Slovenské slovo v Austrálii krajania počúvajú z troch rádií!

hlavná foto
Trvanie: 13.12.2019
Miesto: Radio SBS 2 Slovak
Mesto/obec: Melbourne
Štát: Austrália

Nikoho nemusíme dvakrát presviedčať o tom, aký  životne dôležitý, ak nie kľúčový, určujúci a pre pretrvanie, najmä však rozvoj všetkých slovenských krajanských komunít vo svete, je pre všetkých Slovákov zjednocujúci nás slovenský jazyk, naša materinská reč. Ak už aj nie každodenný kontakt s ňou (v závislosti od teritórií a kompaktnosti tej-ktorej komunity krajanov) či jej používanie v rodine, spolkoch a inštitúciách Slovákov vo svete, s priateľmi v domovskom štáte – rovnako slovenskými rodákmi či s potomkami ich predkov, alebo s príbuznými a známymi na Slovensku, slovenské slovo v hovorovej či písanej podobe nesie okrem zušľachťovania  národného povedomia, jazykového, dorozumievacieho a vzdelávacieho aspektu, ešte aj – a hlavne – náš „generálny kód“, ktorým sa identifikujeme. A tak aj preto rola médií a knižných vydavateľstiev Slovákov v zahraničí vystupuje permanentne do popredia ako nezastupiteľný faktor a zároveň aj fenomén utužovania a zveľaďovania slovenskosti v mnohorakosti jej významových podôb. Vedia o tom svoje aj naši krajania v Austrálii.

V kontexte vyššie uvedeného ma potešila informácia, ktorú nám nedávno poslal na ÚSŽZ mailom náš krajan z Austrálie Ján Vrtieľka z Brisbane. Rozšíril v nej našu vedomosť o počte rozhlasových staníc a tým aj o vysielaní rádií v Austrálii v slovenskom jazyku.

Doteraz sme návštevníkom nášho portálu Slovenské zahraničie sem-tam sprostredkúvali podnetné rozhovory, črty či informácie z Rádia SBS 2, z ktorého sa z Melbournu roky prihovára našim krajanom publicista a skvelý žurnalista Andrej Bučko, košický rodák, ktorý žije v Austrálii od roku 1996.  Pán Vrtieľka, za čo mu touto cestou ďakujem, nás upozornil aj na rozhlasové vysielanie v slovenskom jazyku v austrálskom štáte Queensland, ako aj slovenský rádioprogram v Adelaide. Uvádzame teda portály/ weby na obe rozhlasové vysielania v slovenčine:

https://www.4eb.org.au/slovak

http://5ebi.com.au/on-air-programs/791/slovak-sunday

 

Skvelý počin, Andrej!

Nuž a bez dlhých rečí či vysvetľovania do pozornosti všetkým, ktorým záleží na prirodzenej ochrane, čistote a rozvíjaní našej spisovnej slovenčiny, ktorá je vari našim najvzácnejším spoločným národným aj individuálnym pokladom všetkých Slovákov vo svete, úprimne radíme, aby ste sa započúvali do jedného z odvysielaných príspevkov Andreja Bučka.

Nastoľuje v ňom (o tom, že žijeme vo svete paradoxov, svedčí aj skutočnosť, že k týmto úvahám nás v tom najlepšom vyprovokoval až z najvzdialenejšieho krajanského prostredia od materského Slovenska!) tému, ktorú, žiaľ, obchádzajú médiá na Slovensku. A tak by sa žiadalo primäť ich – všetky, vrátane verejnoprávneho RTVS - k načúvaniu o nevyhnutnosti  celospoločenskej debaty (ako by sa na Slovensku len žiadala!) o úcte k rodnej reči. Pretože – kto nie, ak nie my, sme zodpovední za to, aby sme slovenčinu ochránili (ba dnes už priam spasili) od cudzích jazykových elementov požierajúcich samotnú podstatu kultúry nášho dennodenného vyjadrovania sa v pre nás najľúbeznejšom jazyku.

Kolegiálne a priateľsky na diaľku (keďže s Andrejom nás okrem nášho novinárskeho poslania spája aj to, že sme bývalí spolužiaci):

Vďaka, Andrej. Za nápad, za názor i neoblomný postoj. Myšlienky trefné, slová pichľavé, prímery ani vyšité. Ozajstný žurnalistický prístup. S témou, hlavou i pätou, posolstvom. Nevraviac o pridanej hodnote, vďaka ktorej si „musím naladiť Melbourne“, aby som sa z rádia (keďže na Slovensku sa táto najprirodzenejšia forma kultivovanosti jazyka a cibrenia reči „paradoxne“ po Veľkom novembri ´89 nenosí, na neuverenie ani v RTVS!) započúval do hlasov velikánov básnického prednesu - Viliama Záborského a Karola Machatu.

ĽUDO POMICHAL

 

ODPORÚČAM VYPOČUŤ SI!

Chráňme slovenčinu, poéziu, reč našich matiek a dedov

(Andrej Bučko v pravidelnej relácii v slovenskom jazyku vo vysielaní Rádia SBS 2 Slovak v austrálskom Melbourne na tému JAZYKOVÁ KULTÚRA):

https://www.sbs.com.au/language/slovak/audio/chranme-slovencinu-poeziu-rec-nasich-matiek-a-dedov

 

Počet zobrazení: 232xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line