Tak plynie čas... 100 rokov gymnázia v Báčskom Petrovci

hlavná foto
Trvanie: 04.10.2019
Miesto: Báčsky Petrovec
Mesto/obec: Báčsky Petrovec
Štát: Srbsko

Záverečnou časťou osláv vzácneho jubilea Gymnázia Jána Kollára v Petrovci bola slávnostná akadémia pomenovaná Tak plynie čas… v sieni SVD v utorok 1. októbra. Tento dátum je vlastne symbolickým začiatkom vyučovania na tomto gymnáziu presne pred sto rokmi, teda 1. októbra 1919. Slávnostná akadémia bola sčasti venovaná príhovorom domácich hostiteľov a vzácnych hostí. Nasledovala časť vymedzená pre hudobné body a prednesy textov o dejinách storočného gymnázia, ktoré predniesli bývalí žiaci tejto vzdelávacej ustanovizne.

Súčasťou akadémie boli aj performantické výstupy petrovských hercov a súčasných žiakov gymnázia. Vizuálne doplnenie programu akadémie bolo neustále premietanie fotografií z dlhých dejín ustanovizne, na ktorých bolo vidno doterajších a súčasných riaditeľov, profesorov, početné generácie žiakov so sprievodným textom o prejdenej dlhej ceste gymnázia.

Pred začiatkom akadémie všetci prítomní v plnej sieni SVD povstali a uctili si hymny dvoch štátov Srbského a Slovenského. V úvodnom texte autorky scenára Anny Boldockej-Grbićovej boli uvedené vzácne údaje. Od roku 1919 dodnes v gymnáziu pracovalo 494 zamestnancov, viedlo ich 24 riaditeľov a gymnázium skončilo 6020 žiakov zo 65 prostredí Srbska, bývalej Juhoslávie, bývalého ČSSR, Ruska atď. Končiac školským rokom 2018/2019 petrovské gymnázium malo súhrnne 4668 maturantov, z ktorých sa mnohí stali významnými intelektuálmi, úspešnými osobnosťami vo všetkých sférach pôsobenia. Aj v súčasnej dobe sa gymnázium nesie v plnení požiadaviek školského systému, v duchu pestovania tolerancie, civilizačných hodnôt, čestnosti a ľudskosti.

Pokloniť sa jubileu gymnázia, zveličiť tým jeho oslavy, poctiť tak jeho dejiny a súčasnosť prišli významní vysokopostavení hostia: predstavitelia Vlády Slovenskej republiky, členovia Vlády APV a predstavitelia Mesta Nový Sad, predstavitelia lokálnej samosprávy. Tiež vedenie slovenskej národnostnej menšiny, kultúrnych, spoločenských a cirkevných inštitúcií z domova a zo zahraničia, delegácie družobných miest, škôl a univerzít zo Slovenska, Rumunska a Maďarska, odchovanci petrovského gymnázia, jeho dobrodinci a iní prítomní.

Hostitelia a gratulanti k jubileu

Ako hostiteľka večierka sa najprv ujala slova riaditeľka Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom, Anna Medveďová. Podľa jej slov vyvrcholením vysokého národného povedomia a vyspelosti Slovákov na žijúcich vo Vojvodine na začiatku 20 st. bolo založenie slovenského gymnázia v Petrovci. Rok 1919 je prelomovým a dôležitým aj preto, že bolo založené gymnázium v Petrovci, ktoré sa stalo Mekkou vzdelávania a kultúrno-spoločenských dianí a svoje posolstvo šíri už celé storočie. Gymnázium vždy malo ale aj má vysoké renomé na úrovni štátu ale aj za jeho hranicami. Petrovské gymnázium má pridanú hodnotu a ďalšiu významnú kredibilitu v tom, že sa prvýkrát v dejinách slovenského stredoškolského vzdelávania mimo dnešných hraníc Slovenskej republiky začalo vyučovať v slovenskej materinskej reči práve na Slovenskom  gymnáziu v Petrovci 1. októbra 1919 a zotrváva vo svojej slovenskosti dodnes.

Potom nasledovali príhovory hostí. Prihovorili sa: Radivoje Stojković, riaditeľ Gymnázia Jovana Jovanovića Zmaja v Novom Sade, predseda obce Báčsky Petrovec Srđan Simić. Zo zahraničia príhovor mala aj vzácna hostka štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová. Sto rokov slovenského gymnázia na Dolnej zemi zhodnotila ako veľmi významné jubileum a pripomenula, že petrovské gymnázium dalo aj Slovensku, teda Univerzite Komenského  dvoch rektorov. Podľa jej slov toto gymnázium patrí medzi najvýznamnejšie vzdelávacie inštitúcie v Srbsku.

Ďalšími gratulantmi boli predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, J. E. Miroslav Mojžita, generálny konzul SR na Ukrajine a bývalý veľvyslanec SR v Juhoslávii ako aj čestný občan Báčskeho Petrovca, ktorý si zaspomínal na zašlé časy a na výstavbu žiackeho domova gymnázia, J. E. veľvyslanec Cypru v Srbsku Konstantin Ilijades, Igor Vencel v mene Veľvyslanectva SR v Belehrade a veľvyslankyne Dagmar Repčekovej, Zdravko Jelušić, predseda Zhromaždenia Mesta Nový Sad, Mihalj Njilaš, pokrajinský tajomník pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné spoločenstvá, predstaviteľka družobného Gymnázia na Párovskej ulici v Nitre Anna Cehuľová.

V hudobnej časti programu vystúpili okrem iných aj speváci Anna Berédiová, Rastislav Struhár, Slovenka Benková, Miroslav Hemela a ďalší hudobníci, bývalí gymnazisti. Slávnostná akadémia k jubileu bola tou správnou čerešničkou na torte osláv gymnázia v Petrovci.

 

KATARÍNA GAŽOVÁ, Hlas ľudu - Báčsky Petrovec

Foto: autorka

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 202xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line