzťah k armáde?“ pýta sa riaditeľ Múzea SNP.

Škola nie je najvýznamnejší zdroj vedomostí

Predsedníčka Združenia základných škôl Slovenska a riaditeľka základnej školy na Malokarpatskom námestí v Bratislave Alena Petáková reaguje, že problematika znalostí o Povstaní nie je len otázkou pre školy. „Celkovo sa tejto téme v spoločnosti málo venuje, mali by sa na to viac zamerať aj médiá, aby sa to dostalo mladým ľuďom pod kožu,“ myslí si riaditeľka. „Keď máte jednu hodinu do týždňa, či už dejepisu, alebo ktoréhokoľvek iného predmetu, je to málo. Žiaci sa niečo dozvedia a za týždeň zabudnú. Ak to nie je podporené nejakou celospoločenskou aktivitou, tak je to problematické si to zapamätať. Pre deti na ZŠ sú tieto témy ťažké, určite sa v kontexte pochopenia udalostí ľahšie učí dejepis staroveku ako novodobá história,“ upozornila Petáková.

Faktom však je, že škola ani učitelia neboli v prieskume uvádzaní ako najvýznamnejší zdroj informácií o SNP. Každý štvrtý opýtaný získaval vedomosti o tejto udalosti v múzeách či na tematických výstavách.

 

CELÝ ČLÁNOK ČÍTAJTE

NA PORTÁLI  DENNÍKA PRAVDA

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/523207-mladi-vedia-o-snp-malo-je-to-tym-ze-skoly-nevychovavaju-mysliace-bytosti/

 

 

Počet zobrazení: 120xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line