Eva Kristinová: Dozrime v nezištné vlastenectvo!

hlavná foto
Trvanie: 15.01.2020
Miesto: Bratislava
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovensko

Sú, našťastie, stále ešte medzi nami vzácni ľudia, schopní sa preniesť v nadčasovosti vlastného ega a povýšiť svoje záujmy o napĺňanie étosu s vyššími princípmi. K nim sa radí najmä spontánne stotožnenie sa so svedomím národa, prejavením vlasteneckých citov,  emotívnymi poryvmi lásky k vlasti, hrdosti na slovenskosť. Žijeme čas, keď, zdá sa, v rozpačitom a liberálnymi mravmi ovplyvnenom chaotickom labyrinte je div nie hriechom vyznať sa k ľúbosti k Slovensku, k domovine, otčine, dedovizni.

Ale predsa! Stále sa môžeme tešiť prítomnosti osobností našej kultúry (ba aj kultúrnosti a vznešenosti slova a našej ľúbeznej slovenčiny), ktorí sa prejavujú, ktorí nemlčia. S húževnatosťou a odhodlaním im príznačnými naopak: držia sa, pevne stojac na pozícii neochvejnosti, zásady, podľa ktorej „jednotkou odvahy je čin“. Tá pravda platila tak v časoch ľútych, ako aj dnes, keď, paradoxne, podaktorí pseudodemokrati sa chystajú národnú myšlienkovú vôľu, ba aj slobodu slova a prejavu ukrižovať. Pani Eva Kristinová, keďže v spomenutých symboloch a vyslovených kontúrach, vie o vyrieknutých myšlienkach svoje, sa aj preto prostredníctvom portálu Slovenské zahraničie a jeho facebooku SLOVENSKÝ SVET , s úprimnosťou jej vlastnou prihovára k Slovenkám a Slovákom doma, ako aj našim krajanom v zahraničí.

Keďže nás oslovila pani Daniela Suchá z občianskeho združenia Dedičstvo otcov, radi dávame priestor pani Eve Kristinovej, významnej osobnosti slovenského divadelníctva a umeleckého prednesu, ktorá chce týmto zavinšovať všetkým našim rodákom doma i v zahraničí do nového roku 2020.

 

Novoročné želanie pani Evy Kristinovej,

predsedníčky honoris causa o. z. DEDIČSTVO OTCOV:

 

K 27. výročiu vzniku našej druhej Slovenskej republiky jej z celého srdca i duše želám:

 • Aby sme my, jej občania, konečne dozreli v pravé a nezištné vlastenectvo.

 • Aby sme na základe vlastných vedomostí a skúseností vedeli sa rozvážne rozhodovať v prospech celku.

 • Aby náš národ, gravitujúc dnu do seba, zdarne rástol z vlastných zdravých koreňov.

Tak nám Pán Boh pomáhaj!

 

>Počúvajte zvukový záznam>

Slovensko Veronikina šatka (báseň Zlaty Solivajsovej) recituje Eva Kristínová.

 

Na fotografii:

Eva Kristinová počas preberania Kvetu Tálie na Festivale Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom v roku 2014.

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 511xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line