Ako ďalej, Slováci v Maďarsku? Po konferencii v Mlynkoch

hlavná foto
Trvanie: 16.01.2015
Miesto: Mlynky
Mesto/obec: Mlynky
Štát: Slovensko

Koncom decembra sa v doškoľovacom stredisku BV v Mlynkoch konala najväčšia a najznámejšia konferencia Slovákov v Maďarsku organizovaná ZSM s názvom „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku”. Napriek výstrahám šírených v televízii a rozhlase, počasie bolo „mrazivo slnečné”, cestovanie bolo bez kalamity a iných nežiaducich prekážok. Spomínané stretnutie je jedinečné svojho druhu, lebo ani jedna národnosť neuskutočňuje podujatie takéhoto typu. Zúčastnení každoročne získajú informácie o problematických sférach národnostného bytia, prípadne sa dozvedia o možnostiach ich riešenia. Okrem toho majú príležitosť na otvorenú výmenu názorov, na živú diskusiu. Pred konferenciou si účastníci pozreli viacgeneračný kultúrny program Vitajte u nás..., ktorý vznikol v spolupráci žiakov miestnej základnej školy a Slovenského pávieho krúžku v Mlynkoch.

Úvodné slová patrili predsedníčke ZSM Ruženke Egyedovej Baránekovej: „Uvedomujeme si, že sa musíme opierať o legislatívu, ale v prvom rade sa musíme spoliehať na seba. […] Nie je férové vždy žiadať pomoc zvonka. Je čas na spoločenskú a samosprávnu obrodu“. Ďalej dodala, že národnostne uvedomelý človek by mal z vlastného presvedčenia konať, aby svoje pocity zviditeľnil pred maďarskou národnosťou a Slovenskou republikou.

V nasledujúcej časti moderátor konferencie, predseda Kultúrneho výboru CSSM Imrich Fuhl, požiadal predsedu Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Mateja Šipického o príspevok. M. Šipický dospel k názoru, že napriek doterajším činom predchádzajúceho vedenia CSSM, obe strany, t. j. verejné aj občianske, by mali spolupracovať, vypracovať spoločné možnosti s rozumnou deľbou práce.

Predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková vo svojej prednáške vymenovala oblasti, ktoré by sa v budúcnosti mali rozvíjať. Okrem riešenia problematiky prípravy kvalitných slovenských pedagógov v spektre pohľadu je aj kultúrna oblasť. Cieľom je rozvíjať inštitúcie za predpokladu skvalitnenia výkonu, resp. činnosti. K voľbám podotkla, že po prvýkrát v histórii Ľudových novín neboli predstavení kandidáti. V sociálnej oblasti treba zlepšiť, podchytiť školstvo, starostlivosť o seniorov a pomoc sociálne slabším rodinám. Pravidelné dialógy budú prostriedkom pomoci a spoluprácou je možné nedostatky riešiť, resp. eliminovať.

V nasledujúcej časti sa slova ujali reprezentanti srbskej a nemeckej národnosti. Ich skúsenosti a názory pomohli porovnať a prehodnotiť, všimnúť si slabé a silné články politickej a spoločenskej sféry Slovákov žijúcich v Maďarsku. Tento rok pozvanie prijal riaditeľ Srbského inštitútu v Budapešti Pero Lastić a prodekan FF Univerzity ELTE v Budapešti, poslanec Celoštátnej samosprávy Nemcov v Maďarsku Koloman Brenner. Obaja zdôraznili, že takáto národnostná konferencia je jedinečná v Maďarsku, a podelili sa so svojimi vzácnymi skúsenosťami, či už o voľbách alebo o kultúrnej autonómii.

Prvý deň uzatvoril sociológ a publicista Jozef Schwarz. Hovoril o pozícii slovenských komunít vo svete a o ich asimilácii. Podľa jeho slov „je našou povinnosťou zlepšiť pozíciu aj tých slovenských komunít, ktoré sú doma odjakživa tam, kde žijú aj dnes!” Po ukončení prvého pracovného dňa nasledovala voľná diskusia. Večer spríjemnila posedenie účastníkov živá hudba.

Nasledujúci deň patril mládeži a školstvu. Ako prvý sa prihovoril politológ a prekladateľ Pavol Beňo. V prednáške sa zaoberal otázkou, načo by mali ľudia zamerať hlavnú pozornosť po voľbách do národnostných samospráv. Nasledoval príspevok predsedu Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku Ondreja Kiszelya, ktorý predstavil vznik a realizáciu projektu Maršuj Komlóš, ako aj možnosti spolupráce s ostatnými župami, mládežníckymi organizáciami v budúcnosti. Profesorka Univerzity ELTE v Budapešti Mária Žiláková hovorila o súčasnom stave slovakistiky vo vysokom školstve. Ide o veľmi krehkú oblasť národnostného školstva, ktorú alarmujúco treba obnoviť, premyslieť, riešiť. Súčasný stav nižšieho školstva predstavil pedagóg Atila Rusnák. Vo svojom príspevku o. i. apeloval aj na osobu učiteľa, na spoluprácu s OSMM, na doškoľovania, aj na vytvorenie a udržiavanie medzinárodnej spolupráce.

Konferencia pokračovala koreferátom predsedu Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov. Claude Baláž dospel k nasledujúcemu záveru: „Slováci, nech žijú kdekoľvek na svete, sú integrálnou súčasťou slovenského národa. Každý Slovák je vzácny a je ich príliš málo na to, aby sa delili, sporili a postupne strácali v prepadlisku dejín. O to je väčšia individuálna i kolektívna zodpovednosť každého z nich za svoje osudy, za svoju budúcnosť. V tomto zmysle musí Slovenská republika plniť nezastupiteľnú úlohu a prebrať plnú zodpovednosť aj za existenciu Slovákov žijúcich v zahraničí, za stav ich národného povedomia a kultúrnu identitu a za kvalitu a rozsah vzťahov s materskou krajinou.”

Po básni poeta Alexandra Kormoša sa prítomným prihovorila organizátorka konferencie Ruženka Egyedová Baráneková, ktorá zhrnula dvojdňové podujatie. Vyjadrila radosť z toho, že Slováci žijúci v Maďarsku otvorene hovoria o svojich problémoch. Skonštatovala, že na budúcoročnej konferencii by si rada vypočula príspevky, ktoré sa budú týkať dosiahnutých výsledkov, teda toho, do akej miery sa podarilo eliminovať načrtnuté problémy.

Dvojdňové podujatie ZSM poskytlo veľa informácií o ďalších postupoch, možnostiach Slovákov žijúcich v Maďarsku v roku 2015. Zúčastnení dozaista neoľutovali svoju prítomnosť. Veríme, že tieto poznatky uplatnia vo svojich komunitách, na pracoviskách.

 

ZDROJ: Ľudové noviny, www.luno.hu  – ATILA RUSNÁK
 

Fotogaléria: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.698511353581177.1073741931.147596498672668&type=1

Fotogaléria

Počet zobrazení: 1450xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line