Miloš Ruppeldt, organizátor hudobného života na Slovensku, sa narodil pred 140 rokmi

hlavná foto
Trvanie: 29.05.2021
Miesto: TASR - TERAZ.SK/ PRAVDA.SK
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovensko

Miloš Ruppeldt patrí medzi popredných organizátorov hudobného života na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. Ako organizátor hudobného života na Slovensku sa v prvej polovici 20. storočia zaslúžil sa o vznik Prvej hudobnej školy pre Slovensku aj o začiatky slovenského vysielania Československého rozhlasu. V sobotu 29. mája uplynulo 140 rokov od narodenia hudobného skladateľa a pedagóga, dirigenta a prekladateľa Miloša Ruppeldta. Založil a bol prvým dirigentom Speváckeho zboru slovenských učiteľov, v roku 1919 sa v Bratislave výrazne zaslúžil o vznik Prvej hudobnej školy pre Slovensku (dnes ZUŠ Miloša Ruppeldta). Bol spoluzakladateľom slovenského vysielania Československého rozhlasu a v roku 1939 riaditeľom Slovenského rozhlasu.

Narodil sa 29. mája 1881 v Liptovskom Mikuláši v rodine, ktorá bola oddaná hudbe, divadlu i literatúre. Jeho otec Karol založil spevokol Tatran a vydával Slovenské spevy. Matka Klementína sa venovala publicistike, národopisu i osvete v otázkach kultúry a práv žien.

Po absolvovaní ľudovej školy vo svojom rodisku študoval Miloš Ruppeldt na gymnáziu v Kežmarku a na evanjelickom lýceum v Banskej Štiavnici. Štúdiá ukončil na učiteľskom ústave v Oberchutzene.

Štúdium hudby však bolo pre nedostatok finančných prostriedkov zložité, preto spočiatku pôsobil ako učiteľ v Liptovskom Mikuláši a po otcovi prevzal vedenie Tatranu (1901–1905). V roku 1902 pokračoval v štúdiu hudby na konzervatóriu v Lipsku, od roku 1905 na hudobnom ústave Giuseppe Verdiho v Buenos Aires, kde v roku 1909 získal titul profesora klavírnej hry.

Popri pedagogickom pôsobení v Argentíne bol kaviarenským klaviristom i ladičom klavírov v Buenos Aires, Belle Ville a Rosario. V rokoch 1913–1914 bol hudobným pedagógom a zbormajstrom v poľskej Lodži. Po vypuknutí 1. svetovej vojny narukoval a krátko na to sa dostal do zajatia v Rusku.

V roku 1919 sa Miloš Ruppeldt usadil v Bratislave. S ochotníckymi umelcami tu naštudoval a uviedol prvé predstavenie Smetanovej Predanej nevesty. S Mikulášom Schneiderom-Trnavským a Aloisom Kolískom sa podieľal na založení prvej Hudobnej školy pre Slovensko, ktorej bol v rokoch 1919 až 1922 riaditeľom.

Spolu s Oskarom Nedbalom viedol hudobné vysielanie bratislavskej odbočky Radiojournalu, v rokoch 1937–1939 bol správcom pobočky a v roku 1939 riaditeľom Slovenského rozhlasu. V rozhlase založil hudobný odbor a zaslúžil sa o skvalitnenie rozhlasového hudobného vysielania.

Spolupodieľal sa na vzniku a budovaní viacerých hudobných inštitúcií, ako napríklad amatérskeho Orchestrálneho združenia Slovenskej filharmónie (predchodcu Slovenskej filharmónie).

Miloš Ruppeldt bol tiež zakladateľom a doživotným dirigentom Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčíne. Repertoár tohto zboru založil na novej tvorbe slovenskej klasiky známych osobností slovenskej hudby (Mikuláš Schneider-Trnavský, Ján Levoslav Bella, Mikuláš Moyzes). Mal zásluhy aj na založení Spolku slovenských umelcov a Družstva Slovenského národného divadla. Venoval sa tiež teoretickej publicistickej činnosti. Miloš Ruppeldt publikoval v rôznych novinách a časopisoch, napríklad vo vydavateľstve Tranoscius vydával evanjelické cirkevné skladby.

Ako hudobný pedagóg vyučoval hru na klavíri, hudobnú teóriu a dirigovanie. Pôsobil aj ako inšpektor súkromných ľudových škôl na Slovensku pri ministerstve školstva a venoval sa tiež prekladu beletrie z ruštiny, poľštiny, nemčiny, maďarčiny a španielčiny. Známou prekladateľkou a publicistkou bola aj jeho manželka Hana Ruppeldtová.

Jeden z najvýznamnejších hudobných organizátorov svojej doby Miloš Ruppeldt zomrel 18. novembra 1943 v Bratislave vo veku 62 rokov.

 

Na snímke vo fotogalérii:

Koncertná sála Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta v Bratislave.

ZDROJ: teraz.sk/ pravda.sk

 

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 49xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line