Láska k slovenčine

hlavná foto
Trvanie: 15.04.2020
Miesto: Maryland
Mesto/obec: Maryland - Moskva - Bratislava
Štát: USA - Rusko - Slovensko

Prof. Konstantin Vasiľjevič Lifanov, DrSc. – slovakista pôsobiaci na Moskovskej štátnej univerzite M. V. Lomonosovova, súčasný pokračovateľ O. M. Boďanského, prvého profesora slavistiky v tridsiatych rokoch 19. stor. na vtedajšej Cisárskej Moskovskej univerzite.

Prof. Lifanov je medzinárodne uznávaný slavista, ktorý dlhé roky spolupracoval aj s profesorom slovakistiky a histórie Slovákov na Pittsburskej univerzite v Pensylvánii Martinom Votrubom. Na stáži v USA sa obaja osobne zblížili, spolupracovali v oblasti slovenskej jazykovedy a histórie Slovákov, prof. Lifanov sa tam okrem iného venoval aj štúdiu východoslovenských tlačí vyjdených v USA na prelome 19. a 20. storočia. O svoje vedecké poznatky sa delí s poslucháčmi na konferenciách nielen v Rusku, ale aj v Japonsku, Číne, Srbsku, Poľsku, na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica), v Bielorusku či Bulharsku. Je autorom trinástich jazykovedných monografií (1982-2020) a vyše stovky štúdií v zborníkoch a časopisoch.

Konstantin Vasiľjevič Lifanov sa okrem súčasnej slovenčiny venuje aj jej starším obdobiam (monografie Morfologické zvláštnosti jazyka Bajzu a bernolákovčina; Kodifikácia Štúra a spisovná slovenčina a ďalšie). Moskovská štátna univerzita je jedinou univerzitou v Rusku, ktorá v rámci slovenského jazyka pripravuje slovakistov na výskumnú prácu. Príprava študentov je na veľmi vysokej úrovni a okrem súčasnej slovenčiny sa tam vyučuje aj história jazyka a literatúra všetkých období. Prednáša sa v slovenčine. Študenti a ašpiranti profesora Lifanova už desaťročia pôsobia v mnohých častiach Ruska aj v zahraničí.

Profesor Lifanov spomína na svoje štúdiá: „Študoval som na Moskovskej Lomonosovovej univerzite bohemistiku, školiteľom mojej diplomovej práce bol S. B. Bernštejn a školiteľkou kandidátskej dizertácie profesorka A. G. Širokovová.  Neskôr som sa preorientoval na slovenčinu. Tú som začal študovať pod vedením docentky Antónie Minárovej, ktorá sa stala mojou jedinou pedagogičkou, učila ma vyslovovať a ohýbať slová. Práve hodiny s doktorkou Minárovou sa stali základnými v mojom štúdiu slovenčiny. Veľmi vyzdvihujem besedy s jej manželom JUDr. Imrichom Minárom, ktorý bol generálnym riaditeľom zahraničného obchodu Incheba a ktorý tento dnes už známy neologizmus vytvoril – INCHEBA. Osobné kontakty s ním boli pre mňa veľmi hodnotné, lebo práve vtedy pracoval na knihe Americkí  Slováci a Slovensko. Od neho som sa naučil veľa o slovenčine, vysťahovalcoch a dejinách Slovenska. Neskôr som študoval slovenčinu sám. Zdokonaľoval som si ju trikrát na stážach v Bratislave (Filozofická fakulta UK), v USA na Pittsburskej univerzite, ktorá má vynikajúci slovakistický program, a v Maďarsku (Collegium v Budapešti).“

Profesor Lifanov prednáša vývin slovenského jazyka, slovenskú dialektológiu, gramatiku slovenského jazyka, dejiny spisovnej slovenčiny a porovnáva gramatickú stavbu slovenčiny s češtinou. V rámci Letnej školy slovenského jazyka Studia academica slovaca máme možnosť stretnúť sa s prednáškami prof. Lifanova na stránkach vydávaných zborníkov.

Slovenský jazyk má v zahraničí dôstojného obhajcu a šíriteľa.

 

Podľa materiálov Natálie Karlinskej

spracovala Marta Hlušíková

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 167xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line