Slovenská kultúra v Podvlku v posolstve krajanov v Poľsku

hlavná foto
Trvanie: 19.08.2019
Miesto: Podvlk
Mesto/obec: Podvlk
Štát: Poľsko

Tohtoročné XXVI. Dni slovenskej kultúry boli na Orave veľmi bohaté a rôznorodé. Počas prvej júlovej soboty sme boli svedkami i aktívnymi účastníkmi dvoch historických udalostí – Prvého národného výstupu na Babiu horu a položenia základného kameňa Slovenského domu v Jablonke. Na druhý deň podujatie vyvrcholilo v nedeľu 7. júla 2019 prezentáciou slovenskej kultúry z rôznych kútov Európy v oravskom Podvlku.

Výstava prác v Slovenskom dome

Nedeľný program začal už pred obedom otvorením výstavy prác detí, ktoré v uplynulom školskom roku navštevovali tvorivé dielne v našom podvlčianskom Slovenskom dome. Viedli ich manželia Peter a Gabika Kováčikovci v spolupráci s vedúcou Boženou Bryjovou a mohli sa konať aj vďaka podpore Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne a Žilinského samosprávneho kraja.

Výstavu otvoril generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku (SSP) Ľudomír Molitoris, ktorý srdečne privítal všetkých zúčastnených a zároveň poďakoval vyššie uvedeným subjektom za podporu umožňujúcu rozvíjať nielen umelecké nadanie detí, ale aj ich národné povedomie. K prítomným sa prihovoril tiež riaditeľ Slovenského inštitútu (SI) vo Varšave Adrián Kromka. Poďakoval organizátorom za úsilie, ktoré vynakladajú pri usporadúvaní takýchto podujatí a prisľúbil, že najlepšie vystavované práce budú môcť uvidieť aj návštevníci SI vo Varšave.

Potom už všetkých oboznámil s činnosťami, ktoré deti vykonávali počas tvorivých dielní jeden z ich lektorov Peter Kováčik. Pozrieť sme si tak mohli práce so samolepkami, grafiky vyrobené na grafickom lise, batiky, veľkoplošné obrazy tieňov, veľkonočné vajíčka ocenené v súťaži O najkrajšiu kraslicu, či poľsko-slovenské slovníky, do ktorých si deti kreslili a zapisovali slová v slovenskom i poľskom jazyku a takto sa zábavnou a nenásilnou formou učili spisovnú slovenčinu. A že sa aj niečo naučili nám ukázala Kamila Stasiaková z Orávky, ktorá zarecitovala básničku Ferka Urbánka Veľká Slovenka.

Na výstavu okrem už vyššie spomínaných zavítali samozrejme aj malí autori, ich rodičia, starí rodičia i viacerí naši krajania z Oravy. Okrem samotných prác na nich čakalo tiež prekvapenie v podobe katalógu spracovaného z jednotlivých dielní a pohostenie. Ak ste otvorenie výstavy nestihli, nie je ešte neskoro, pretože si ju môžete pozrieť počas celého leta v Slovenskom dome v Podvlku.

Svätá omša v slovenskom jazyku

Dni slovenskej kultúry na Orave pokračovali o 13.00 h svätou omšou v slovenskom jazyku v podvlčianskom kostole svätého Martina. Celebroval ju nedecký farár, dekan vdp. Jozef Bednarčik, ktorý vo svojej kázni zdôraznil, že každý človek na tomto svete má svoje poslanie a aj my Slováci, ktorí žijeme za hranicami svojej vlasti sme okrem iného povolaní k tomu, aby sme odkaz našich predkov zachovávali, odovzdávali a udržiavali tak kontinuitu. Liturgický obrad sprevádzal na organe kacvínsky rodák, absolvent žilinského konzervatória Michal Król.

Prívety a hostia

Medzitým už na parkovisku oproti kostolu svätého Martina vrcholili prípravy kultúrneho programu XXVI. Dní slovenskej kultúry na Orave. O 14.30 h ich slávnostne otvoril generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris spoločne s riaditeľom Slovenského inštitútu vo Varšave Adriánom Kromkom, konzulom Generálneho konzulátu Slovenskej republiky (GK SR) v Krakove Slavomírom Nagyom, zástupcom vojta Gminy Jablonka Bolesławom Wójcikom a riaditeľom Oravského kultúrneho strediska (OKS) v Dolnom Kubíne Miroslavom Žabenským.

V úvodnom príhovore Ľ. Molitoris srdečne privítal všetkých prítomných a zaželal im príjemne strávený deň so slovenskou kultúrou. Zároveň poďakoval riaditeľom SI a OKS, A. Kromkovi a M. Žabenskému, za dlhoročnú vynikajúcu spoluprácu, ktorej výsledkom sú aj viaceré podujatia počas tohtoročných slovenských dní na Orave. V nasledujúcom príhovore A. Kromka podčiarkol výnimočnosť tohtoročných slovenských dní, keďže okrem tradičnej prezentácie slovenskej kultúry, sa uskutočnil aj prvý národný výstup na Babiu horu a bol položený základný kameň Slovenského domu v Jablonke. Za túto aktívnu činnosť v prospech slovenského národa poďakoval predstaviteľom SSP, pričom krajanov označil za vyslancov slovenskej kultúry: – Vy krajania ste takisto diplomati ako my. Vy, ktorí ste tu denno-denne a šírite slovenskú kultúru i slovenský jazyk, pričom všetkých nás spája láska k nášmu krásnemu a milovanému Slovensku.

V mene GK SR prítomných pozdravil S. Nagy, ktorý poďakoval organizátorom i vystupujúcim a všetkým prítomným poprial dobrú zábavu. Prihovoril sa tiež B. Wójcik, ktorý prezentoval stanovisko, že samospráve záleží na spolupráci so slovenskou menšinou, o čom má svedčiť aj položenie základného kameňa Slovenského domu v Jablonke. Záverečný príhovor M. Žabenský začal slovami: Strom môže byť akýkoľvek krásny, ale ak nemá pevné korene, je chorý, málo kvitne a plodí nekvalitné ovocie. My tieto korene kropíme živou vodou a snažíme sa ich oživiť už niekoľko desaťročí. A je skutočne pravdou, že vďaka OKS sú slovenské dni kultúry na Orave vždy bohatšie a inšpiratívnejšie. Je tomu tak vskutku už desiatky rokov, a to aj vďaka bývalej riaditeľke OKS Oľge Žabenskej, ktorá nás taktiež poctila svojou návštevou.

Okrem všetkých už vyššie spomínaných osobností si slovenskú kultúru prišli vychutnať aj ďalší hostia, medzi inými: podpredsedovia SSP Dominik Surma, Ján Bašisty a Jozef Majerčak, šéfredaktorka časopisu Život Agáta Jendžejčíková, ako aj redaktorky Milica Majeriková-Molitoris, Dorota Mošová a Grażyna Falatová, predsedníčka Obvodného výboru SSP na Orave Genovéva Prilinská, predseda Miestnej skupina SSP v Podvlku Krištof Pieronek, vedúca Slovenského domu v Podvlku Božena Bryjová, starosta Podvlku Emil Hola, učiteľ žilinského konzervatória a organista Marián Muška, bývalí kapelníci podvlčianskej dychovky Ignác Pieronek a Lucián Bryja, spoluorganizátor Prvého národného výstupu na Babiu horu Anton Kutliak, či matičiari z Trstenej. V hľadisku nechýbali ani krajania z Oravy a Spiša i ďalší záujemcovia o slovenskú kultúru.

Slovenská krása zo Srbska, Poľska i Slovenska

Bohatým programom, v ktorom sme mali možnosť vidieť slovenskú krásu z rôznych končín Európy, sprevádzala moderátorka Dorota Mošová. Ako prvý nám nádheru slovenských krojov, tancov a piesní priniesli Slováci zo Srbska, konkrétne Kultúrno-umelecký spolok Štefánik z vojvodinskej obce Laliť, pod vedením Maríny Šimekovej. Mali sme možnosť vidieť príbehy vandrujúcich drotárov, ľúbostné scény i piesne vojvodinských žien vo veľkolepo zdobených krojoch.

Po nich scénu ovládli domáce mažoretky Magnesik, ktoré nacvičujú pri našom Slovenskom dome v Podvlku pod vedením Anny Zborekovej. Keďže ich staršie kolegyne boli na majstrovstvách Európy v Chorvátsku, vystupovali v tomto zložení prvýkrát, čo však nebolo takmer vôbec vidieť. Predviedli tanečné kreácie na dve skladby, za čo ich publikum ocenilo veľkým potleskom.

Následne sa na pódiu predstavili oravské folklórne skupiny zo Slovenska. Ako prvá na scénu vystúpila folklórna skupina Laštek z Pucova, ktorá pod taktovkou Žofie Drienikovej ukázala ako to kedysi vyzeralo pri hrabaní a sušení sena, pričom sme si mohli vypočuť clivé ťahavé letné pracovné piesne, tzv. trávnice. V druhom vstupe nám Pucovčania predviedli aké boli u nich zvyky pri narodení dieťaťa a krstinách.

Zvyky a tradície z trochu iného súdka si pre nás pripravila druhá oravská folklórna skupina Brezovica z Brezovice pod vedením Pavla Benického. V ich prevedení sme si mohli vychutnať pastierske valašské pásmo pod názvom Na salaši. Pripomenuli nám tradičnú výrobu syra, pastierske spevy i tance, pričom sme si ich mohli vychutnať všetkými zmyslami – zrakom, sluchom, ba dokonca i čuchom, hmatom a chuťou, keď po vystúpení Brezovičania vytiahli z batôžkov chutné buchty i obrovskú hrudu ovčieho syra, ktorými počastovali divákov.

Potom už pódium patrilo našim krajanským folklórnym súborom. Prvý sa na scéne objavil folklórny súbor Spiš, ktorý funguje pri Centre slovenskej kultúry v Novej Belej pod vedením Jozefa Majerčaka. Divákom predviedol slovenské a spišské piesne i tance. V prestávke prítomných zabavila slovenskými piesňami kapela MBM zo Zubrohlavy, ktorá svojimi zvučnými hlasmi rozospievala aj publikum. Následne pódium ovládol folklórny súbor Dolina z Krempách.

V dvoch vstupoch sa predstavil najskôr so spišskými tancami a potom s tancami z Horehronia. Posledným krajanským súborom, ktorý vystúpil na podvlčianskom javisku bol folklórny súbor Hajduky fungujúci pri Slovenskom dome vo Vyšných Lapšoch pod vedením Doroty Mošovej a Dominiky Krzysikovej, spoločne s kapelou Griglákovcov. V úvode Dominika a Anna Krzysikové zaspievali piesne z Terchovej a po nich sme mohli vidieť v podaní súboru spišské tance.

Do videnia o rok!

S doznievaním posledných melódií sa pomaly blížil aj záver XXVI. Dní slovenskej kultúry, z ktorých si každý vystupujúci odniesol diplom a sošku s logom podujatia a všetci, vrátane divákov, hádam aj príjemný zážitok. Dozneli posledné spevy, kroky tanečníkov i tóny hudby, ale veríme, že krása slovenskej kultúry bude naďalej rezonovať v našich dušiach a stane sa tak jedným zo zdravých koreňov našej ďalšej existencie.

 

Na snímkach vo fotogalérii:

1.Tohtoročné XXVI. Dni slovenskej kultúry boli na Orave veľmi bohaté a rôznorodé. Počas prvej júlovej soboty sme boli svedkami i aktívnymi účastníkmi dvoch historických udalostí – Prvého národného výstupu na Babiu horu a položenia základného kameňa Slovenského domu v Jablonke. Na druhý deň podujatie vyvrcholilo prezentáciou slovenskej kultúry z rôznych kútov Európy v oravskom Podvlku.

2.- 3. Toto sú naše práce...

4. Na výstavu zavítali deti, rodičia i starí rodičia

5. Sv. omšu v slovenskom jazyku celebroval dekan vdp. Jozef Bednarčik

6.Nedeľný program XXVI. Dní slovenskej kultúry v Podvlku otvorili Ľ. Molitoris, S. Nagy, A. Kromka, B. Wójcik a M. Žabenský.

7. Slovenská krása v podaní Kultúrno-umeleckého spolku Štefánik z Lalite zo Srbska.

8. Folklórnu atmosféru osviežili mažoretky Magnesik.

9. Zvyky pri hrabaní a sušení sena predviedol FS Laštek z Pucova.

10. Programom sprevádzala moderátorka Dorota Mošová.

11. Na salaši v prevedení FS Brezovica z Brezovice.

12.-14.Krajania zabávajúci sa v hľadisku.

15. Na scéne FS Spiš z Novej Belej.

16. Hudobná skupina MBM zo Zubrohlavy rozospievala divákov.

17. Speváčky z FS Hajduky z Vyšných Lápš.

18. FS Dolina a ich spišské tance.

 

MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

FOTO: MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

           AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ

 

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 219xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line