Za Alžbetou Nobikovou, evanjelickou farárkou zo Sarvaša, svetlou osobnosťou Slovákov v Maďarsku

hlavná foto
Trvanie: 17.04.2021
Miesto: Ľudové noviny - LUNO.HU
Mesto/obec: Budapešť - Sarvaš
Štát: Maďarsko

V ľútom čase, ktorý žijeme, ešte viacnásobné raní zvesť o odchode významných osobností krajanského sveta do večnosti. Priatelia, Slováci v Maďarsku, sa v sobotu 17. apríla 2021, na svojich fejsbukových statusoch delili so spomienkami, reakciami plných uznania a slov na rozlúčku s pani Alžbetou Nobikovou, evanjelickou farárkou zo Sarvaša, významnou osobnosťou duchovného života Slovače v Maďarsku, ktorá skonala vo veku 81 rokov.

Smutná, veľmi bôľna správa. Pretože v očiach a srdciach mnohých z nás, ktorí sme mali šťastie poznať a stretávať sa s pani farárkou, sme Alžbetu Nobikovú vnímali ako krehkú, empatickú, múdru, rozhľadenú a citovo založenú duchovnú osobnosť Slovákov v Maďarsku. Obzvlášť na Dolnej zemi bude mnohým veľmi chýbať. Mimoriadne vedela očariť vľúdnym slovom, vzácnymi spomienkami. Dlho bude prázdno v duši za jej stratou, a nielen Sarvašanom.

Nezabudneme na Vás, pani farárka, ani my, ktorí sme Vás poznali na Slovensku. Budeme si Vás pripomínať ako hrdú Slovenku a na ženu v službe Pána, ktorá si príkladne ctila to, čo dnešnému svetu veľmi chýba - pokoru.

Zostanete v našich srdciach a mysliach!

Hlboká poklona, česť Vašej svetlej pamiatke!

 

Portál týždenníka Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny - luno.hu, v nekrológu za Alžbetou Nobikovou približuje jej životnú a profesijnú cestu, ktorú sa rozhodla posvätiť službe Pánu. S láskavým súhlasom redakcie Ľudových novín si dovoľujeme jej profil a vyznanie sprostredkovať aj ďalším našim krajanom.

Alžbeta Nobiková sa narodila roku 1940 v sarvašskej slovenskej rodine ako jej jediná dcéra. Nadané dievča sa spočiatku chcelo stať farmaceutkou, avšak vtedajšie politické pomery jej neumožnili štúdium tohto odboru. Na podnet svojich dobrých priateľov sa prihlásila na Evanjelickú teologickú akadémiu, na ktorej už ako poslucháčka prvého ročníka si uvedomila, že jej život je v rukách väčšej mocnosti, než politika, a síce v rukách Pána milosti a lásky, Ježiša Krista a on aj určí v budúcnosti jej cestu.

Svoju farársku službu začala v roku 1977 v Čabačude, neskôr pôsobila v slovenských zboroch v Ďurke, Kondoroši, Váckisújfalu a vo svojom rodnom meste, v Sarvaši, v zboroch Starého a aj Nového evanjelického kostola. K jej menu sa viaže rekonštrukcia Starého evanjelického kostola v roku 1988 pri príležitosti 200. výročia jeho vysviacky. Pritom sa zapojila aj do práce Zväzu Slovákov v Maďarsku, ako aj do činnosti Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, dlhé roky bola putujúcou farárkou Celoštátnej slovenskej evanjelickej farárskej služby.

V tejto službe šírila Slovo Božie v evanjelických zboroch so slovenskými koreňmi, v ktorých už nemali po slovensky hovoriacich farárov. Aj počas dôchodku ju volali do rôznych kútov Maďarska kázať po slovensky, väčšinou pri príležitosti určitej dôležitej oslavy danej komunity. Tiež mala plodné kontakty so slovenskými evanjelickými zbormi v Rumunsku, na Slovensku a vo Vojvodine. Pravidelne organizovala aj slovenské evanjelické tábory pre deti. Veriaci mali veľmi radi jej kázne, pretože im rozumeli, farárka hovorila v ich jazyku, v dolnozemskej slovenčine.

„Nerobím to pre vyznamenanie, ale keď uznajú moju prácu, to mi padne veľmi dobre,“ uviedla v roku 2017 pri príležitosti ocenenia jej dlhoročnej činnosti župným vyznamenaním Samosprávy Békešskej župy „Za národnosti“. A svoju myšlienku takto rozvinula: „Slúžim svojej národnosti ako farárka slovenskými kázňami. S vďačnou láskou spomínam na svojich slovenských predkov, na svoju rodinu, od ktorej, i jej prostredníctvom, som dostala nesmierne množstvo darov. Zároveň slúžim môjmu milovanému Pánovi Ježišovi, aby som ľuďom v dnešnom zmätenom svete mohla ukázať nejakú žiaru, nádej a možnosti, že existuje východisko, pokoj, zmierenie a život má svoj zmysel.“ 

 

Česť jej pamiatke!

 

O životnom kréde a pracovnej dráhe Alžbety Nobikovej si môžete prečítať aj v rozhovore v Našom kalendári na rok 2018.

http://www.luno.hu/images/stories/2021/Aktuality/21-04/Nobikova-NKal2018.pdf

A. Nobiková 53 rokov v službe našich evanjelikov

>Vyznamenanie pre Alžbetu Nobikovú

 

Alžbeta Nobiková počas konferencie Ako ďalej, Slováci v Maďarsku, v novembri 2017 v Mlynkoch.

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 66xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line