Dotyky s Milanom Rúfusom, alebo rozjímania v Závažnej Porube

hlavná foto
Trvanie: 10.01.2020
Miesto: Závažná Poruba
Mesto/obec: Závažná Poruba - Bratislava
Štát: Slovensko

Sú veci, javy a emočné stavy duše, ktoré nejde zjednodušene opísať. Musia sa precítiť každým cólom. Každú žilku, cievku, vlásočnicu v tele, totiž zasiahnu a preniknú do nej s toľkou energiou a láskou, že slovo sa vidí už akoby zbytočné. Napokon, načo aj, keď básnik sa vyjadril s bázňou, pokorou a zbožne za nás, ktorí sme si zamilovali jeho verš, múdrosť, ľudskosť, veľkorysosť. Taký sa mi vyjavuje Pán Milan Rúfus ešte od čias, keď sme s ľúbosťou recitovali jeho básne ešte ako gymnazisti.

Prečo toľko nehy až nostalgie? Veľa sme zostali dlžní bardovi slovenskej poézie a vari mu nikto z nás, súčasníkov, ba ani generácie po nás, nesplatí dlh, ktorý do nás vkladal skrze kánony hľadania pravdy, človečenských zblížení, vzájomného vnímania sa, nenúteného nutkania ctiť si, aspoň mysľou, Toho nad nami.

Po desaťročia nastoľoval rodák zo Závažnej Poruby otázky pravdy a krásy, písal o svetskej a božskej láske, neúnavne hľadal ľudskosť a pravdu. Rúfusove verše sú jednoduché a zrozumiteľné, plné viery v Boha, pokory, skromnosti a lásky k životu a človeku.

Ak som už v pominuvšom sa roku precítil radosť zo zážitku "medzi zemou a nebom", bol to čarovný septembrový deň, keď sa opar zodvihol nad Poludnicou a s manželkou sme sa iba tak, nenáhlivo, prechodili Rúfusovým rodiskom, žriedlom jeho nádejí, návratov, bolestí i radostí. Pravdaže, prvá cesta viedla do ticha cintorína. Iba jeden - jediný hrob je vytesaným náhrobným kameňom obrátený ta, odkiaľ sa v básnikovi z detstva formoval cit pre prírodnú usporiadanosť, rodinnú šľachetnosť, nezdolateľnú pracovitosť. Na Jeho Poludnicu.

Opravdivý vzor, ak už na malom Slovensku hľadať prímery... Bez fanfarónstva, bez príkras. Iba tak. S jednoduchosťou, ako slovo za slovom, verš za veršom, sa vpisovali do našich pamätí Rúfusove zbierky, epištoly, modlitbičky... Múdrosti, ktoré dnes nezaznejú ani z kanclu kostolov. Akože to vyriekla naša hostiteľka - lektorka, pani Soňa Barániová, v rodnom dome Milana Rúfusa, v ktorom je dnes skvostná stála expozícia pripomínajúca detstvo, mladosť, junošstvo, ale aj Majstrove návraty v pokročilom veku? Vraj, keby evanjelici mali svojich svätých, Milan Rúfus by bol najvyvolenejší...

Za všetko, na čo mi esejistický esprit akosi nepostačuje, pretože by som sa nebodaj utiekal k nabubrelému nadnášaniu (a to by Majster Rúfus "zhora" neodpustil...), vyrečiem, iba s veľkou pokorou: Vďaka Ti, Závažná Poruba, poklona Vám, pani Barániová! S manželkou vieme, že sem prídeme ešte aspoň raz. A ako nám nezištná pani Soňa s vrúcnosťou odporučila, nielen na hodinu či dve, ale hoci aj na pol dňa. Pretože príbeh rodného domu Milana Rúfusa je hoden nielen na rozjímanie, ale aj na duchovný "pokrm" dokumentaristov, historikov, žurnalistov, fotografov, literátov...

Jesto veľa toho, čo sa oddá pospomínať, pripomenúť, prirovnať. A tak namiesto dišpút iba krehká symbolika: Milan Rúfus zomrel 11. januára 2009 - teda pred 11 rokmi, krátko po dosiahnutí veku 80 rokov. Jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej literatúry pripomína na náhrobnom kameni nápis "Básnik mladosti, sĺz a našich ľúbostí".

ĽUDO POMICHAL

FOTO: AUTOR

Závažná Poruba, september 2019
 

Apropo. Ak sa vám predsa len zacnie po zázračnom vyznaní a majstrovskej spomienke na Majstra Milana Rúfusa, nože sa zahĺbte do eseje Veroniky Šikulovej. Je to balzam na dušu...

 

ČÍTAJTE NA PORTÁLI DENNÍKA PRAVDA

ESEJ SPISOVATEĽKY VERONIKY ŠIKULOVEJ

...chlapec, čo maľoval dúhu (k nedožitej deväťdesiatke Milana Rúfusa

https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/494617-chlapec-co-maloval-duhu/

 

A už nech je "iba" pohladením duše Majstrova báseň o kolíske - možno práve o tej, ktorá zdobí spálňa v rodnom dome Milana Rúfusa.

 

Poďakovanie

za kolísku

 

Kocky sú hodené.

Čas odinakiaľ vanie.

 

Súmrak už nebo vylízal

jak obrátenú misku.

 

So všetkou vrúcnosťou,

ktorej som schopný, Pane,

s úsmevom cez slzy

ďakujem za kolísku.

 

Veľmi Ti ďakujem,

že stojí tam, kde stála.

 

Že, Stolár zázračný,

učinil si ju takú,

aby ma vo mne strážila.

 

Od rána do súmraku.

 

MILAN RÚFUS

zo zbierky Ako stopy v snehu

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 204xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line