Reverend Dušan Tóth z Toronta: O zmysle nášho života i našej zraniteľnosti. Tvárou v tvár k nášmu Pánovi nielen počas Veľkej noci...

hlavná foto
Trvanie: 13.04.2020
Miesto: Toronto
Mesto/obec: Toronto
Štát: Kanada

Reverend Dušan Tóth z kanadského Toronta, ktorý stále, pôsobiac ako evanjelický kazateľ, sa aj po svojej životnej osemdesiatke, spôsobom jemu vlastným, hĺbavo, ľudsky, s nadhľadom i nadčasovou filozofiou vyvierajúcou a potvrdenou z prežitého, videného a počutého - a tým aj intenzívne i myšlienkovo-emotívne precíteného, prihovára veriacim v miestnom cirkevnom zbore v Luteránskom kostole Svätého Lukáša v Toronte. Aj v dňoch, počas ktorých našu civilizáciu na všetkých kontinentoch sužuje, trápi a životy odníma COVID-19, dodáva, tentoraz však na diaľku, všetkým nádej, ktorú všetci tak potrebujeme. A tak i návštevníkom nášho portálu - či žijú v slovenskom zahraničí, alebo v našej domovine, na Slovensku, s ktorým Dušana Tótha, rodáka z Modry, stále viažu ľudské a citové vzťahy s rodinným príbuzenstvom, mnohými priateľmi a známymi, sa v tieto dni prihovára.

 

Milí moji priatelia vo vzkriesenom Pánovi,

môj najlepší priateľ, s ktorým sme si blízki už viac ako 55 rokov, ma inšpiroval, aby som sa k Vám prihovoril, tak v úžasný deň Vzkriesenia nášho Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista, a to slovami z evanjelia svätého Jána 11 kapitoly, 25 verša: “Ja som vzkriesenie a život, - kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrel a nik neumrie, kto žije a verí vo mňa. Či tomu veríš”? dokončil Ježiš.

Drahí bratia a sestry vo Vzkriesenom Pánovi!

Vitajte v toto slávne Veľkonočné ráno pri službách Božích, ktoré k Vám prichádzajú z Toronta. Halelujah!

Christos voskres! Vo istinu voskres!

Takto sa oslovovali naši predkovia v toto Veľkonočné ráno. Kristus vstal z mŕtvych, iste vstal! Oslovujeme dnes jeden druhého v tento deň! Vzkriesenie zatienilo ukrižovanie! Radosť prekryla utrpenie, Tvoja sláva Pane, sa ponúka nám všetkým. Tys’ zvládol ľudskú zlobu a vyviedol nás z úzkosti a vnútorného hrobu! , aby som si pomohol slovami Martina Rázusa.

Je toto veľkonočné ráno pre nás dôležité? A keď: Prečo?  Čo je pre mňa dôležité? Čo je pre Teba dôležité?

Myslel som si, že byť silným, zodpovedným a cieľavedomým je veľmi dôležité, aby som bol schopný zaistiť svoju rodinu po každej stránke, aby som mal prácu, energiu a dostatok síl splniť svoje predsavzatia.

Keď sa nám deti odsťahovali, aby si začali svoj život, pocítil som, ako mi začali chýbať, aj keď v duchu som im fandil a tešil sa z ich života, že sa chcú osamostatniť, ale niečo, čo som mal veľmi rád, ma opustilo. Keď mi náhle manželka zomrela, zostal som sám v príbytku, ktorý pre nás všetkých znamenal akúsi istotu, pevnosť, či baštu lásky. Zrazu “istota” ma opustila, stratila sa mi.

Mám takmer všetko, miesto na bývanie, dostatok prostriedkov na život, obstojné zdravie, slovom všetko, čo potrebujem ku každodennému životu. Som sám v akomsi strachu pred koronavírusom, o ktorom nás médiá informujú deň čo deň, aký je tento vírus nebezpečný, a koľko ľudí denne vo svete zomiera. Zisťujem, že v akom strese pred strachom sme sa ocitli. Chcem dostať strach pod racionálnu kontrolu, lebo mám obavu o syna lekára a jeho rodinu, dcéru, ktorá už druhy mesiac nepracuje, a ja sa neviem tohto strachu zbaviť. Cítim, ako na mňa strach dolieha, ako ma vnútorne zabíja.

Sme zranení. Každý deň je horší ako ten predchádzajúci. Hovoria nám, že práve tento  týždeň je najkritickejší. Vírus narušil náš spoločenský život. Správy sú veľmi deprimujúce ba až depresívne! Mnohí z nás museli zrušiť svoje plány vidieť priateľov a rodinu počas najväčších sviatkov roka. Niektorí z nás majú stále lekárske problémy a obávajú sa vyhľadať potrebnú pomoc. V opatrovateľských zariadeniach sú naši priatelia a naši príbuzní, ale neodvážime sa ich navštíviť. Naše srdcia sú ťažké, a napriek tomu sa snažíme udržať normálnu rutinu v nenormálnom čase a v nenormálnych podmienkach.

Jednu noc sme sa uložili k spánku a zaspali sme. Ráno sme sa prebudili do iného nepoznaného sveta. Veci či miesta, ktoré sme obdivovali v našich predstavách, zmizli akoby čarovným prútikom. Zatvorili nám miesta, ktoré sme mali radi: štadióny, divadlá, koncertné siene, dokonca aj kostoly a cintoríny, do ktorých sme chodili pookriať a pozhovárať sa s našimi drahými, ktorí nás predišli do večnosti. Zakázali nám byt blízko jeden k druhému a objatia a bosky stali sa hrôzou - nám i svetu. Hodnota lásky sa obrátila na hlavu, hore nohami. Nestretať rodičov, starých rodičov, priateľov sa stali cnosťami a prejavmi lásky a spolupatričnosti. Toto tu ešte nebolo!

Sila, krása, postavenie či prostriedky sú bezcenné pred kyslíkom v nemocniciach, ktorý je každým dňom vyhľadávanou nevyhnutnosťou pre zomierajúcich. Ostatní sa skrývame pred svetom. Žijeme v bunkroch, klietkach a vyliezame, ako sysle... Nakúpiť potravu a potom znovu rýchlo do diery, domov.

Čo v tomto tichu počujeme? Čo nám chce Stvoriteľ, Vzkriesený Pán týmto všetkým povedať? Skúsme ho v tichu, ktoré sa stalo nedobrovoľnou skutočnosťou, počuť: “Človeče, stále ťa mám nesmierne rád, lebo som ťa z veľkej lásky stvoril a priviedol na moju zem, dávam ti vodu, vzduch a oblohu, v noci vysvietenú hviezdami, z veľkej lásky k tebe som ťa vykúpil z tvojich previnení a hriechov. Si obklopený láskou, ale uvedom si, že nie si tu na tejto zemi pánom. Ja som Tvoj Stvoriteľ a Pán!” Vidíš sa akoby v nastavenom zrkadle, aby si odpovedal sám sebe: Kto si? Prečo žiješ? Kam kráčaš? Aký je zmysel Tvojho života?

Odnímem od teba tento horký kalich a vrátim ti život, ktorý miluješ. Vrátim ti objatia a lásku k svojim drahým a prinavrátim ti tvojich najbližších, ktorí ťa budú obklopovať, ale aj ty sa vráť k svojej podstate a uvedom si, že som tu pre Teba, že som ťa z lásky k Tebe vykúpil, lebo predtým som ti odpustil, predtým som ťa očistil svojou smrťou, ktorá sa stala tvojim výkupným. Podľa toho sa aj ku Mne chovaj.

To, to ti teraz a nám všetkým chýba: dobré slovo, pohladenie, objatie. Kohosi, kto by ti povedal: mám ťa rád, kto by si s tebou posedel, porozprával sa o každodennostiach, kto by ťa navštívil a povedal ti, že ťa rád vidí a uistil ťa, že mu je dobre s Tebou, dostaneš. Neboj sa, nebudeš sám, aj ja budem s Tebou až do konca, to som ti už zasľúbil. Či tomu veríš?

Nech Kristus, ktorý chodí na doráňaných nohách Veľkého piatku, kráča s Tebou po ceste životom. Nech Kristus, ktorý ti slúži doráňanými rukami, dotkne sa ťa, aby si ty mohol slúžiť iným. Nech Kristus, ktorý miluje ranených srdcom, otvorí Tvoje srdce pre lásku k blížnym, aby si videl Kristovu tvár vo všetkých, s ktorými sa stretneš, a nech všetci, ktorých stretnete, uvidia vo vás Kristovu tvár.

Vtedy Veľkonočné posolstvo sa stane skutočnosťou.  Vtedy precítime a prežijeme slová: “Ja som vzkriesenie a život - kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrel, a nik neumrie, kto žije a verí vo mňa.” Amen.

Z Tvojho vzkriesenia, Pane, raduje sa naša duša a celý vesmír. V tomto veľkom zápase s nepoznaným nepriateľom prichádzajú slová od hrobu Márie Magdalény: Videla som Pána, ako balzam. Pán žije a my žijeme s Ním. Veď nás na cestách nášho života, veď nás do svetla nových dní. Dosť bolo tmy, strachu a utrpenia. Nech tvoje svetlo presvieti cely svet a tvoje deti sa opäť vrátia k Tebe - k jedinému Pánovi a Spasiteľovi. Amen.

Otče náš…

 

Rev. DUŠAN TÓTH, evanjelický kňaz z Toronta

Ontario - Toronto, Kanada

 

 

Na titulnej fotografii:

Reverend Dušan Tóth.

Na  snímkach vo fotogalérii:

Evanjelický kňaz a reverend Dušan Tóth počas služieb Božích v Luteránskom kostole Svätého Lukáša v Toronte.

Symboly dnešných dní...

Foto: PAUL STACHO

          Ontario - Hamilton, Kanada

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 344xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line