Slovenská hudba i spev v novobelianskom chotári na XXVI. Dňoch slovenskej kultúry v Malopoľsku

hlavná foto
Trvanie: 01.08.2019
Miesto: Nová Belá
Mesto/obec: Nová Belá
Štát: Poľsko

Slovenská národnostná menšina obývajúca územie Spiša a Oravy obohacuje tieto regióny svojimi kultúrnymi prvkami. Práve v nedeľu 7. júla 2019 sa Nová Belá stala dejiskom slovenského kultúrneho diania. Na pódiu sa predstavili vzácni hostia zo Slovenska i domáci účinkujúci, ktorí napísali históriu XXVI. ročníka Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku na Spiši.  Na úvod podujatie ozvláštnila svižnými melódiami slovenských ľudových piesni a nielen domáca dychovka pod vedením krajana kapelníka Jozefa Cervása, ktorá rozveselila svojimi tónmi publikum. Následne javisko patrilo Mužskému speváckemu súbor RUSINIJA z Humenného pod dirigentskou paličkou Srdana Stoilkoviča a začiatok koncertu sa niesol v duchu slovenských ľudových piesní a začal spevom skladby Na Kráľovej holi.

V umeleckom spracovaní zaspievali divákom viaceré slovenské, rusínske i ukrajinské ľudové pesničky. Súbor vznikol v roku 2010 a pôsobí ako občianske združenie. Svojimi aktivitami traduje kultúrne hodnoty a ľudové tradície rusínskej národnostnej menšiny a propaguje ich medzi širokou verejnosťou doma i v zahraničí. Koncert mužského súboru zanechal v divákoch nezabudnuteľné zážitky.

Medzi divákmi na podujatí nechýbali čestní hostia: generálny konzul SR v Krakove T. Kašaj, riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave A. Kromka, slovenský astronóm V. Rušin, starosta Spišských Hanušoviec Jozef Dudžák, predseda SSP prof. Jozef Čongva, podpredsedovia Spolku Slovákov v Poľsku J. Bašistý, D. Surma a J. Majerčak, generálny tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris, obvodní predsedovia OV SSP na Orave a Spiši G. Prilinská a F. Mlynarčík, predsedníčka MS SSP v Novej Belej M. Bednarčíková a ďalší. V našom stánku svoje knihy prezentoval spisovateľ a priateľ Slovákov Jerzy S. Łątka.

Divákov podujatia pozdravil generálny konzul SR v Krakove T. Kašaj, ktorý poďakoval za pozvanie na podujatie a vyjadril radosť z toho, že je medzi krajanmi, poprial im, aby úsilie tradovania dedičstva otcov bolo naďalej takéto aktívne. Som rád, že tento krásny horúci deň nám všetkým ozvláštnia slovenskí interpreti, ktorí sú dôkazom toho, že Spolok Slovákov i Miestna skupina SSP propagujú slovenské kultúrne dianie.“ Slová pozdravu i poďakovania za krásny príklad zveľaďovania starootcovského dedičstva predniesol riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave A. Kromka, ktorý podporuje entuziazmus krajanov pre slovenské dianie.  Ako uviedol, veľmi rád chodí medzi krajanov, má svoje korene taktiež v Zamagurí, v Malej Frankovej, odkiaľ pochádza jeho otec. Účinkujúcim a divákom poprial krásne zážitky z tohto veľkolepého festivalu slovenskej kultúry a organizátorom radosť z úspechu, ktorým je vstup do XXVI. ročníka podujatia.

Na záver príhovorov sa slova ujal generálny tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris, ktorý pozdravil krajanov z Novej Belej a prial všetkým príjemne strávené chvíle so slovenskou kultúrou. Ako uviedol, v rámci XXVI. ročníka Dní kultúry na Orave bude položený základný kameň pod slovenský dom v Jablonke, čo by isto ocenili mnohí už zosnulí aktivisti z Oravy, najmä zakladateľ podujatia Róbert Kulawiak. Propagoval tiež Almanach Slováci v Poľsku XX. ročník venovaný životnému jubileu prof. Jozefa Čongvu so zaujímavými príspevkami.

Veselé melódie, tance, spevy predniesol divákom folklórny súbor Jánošík zo Svitu, ktorý pôsobí vyše 60 rokov a je známy nášmu publiku z vystúpení na Fašiangoch či Dňoch kultúry. Predviedli sa na viacerých javiskách doma i v zahraničí a všade, kde prišli priniesli svieži vánok slovenského folklóru.

Po nich javisko patrilo detskému folklórnemu súboru Jánošíček zo Svitu, ktorý uviedol pod vedením Bc. Vlasty Horňákovej, DiS art. tance a spevy zo zemplínskej oblasti. Deti zožali vrelý potlesk publika.

Očakávaným bodom programu domácimi bolo vystúpenie folklórneho súbor Spiš, ktorý uviedol slovenské i spišské tance a spevy. Súbor vedie Jozef Majerčak. Spišské i slovenské spevy uviedol FS Hajduky z Vyšných Lápš, ktorý vrtkými tancami uchvátil publikum. Súbor funguje pod vedením Doroty Mośovej s pomocou Dominiki Krzysikovej. Poslednú bodku za programom dal nadaný huslista Dávid Petrášek z Krempách, ktorý pekne zahral clivé slovenské i spišské melódie. Od nového školského roku bude študentom konzervatória v Košiciach.

Sprievodným podujatím bola výstava v priestoroch Centra slovenskej kultúry venovaná významnému Slovákovi Andrejovi Hlinkovi.  Všetci účinkujúci si odniesli pamätné diplomy a sošky. Programom divákov sprevádzala Dorota Mośová. Podujatie zorganizoval Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave, Maticou slovenskou a s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Ministerstwom Spraw Wewnętrznych i Administracji PR.

Nám neostáva nič iné ako pozvať všetkých milovníkov slovenského spevu, tanca i kultúry na budúcoročné podujatie, ktoré je prísľubom už teraz príjemné stráveného času.

 

Na snímkach vo fotogalérii:

 1. Príhovory čestných hostí: T. Kašaja, A. Kromku a Ľ. Molitorisa. V pozadí súbor RUSINIJA.
 2. Mužský spevácky súbor RUSINIJA.
 3. FS Jánošík vo víre tanca.
 4. Koncertuje domáca dychovka dekana F. Móša.
 5. Detský súbor Jánošíček zo Svitu.
 6. Početne zhromaždení diváci.
 7. Pamätné diplomy a sošky prevzali vedúci súborov a kapiel.
 8. Ľ. Molitoris prezentuje Almanach č. XX.
 9. Budúci malý folklorista Kubko s rodičmi Evou a Jackom.
 10.  FS Hajduky ukázal svoj kumšt.
 11. Výstavu prezerali: A. Kromka, J. Majerčak a M. Kromková.
 12.  a 13. Podujatie navštívili: V. Rušin, A. Dudžáková, J. Dudžák, A. Górová, J. Łątka, M. Kačmarčíková...

 

AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ

FOTO: MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

           AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ

Fotogaléria

Počet zobrazení: 315xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line