Ľudovít MARKUŠOVSKÝ

hlavná foto
Narodený: * 25.04.1815, Štrba
† 21.04.1893, Opatija
Štát: Chorvátsko, Maďarsko
Kategória: vedci

Organizátor moderného zdravotníctva v Uhorsku, člen Uhorskej akadémie vied a viacerých lekárskych spoločností. Zároveň výnimočný odborník, ktorému patrí zásluha za zostrojenie tzv. nosového zrkadla ako pomôcky na vyšetrovanie nosových dutín. Zaoberal sa aj vydavateľskou činnosťou, po celý život sa v neľahkom čase maďarizačného útlaku prejavoval ako hrdý a neoblomný Slovák, ctiaci si svoj pôvod a posolstvo, s ktorými ho rodičia vypravili do sveta.

Ľudovít Markušovský sa narodil v národnej uvedomelej rodine evanjelického kňaza. Jeho otcom bol evanjelický farár Ondrej Markušovský a matkou Žofia, rodená Medvecká. Základné vzdelanie nadobudol v rodičovskom dome, gymnázium absolvoval v Rožňave a v Kežmarku. Študoval právo na Kráľovskej akadémii v Bratislave a od roku 1834 medicínu v Pešti. V roku 1844 získal titul MUDr., v roku 1892 sa stal čestným profesorom univerzity v Budapešti.

Po návrate zo študijného pobytu v Paríži prijal miesto asistenta na viedenskej univerzite, kam sa však za svoju účasť v revolúcii 1848 nemohol vrátiť. Postupne pôsobil na chirurgickej klinike vo Viedni a v Pešti, počas spomínanej revolúcie v roku 1848 pracoval ako nemocničný a štábny lekár i osobný lekár veliteľa armády A. Görgeiho.

Medicíne v Uhorsku dal nový rozmer

Od roku 1849 sa stal súkromným lekárom v Pešti, neskôr pracoval na Ministerstve kultu a výučby a od roku 1866 ako ministerský radca. Od roku 1867 pracoval na ministerstve zdravotníctva. Založil prvú katedru hygieny v strednej Európe a roku 1866 Krajinskú zdravotnícku spoločnosť. Zaslúžil sa o modernizáciu štúdia medicíny a verejného zdravotníctva, za čo ho označovali za priekopníka pokrokových myšlienok v medicíne. Patril medzi významných organizátorov uhorského zdravotníctva a priekopníkov rinológie, je objaviteľom tzv. nosového zrkadla ako pomôcky na vyšetrovanie nosových dutín, ktoré sa v podstate nelíšilo od moderného nosového zrkadla. Bol to dvojramenný prístroj tvaru klieští, slúžiaci na rozšírenie nosového vchodu.

Publikoval množstvo odborných štúdií a článkov. Bol autorom vyše 200 pôvodných prác zameraných na verejnozdravotnícku problematiku. Roku 1857 začal vydávať odborný lekársky časopis Orvosi Hetilap (Lekársky týždenník), ktorý redigoval 32 rokov, a od roku 1863 založil i vydavateľstvo zdravotníckej literatúry.

Pozoruhodná je jeho korešpondencia  s bratom, hovoriaca o jeho obavách o osud Slovákov v časoch maďarizačného útlaku, ktorý považoval za násilný, nespravodlivý a neľudský. V roku 1859 prispel značnou sumou na opravu rodného domu a školy a tieto zahrnul aj do testamentu.

Od roku 1956 nesie jeho meno nemocnica v Szombathely a krajská nemocnica v župe Vas. Od roku 1955 pracuje v Maďarsku stála Markušovského komisia, ktorá každoročne vypisuje Markušovského vedecký konkurz a na lekárskej konferencii vo Vaskej župe udeľuje Markušovského cenu za rozvoj maďarskej medicíny.

O MUDr. Ľudovítovi Markušovskom čítajte aj na:

www.oslovma.hu

www.luno.hu

Počet zobrazení: 1960xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line