Štefan Anián Jedlík, významný slovenský vynálezca, nám dal sódovku

hlavná foto
Trvanie: 12.01.2015
Miesto: TASR
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovensko

Meno vynikajúceho, vedecky aktívneho experimentálneho fyzika a konštruktéra prístrojov Štefana Aniána Jedlíka je na Slovensku spojené najmä s Trnavou a Bratislavou. Práve v týchto mestách rodák zo Zemného (32 km od Komárna, obec leží v okrese Nové Zámky), ktorý pochádzal z rodiny chudobného roľníka, strávil časť svojich študentských rokov. Neskôr pôsobil dlhé roky v Györi a Budapešti, vynikajúci vynálezca sa dožil vysokého veku 95 rokov. Zomrel a pochovaný je v Györi, kde ho poctili aj pamätníkom.

Narodil sa 11. januára 1800 a svojimi výsledkami najmä v oblasti skúmania elektromagnetických javov sa zaradil medzi najvýznamnejších vedcov 19. storočia. Ako prvý na svete objavil možnosť premeny elektrickej energie na mechanický otáčavý pohyb a vynašiel elektromotor, ktorý pracoval na elektromagnetickom princípe a vykonával jednosmerný rotačný pohyb. Podľa jeho patentu stroja na výrobu sódovej vody zriadili v Bratislave prvú výrobňu sódy v Uhorsku.

Skromný fyzik a akademik - velikán

Absolvoval stredoškolské štúdiá na gymnáziách v Trnave a v Bratislave. V roku 1817 vstúpil do benediktínskej rehole v zadunajskej Pannonhalme, prijal rehoľné meno Anián a pokračoval v štúdiách teológie a súčasne matematiky i fyziky na univerzite v Pešti.

Po získaní doktorátu filozofie pôsobil ako profesor fyziky a prírodopisu na gymnáziu v Györi a neskôr na Kráľovskej akadémii v Bratislave. Od roku 1839 prednášal fyziku a mechaniku na Budapeštianskej univerzite, ktorej rektorom sa stal v roku 1863.

O desať rokov neskôr sa stal čestným členom Maďarskej akadémie vied (1873). Napriek týmto vyznamenaniam odrážajúcim jeho poctivú prácu zostal až do konca života skromný.

Desiatky vynálezov Štefana A. Jedlíka

Štefan Anián Jedlík obohatil vedu a techniku desiatkami vynálezov a zlepšení. Dokázateľne bol prvým konštruktérom elektromotora, v ktorom pevnú aj otáčajúcu časť tvorili elektromagnety, pričom priekopnícky bol aj použitím ortuťového komutátora.

Najväčšie zásluhy si získal v období po roku 1850, kedy sa zaoberal hľadaním najdokonalejšieho zdroja prúdu, prípadne napätia. Z tohto obdobia pochádza jeho najvýznamnejší vynález - prototyp unipolárneho dynama, ktorý však nepublikoval. Skonštruoval ho najmenej štyri roky pred Wernerom Siemensom. Svoj objav si nedal patentovať, a tak v učebniciach fyziky a v encyklopédiách pri tomto vynáleze nie je uvedené jeho meno.

Vo všeobecnosti o svojich experimentoch len pramálo publikoval a väčšinu svojich prístrojov skonštruoval len ako demonštračné pomôcky, čím jeho objavy zostali väčšinou nepovšimnuté.

Jedlík vynašiel výrobník sódovky

Počas svojho života si dal Štefan A. Jedlík patentovať jediný vynález - zariadenie na výrobu sódovej vody (1826), ktoré našlo zakrátko uplatnenie v praxi. Prvá továreň na výrobu sódy v Uhorsku bola podľa jeho patentu zriadená v Bratislave.

Medzi významné vynálezy Štefana Aniána Jedlíka patrí tiež rúrkový zberač blesku, ktorý vyvinul umelý blesk dlhý až jeden meter, magnetický čap, ktorý sa neskôr stal súčasťou elektrického rušňa, vlnový stroj, na ktorom demonštroval vlnenie na vodnej hladine a prístroj na rezanie veľmi jemných optických mriežok. Jedlík bol i významný pedagóg fyziky. Napísal niekoľko vysokoškolských učebníc, medzi inými aj rozsiahlu Tentamen publicum a physica (1845).

Vynikajúci vynálezca sa dožil vysokého veku 95 rokov. Štefan Anián Jedlík zomrel 13. decembra 1895 v Györi - v dnešnom Maďarsku. V roku 1873 bol na svetovej výstave vo Viedni vyznamenaný medailou za pokrok. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo 11. januára 2000 príležitostnú poštovú známky z emisného radu Osobnosti - Štefan Anián Jedlík v nominálnej hodnote 5 Sk.

 

ZDROJ: TASR, pl

 

O ŠTEFANOVI A. JEDLÍKOVI ČÍTAJTE AJ NA:

http://www.novezamkyfotoalbum.sk/stefan-anian-jedlik/


 

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 4082xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line