Taliansko

hlavn√° foto

I. Základné údaje o štáte

Názov: Taliansko       
Na „území“ Talianska existujú dva samostatné malé štáty, Vatikán v Ríme a San Marino na východnom pobreží.  Vatikán zahrňuje Baziliku sv. Petra, Svätopeterské námestie s Apoštolským palácom,  extrateritoriálne územia – patriarchálne baziliky a pápežské letné sídlo v Castel Gandolfo. Na čele cirkevnej monarchie je rímsky biskup – pápež, hlava katolíckej cirkvi. Obyvateľstvo tvoria väčšinou kňazi a príslušníci osobnej stráže pápeža – švajčiarskej gardy.
                                                     
Hlavné mesto: Rím (Roma)
 
Celková rozloha:  301 230  km²
 
Počet obyvateľov: 58 133 509  (z roku 2006)
 
Etnické zloženie: Taliani – 98 %, iní – 2 %
                                                               
Konfesionálne zloženie: 97 % katolíci, 1,5 % sa hlási ku valdénskej evanjelickej cirkvi, ostatní sú moslimovia a nedefinovaní                                            
 
Úradný jazyk:  taliančina; regionálne jazyky: emilčina-romaňolčina – Itagliàni,  grécky – Ιταλοί (Italí), Južné Tirolsko (autonómna nemecká provincia) nemecký – ladinsky, retorománsky

II. Aktuálny stav

1. Cirkevný život                                                       

Veľká väčšina slovenského duchovenstva pôsobí,  alebo študuje v centrách katolíckej cirkvi v Ríme a Vatikáne. Náboženský život sa sústreďuje okolo Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda a Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda. Od 17. 2. 2002 má slovenská komunita vďaka Slovenskej katolíckej misii v Ríme pravidelné bohoslužby v slovenskom jazyku v Kostole sv. Ježiša a Márie. Tento rímsky chrám je aj  miestom spoločensko-kultúrneho života, kde sú prezentovaní slovenskí umelci.  
 
3. Veda a výskum

Pod hlavičkou slovenskej vedy nie je vykonávaná nijaká činnosť.
 
5. Edičná a vydavateľská činnosť

Vydavateľské aktivity boli neoddeliteľnou súčasťou činnosti ústavov, fakúlt, spoločností, združení či krúžkov slovenských bohoslovcov pôsobiacich v rôznych mestách Talianska. Najvyššie hodnotená je činnosť Slovenského vydavateľstva sv. Cyrila a Metoda a Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktoré v rokoch 1956 -1989  vydali viac než tisíc publikácií v náklade takmer tri milióny výtlačkov. Knižné vydania vychádzali v dvadsiatich edíciách, pokrývajúce zhruba päť záujmových oblastí, ktoré komunistický režim na Slovensku zakazoval: teologickú, filozofickú, svätopísomnú, katechetickú, literárno-umeleckú a vedeckú. Vychádzala pod hlavičkou už spomínaného Slovenského ústavu, organizácie slovenských kultúrnych, najmä vedeckých kresťansky orientovaných pracovníkov žijúcich v zahraničí.
 
7. Folklór

Tradičná ľudová kultúra a folklór sú v rámci obmedzených možností a záujmu predvádzané pri rôznych príležitostiach, tradičných sviatkoch a stretnutiach.
 
9. Internetové linky
 
Združenie priateľov Slovenska MY&VY -  www.myavyslovacchia.it
 
Slovenská katolícka misia v Ríme -  www.misiarim.org

 

Pozn.: ak máte k obsahu aktuálne doplnky alebo návrhy na zmeny, opravy, napíšte nám ich prosím.
 

Počet zobrazení: 2916x Zobraziť komentáre (0)

Komentáre:Prihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line