Slávnostná spomienka na otca Andreja Hlinku v Katedrále sv. Šebastiána

hlavná foto
Trvanie: 01.10.2019
Miesto: Katedrála sv. Šebastiána - Bratislava
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovensko

Stotridsiate výročie kňazskej vysviacky a stopäťdesiate piate výročie narodenia Andreja Hlinku oslávili v Bratislave-Krasňanoch. Slávnostná spomienka sa konala v sobotu 28. septembra 2019 v Katedrále sv. Šebastiána. Slávnostnú svätú omšu celebroval otec biskup František Rábek, predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS, koncelebroval páter Ján Ďurica, SJ. Svätá omša bola uvedená fujarovými fanfárami a sprevádzal ju mužský spevácky zbor Chorus Augustini, pôsobiaci v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke, pod vedením zbormajstra Róberta Dinuša.  Na slávnosti sa zúčastnil ministerský radca Veľvyslanectva Rumunska v SR Eugen Predatu, druhý tajomník Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave Robert Frelik, nechýbali ani zástupcovia Národnej rady SR a ministerstva kultúry. Osláviť otca národa v hojnom počte prišli aj veriaci.

Otec biskup František Rábek v homílii nadviazal na evanjeliové čítania a vyzýval na život v spravodlivosti, nábožnosti, viere, láske, trpezlivosti a miernosti, pretože zachovávanie Božích prikázaní je cestou do večného života. Vyzdvihol kňazskú vernosť otca Andreja Hlinku Bohu a národu počas celého jeho života či už v službe kňaza, alebo v službe politika:

„A tu by som prešiel na druhú časť, k mužovi dnešného dňa, na ktorého spomíname, pánovi prelátovi Andrejovi Hlinkovi. Bol kňaz a ako človek, ktorý mal lásku k ľuďom; lásku k národu a tomu zasvätil svoj život v kňazskej službe, ale aj ako politik. Dnes je situácia iná, už máme dosť inteligencie schopnej plniť aj politické úlohy a my kňazi priamo do politického života nemôžeme zasahovať a nesmieme. Ale v tých časoch to bolo iné. A vieme zo života Andreja Hlinku, že túto svoju politickú činnosť chápal ako službu národu, pre dobro národa a to je správny motív – slúžiť spoločnému dobru.

Vieme, že toto spoločné dobro videl rozličným spôsobom, ako sa veci vyvíjali – najprv v spoločnom štáte s Čechmi, potom bol presvedčený, že Slovensko potrebuje samostatnosť, a tieto jeho politické vízie sa postupne naplnili, aj keď za tých ťažkých okolností tretej ríše. Potom došli časy, keď čo len náznaky nejakej túžby po samostatnosti Slovákov znamenali väzenie alebo ešte niečo horšie, ale potom nám Boh dal ten dar slobody a národnej samostatnosti, po ktorej Hlinka túžil a ktoré on chápal ako to najlepšie pre Slovákov. Za to mu treba byť vďačný a je potrebné, aby sme si brali z neho a jeho spôsobu života, jeho služby národu príklad.

Politická služba by mala byť formou lásky k blížnemu, a to formou veľmi dôležitou. Ján Pavol II. kedysi povedal, že politika, to je robenie dobra mnohým. A čo sa robí pre mnohých, to je dobré aj pre jednotlivcov, čiže môžeme urobiť dobre mnohým. A tu je otázka, či ľudia, ktorí sú činní v politike, to takto chápu, či im záleží na konaní dobra pre spoločnosť, alebo dobra pre seba, alebo nejaké úzke skupiny A je správne, aby sme si pripomínali a brali ako vzor takých mužov, ako bol Andrej Hlinka, ktorí boli nezištní, ktorí urobili niečo pre ľudí a pre národ.

Na záver, milí priatelia, ďakujme Bohu za dar takého muža, ako bol Andrej Hlinka, a za dar jemu podobných. Prosme Boha za večnú odmenu pre tohto muža, ktorý stál na strane spravodlivých voči Bohu i voči ľuďom, a prosme, aby o ňom platilo, čo Ježiš povedal: Blahoslavení lační po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.“

Po chrámovej hymne Bože, čos’ ráčil slovenskému rodu... Daniela Suchá poďakovala otcovi biskupovi za slávenie svätej omše a odovzdala mu kyticu kvetov. Slávnosť bola ukončená hymnickou piesňou Kto za pravdu horí.

 

Daniela Suchá, DEDIČSTVO OTCOV, o. z.

Foto: Pavol Stano

 

DO POZORNOSTI VIDEO Z PODUJATIA:

https://www.youtube.com/watch?v=3Vj9hUpnDOE&feature=youtu.be

Fotogaléria

Počet zobrazení: 164xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line