Webové stránky a internetové portály Slovákov v zahraničí

hlavná foto
Trvanie: 01.10.2015
Miesto: ÚSŽZ
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovensko

V prehľade uvádzame informačné weby a portály krajanov podľa svetadielov a štátov  tak, ako ich adresy uvádzajú krajanské spolky, spoločenské a kultúrne organizácie, inštitúcie či jednotlivci. Rovnako sú zachytené odkazy na weby a portály tlačených médií a dostupných internetových rádií a televízií. Keďže nám ide o sprístupnenie adries všetkých internetových médií Slovákov žijúcich v zahraničí, v tomto prehľade registrujeme tak jestvujúce aktívne ako aj  momentálne neaktívne weby a portály či kontakty na dočasne nefunkčné internetové médiá, alebo tie, ktoré sú v rekonštrukcii. Veríme, že aj tento prehľad viac poslúži na priblíženie informácií, aktivít a životaschopnosti Slovákov žijúcich v zahraničí v konkrétnej krajine cez prizmu ich súčasnej činnosti, ale aj historického kontextu, posolstiev, názorov, podnetov ako aj skúseností zo širokého spektra ich sociálno-spoločenského, vzdelanostno-jazykového, ekonomicko-podnikateľského, kultúrneho, duchovného a intelektuálneho statusu.

Veríme, že prirodzenou spätnou väzbou, vzájomnou komunikáciou a kontaktovaním sa s pracovníkmi Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – „teritorialistami“ zodpovednými za krajanskú problematiku v konkrétnych štátoch, sa priebežne doplňovaný a aktualizovaný prehľad stane dôležitou rukoväťou v krajanskej problematie tak pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj pre návštevníkov internetových médií ÚSŽZ zo Slovenska, zaujímajúcich sa o život našich krajanov.

Rovnako je naším záujmom, aby priebežné kontaktovanie sa s prevádzkovateľmi – spolkami, fyzickými osobami a šéfredaktormi portálov a webov krajanov napomohlo súčinnosti krajanských internetových, ale aj tlačených a elektronických médií permanentnej spolupráci s médiami ÚSŽZ tak, aby sa posilnila informovanosť o stave, živote a aktivitách Slovákov žijúcich v zahraničí.

Informácie podobného charakteru môžu významne poslúžiť aj médiám na Slovensku v rámci objektívneho informovania verejnosti na Slovensku o živote Slovákov žijúcich v zahraničí a ich prináležitosti k našej spoločnej vlasti – Slovensku.

Informácie v rámci doplnenia databázy webových stránok a internetových portálov krajanov posielajte na adresu: ludovit.pomichal@external.uszz.gov.sk

 

EURÓPA

Belgicko

Slovenská katolícka misia Brusel: http://www.skmbrussels.be/

Bulharsko

Československý klub v Bulharsku:  http://www.csklub.bg/

Cyprus

Spoločnosť priateľstva Cyprus – Slovensko:  http://www.cyprus-slovakia.com/

Česká republika

Obec Slovákov v Českej republike: http://www.slovaci.cz/

Obec Slovákov v Prahe, Slovenské Korene:   http://www.slovenskekorene.cz/

Regionálny Obec Slovákov v Hradci Králové:  http://slovaci-hk.webnode.cz/

Klub slovenskej kultúry:  http://www.klubsk.net/

Slovensko-český klub:   http://www.czsk.net/

Slovenské zduženie Limbora:  http://www.limbora.cz/index.php

Folklórne združenie Púčik:  http://www.pucik.cz/_pucik/menu.phtml

Folklórny súbor Šarvanci:  http://www.fssarvanci.cz/

Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe: http://www.ecav.cz/slovenskyzbor/

Som v Prahe – portál:  http://www.somvprahe.sk/

Čierna Hora

Čiernohorsko-slovenské priateľstvo:   http://www.nvocsp.org/

Dánsko

Spolok dánsko-slovenského priateľstva:  http://www.danskslovakisk.dk/

Francúzsko

Spolok francúzsko-slovenského priateľstva:

 http://www.amitié-franco-slovaque.eu/

Spolok rodákov a priateľov z českých krajín a Slovenska: http://www.aots.com/

Blog Slovákov vo Francúzsku:  http://blogslovakov.blogspot.sk/

Chorvátska republika

Zväz Slovákov v Chorvátsku:  http://www.savez-slovaka.hr/

Matica slovenská Lipovľany:  http://www.ms-lipovljani.hr/

Írska republika

Slovak in Ireland:  http://www.slovakinireland.ie/

Maďarsko

Celoštátna slovenská samospráva:  http://oszo.slovaci.hu/index.php

Zväz Slovákov v Maďarsku:  http://www.zsm.hu/

Čabianska organizácia Slovákov:  http://www.slovak.hu/

Ľudové noviny:  http://www.luno.hu/

Imrich Fuhl – portál oslovma.hu:   http://www.oslovma.hu/index.php/sk/

Nemecko

Slovensko-nemecký kultúrny klub v Mníchove:  http://snkk-mnichov.eu/

Nemecko-česká a slovenská spoločnosť: http://www.dtsg.de/

Nemecko-slovenský kultúrny klub Frankfurt:  http://www.dsk-frankfurt.de

Stále zastúpenie Slovákov v Nemecku:   http://www1.slowakei-hamburg.de/

Nórsko

Nórsko-slovenský spolok:   http://www.slovakia.no/nsf/

Nórsko-slovenské fórum:   http://www.slovak.no/default.asp?LNG=1

Poľská republika

Spolok Slovákov v Poľsku:  http://www.tsp.org.pl/

Portugalsko

Klub Čechov a Slovákov v Portugalsku: www.kcsp.pt

Rakúsko

Rakúsko-slovenský kultúrny spolok:  http://www.slovaci.at/

Rumunsko

Vladimír Dolinay: Slováci v Rumunsku:  http://www.slovacivrumunsku.sk/

Srbsko

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny: http://www.rada.org.rs/

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov: http://www.slovackizavod.org.rs/

Slovenské vydavateľské centrum: http://www.svcentrum.com/index.php/o-nas

Art Centrum Chlieb a hry – Miroslav Benka:  http://miroslavbenka.com/

Biskupský úrad Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku:

http://www.ecavyu.com/indexp.html

Kulpin.net - Katarína Pucovská:  www.kulpin.net

Hlas ľudu:   http://www.hl.rs/

Vzlet: http://www.vzlet.rs/

Zornička: http://www.zornicka.com/

Asociácia slovenských pedagógov:   http://www.aus.org.rs/

Čaroslov:  http://www.caroslov.rs/

Slovenské vojvodinské divadlo:  http://www.backipetrovac.rs/svd/

Rádio Padina:  http://www.radiopadina.com/

Španielsko

Slovania – Slováci v Španielsku: www.slovania.es

Švajčiarsko

Združenie Slovákov vo Švajčiarsku:   http://www.slovenskezvesti.ch/

Slovenský pavilón:   http://www.slovaquie.ch/

Švédsko

Švédsko-slovenský spolok:  http://www.swedishslovakinfo.com/

Spoločnosť priateľov Milana Rúfusa:  http://www.milanrufus.se/

Taliansko

Združenie krajanov a priateľov Slovenska v Miláne:  http://web.tiscali.it/zkpsmi/

MY&VY Združenie priateľov Slovenska:  http://www.myavyslovacchia.it/

Občianske združenie Allegra: https://sites.google.com/site/allegrait/sk_home

Slovenská katolícka misia v Ríme:  http://www.misiarim.org/?exp=24&act=24

Ukrajina

Užhorodský spolok Slovákov:  http://www.uzhss.sk/

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Sev. Írska

Slovenská víkendová škola:  http://www.slovaklearning.co.uk/

Slovenské centrum:   http://www.slovakcentre.co.uk/

Slovenská katolícka misia v Londýne:  http://www.scmlondon.org/

Velehrad:  http://www.velehrad.org.uk/

SK Magazine:  http://www.skmagazine.eu/sk

SZSZ

Svetové združenie Slovákov v zahraničí - portál Slováci vo svete:  http://www.slovacivosvete.sk/

 

AMERIKA

Kanada

Kanadský Slovák:  www.kanadskyslovak.ca

Jozef Starosta: Slovo z Britskej Kolumbie: http://www.sk-bc.ca/taxonomy/term/125

Centrum kultúry a dedičstva kanadských Slovákov: http://www.slovak.com/

Spolok kultúrneho dedičstva v Britskej Kolumbii: http://www.slovakheritage.org/

Slovenský dom Montreal:  http://www.slovak.com/montreal/

Spojené štáty americké

Národný slovenský spolok:  http://www.nsslife.org/

Prvá katolícka slovenská jednota: http://www.fcsu.com/

Prvá katolícka slovenská ženská jednota:  http://www.fcsla.org/

Slovenský katolícky  Sokol:  http://www.slovakcatholicsokol.org/index.asp

Slovák v Amerike: http://slovakvamerike.com/contact.php

Slovenská záhrada – Slovak Garden:  http://www.slovakgarden.com/

Slovenský inštitút:   http://www.slovakinstitute.com/

Priatelia Slovenska – Friends of Slovakia:  http://www.friendsofslovakia.org/

Pittsburská univerzita – Slovakistický program:  http://www.pitt.edu/~votruba/

Nadácia +421:  http://www.plus421.info

Slovak Cooking com:  http://www.slovakcooking.com/

 

AUSTRÁLIA

Združenie Austrálskych Slovákov vo Viktórii:  http://asav.org.au/

Radio SBS Melbourne:   http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak

 

ÁZIA

Libanon

Asociácia absolventov českých a slovenských vysokých škôl v Libanone:

http://www.casaleb.org/

Počet zobrazení: 3141xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografia

Naši partneri:Domov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2019 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line