V rumunskom Temešvári sa stretli krajania, na výstave priblížili jedinečnosť kultúry a kumštu Slovákov žijúcich v zahraničí

hlavná foto
Trvanie: 06.05.2015
Miesto: Rumunský rozhlas a TV Temešvár
Mesto/obec: Temešvár
Štát: Rumunsko

V utorok 5. mája 2015 sa v priestoroch Rumunského rozhlasu a televízie v Temešvári uskutočnila milá udalosť. Skutočnosť, že Rádio Temešvár začalo vysielať v rumunčine pred 70 rokmi (5. mája 1945), pričom v tomto roku si verejno-právne médium pripomenulo aj 25 rokov od okamihu, čo sa 22. apríla 1990 v éteri po prvý raz ozvala slovenčina v rámci vysielania rádia v slovenskom a českom jazyku, si stretnutím na vernisáži výstavy s názvom VITAJTE NA SLOVENSKU – SLOVENSKO VO SVETE pripomenuli Slováci z niekoľkých krajín, ktorí prijali pozvanie kurátorky výstavy pani Vlasty Lazu, redaktorky slovenského vysielania Rádia Temešvár, Slovenky v Rumunsku.

Na vernisáži sa prítomným hosťom prihovorili tak samotný hostiteľ podujatia – pán Mihai Anghel, riaditeľ verejno-právneho Rumunského rozhlasu a TV v Temešvári, ako aj pán Vasiele Ciceac, primátor mesta Nadlak, v ktorom žije početná a mimoriadne aktívna slovenská národnostná menšina, tvoriaca v jednom z kľúčových spoločensko-kultúrnych centier Slovákov v Rumunsku percentuálnu väčšinu obyvateľov mesta. Vlasta Lazu, dlhoročná redaktorka Rádia Temešvár a kurátorka výstavy, predstavila prítomným poslanie neveľkej, zato myšlienkovo podnetnej prezentácie vytvorenej artefaktmi približujúcimi život a tvorbu Slovákov žijúcich v šiestich štátoch. Niektoré tu mali aj svojich reprezentantov, ktorí sa následne ujali slova, aby prezentovali nielen svoju umeleckú tvorbu, ale aj svoj život mimo svojej domoviny – Slovenska, a zajedno aj puto, ktoré ich pod Tatry zakaždým s túžbami, nostalgiou, ale aj novými výzvami s láskou navracia.

V tomto svetle predstúpili pred hostiteľov a návštevníkov, z ktorých väčšinu tvorili celkom prirodzene domáci Rumuni (vrátane občanov tejto župy maďarskej, srbskej i slovenskej národnosti, ako aj ďalších etník), slovenská akademická maliarka a reštaurátorka Viera D´Agostini Pridalová – Slovenka a modranská rodáčka žijúca vo francúzskom Lotrinsku, či Pavol „Paul“ Stacho, slovenský publicista a fotograf, spolupracovník dvojtýždenníka Kanadský Slovák – novácky rodák a Slovák žijúci v Kanade.

Obaja priblížili ich úmysel, ako aj zanietenosť ďalších Slovákov žijúcich v rôznych štátoch Európy – od Rumunska cez Taliansko – v zastúpení Združenia priateľov Slovenska MY&VY z Turína, Českú republiku, Kanadu až po Slovensko, ktorí sa rozhodli osloviť rumunské publikum svojimi výtvormi, umeleckými artefaktmi rozmanitého druhu, ako aj rýdzo slovenskými gurmánskymi pochúťkami. A tí sa veru aj pýtali, zaujímali sa o vzťah Slovákov mimo ich vlasti o dianie na Slovensku, o ich fyzické i emotívne väzby s ich bývalou domovinou. Dôležité pre návštevníkov bola okrem prítomnosti našich krajanov, ktorú znásobil aj ľudský a žurnalistický šarm Vlasty Lazu – v jednom zosobňujúcu redaktorku Temešvárskeho rozhlasu i kurátorky výstavy, aj možnosť zhliadnuť a dotknúť sa očami a zmyslami precítiť duchovno Slovákov zapečatené v ukážkach umeleckej i remeselnej tvorby a zručnosti našich krajanov žijúcich mimo priestoru Slovenska.

A tak sa mohli postupne zblížiť s artefaktmi tejto slovenskej výstavy „z krajanského slovenského sveta“, predstavenú keramikou, výšivkami, šperkmi, krojmi, estetickými i praktickými košíkmi, ale aj zdobenými perníkmi, kraslicami. Zaujali aj umelecké diela – tie prezentovali  najmä maľbu, kresbu a fotografiu, pričom kumšt fotografie sa tu zišiel v príjemnom nadčasovom prieniku dvoch časopriestorov – veď kým Slováci žijúci v Rumunsku tu dali o sebe vedieť panelom historických záberov, Pavol Stacho z Kanady zasa lákal nádhernými foto-okamihmi – scenériami z prírody  z prostredia jeho novej vlasti – Kanady, ale aj portrétovou tvorbou – cez jeho návraty na rodné Slovensko.

Okrem toho sa zásluhou Paliho Stacha mohli návštevníci zoznámiť aj so slovenskými periodikami vychádzajúcimi v Kanade - Kanadským Slovákom vydávaným našimi krajanmi už viac ako 70 rokov v Toronte, ako aj časopisom Slovo z Britskej Kolumbie, vydávaným Slovákom Jozefom Starostom vo Vancouveri. A aby sme nezabudli ani na šírenie dobrej povesti samotného Slovenska a Slovákov – o čo sa takisto snažili prostredníctvom tejto výstavy naši krajania – v Temešvári dostalo priestor i čas pričinením P. Stacha aj bratislavské vydavateľstvo DAJAMA, vydávajúce jeden z najstarších časopisov na Slovensku KRÁSY SLOVENSKA.

Bolo toho dosť, o čom sa návštevníci mohli počas vernisáže výstavy VITAJTE NA SLOVENSKU – SLOVENSKO VO SVETE v príjemnom prostredí  so Slovákmi, ktorí sa na výstave podieľajú, mohli pozhovárať. K slovu a do reči v uvoľnenej atmosfére ich naši krajania zo sveta i Slováci z Nadlaku pozvali aj vôňami a chuťami: na stole lákali nakrájaná klobáska, slanina i zákusky, aj štamprlík domácej slivovice či za hlt dobrého vínka utužili kultúrno-spoločenský pôžitok a zážitok. Nenačim vari ani pripomínať, že v tomto duchu v tom najlepšom zaihral na strunu nostalgie chutí aj čerstvučký a voňavučký biely nadlacký chlebík, kým za bryndzovými haluškami, ktoré náramne všetkým zachutili, sa len tak mihlo.

To všetko len znásobilo skvelý pocit z výstavy, ktorá v atmosfére videného a precíteného utužila nielen vzájomnú spolupatričnosť našich krajanov z rôznych štátov sveta, ale aj ich prirodzený záujem šíriť pozitívny obraz ich navždy k srdcu prirastenej domoviny – Slovenska, kam by sa len zo svojich domovov v šírom svete nepohli. Aj preto výstava, na ktorej sa svojou prítomnosťou i prípravou podieľali Slováci z Nadlaku a artefaktmi duchovného sveta ju spestrili aj sestry – Františkánky zo Slovenska, vykonávajúce v Temešvári svoju záslužnú bohumilú činnosť, nadchla publikum – tak skôr narodených, ako aj omladinu z Temešváru a blízkeho okolia.

 

Text a fotografie:  PAUL  STACHO, Temešvár

 

Na titulnej fotografii:

Primátor mesta Nadlak pán Vasile Ciceac (na snímke celkom vpravo, inak Rumun hovoriaci plynule po slovensky) slávnostným príhovorom v priestoroch verejnoprávneho Rumunského rozhlasu a televízie v Temešvári pozdravil návštevníkov výstavy s názvom VITAJTE NA SLOVENSKU - SLOVENSKO VO SVETE. Primátor Nadlaku tak učinil v prítomnosti akademickej maliarky Viery D'Agostini Pridalovej, Slovensky žijúcej vo Francúzsku (druhá sprava), redaktorky slovenského vysielania rozhlasu v Temešvári Vlasty Lazu a riaditeľa Rumunského rozhlasu v Temešvári Mihaia Anghela.

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Primátor mesta Nadlak pán Vasile Ciceac (na snímke celkom vpravo, inak Rumun hovoriaci plynule po slovensky) slávnostným príhovorom v priestoroch verejnoprávneho Rumunského rozhlasu a televízie v Temešvári pozdravil návštevníkov výstavy s názvom VITAJTE NA SLOVENSKU - SLOVENSKO VO SVETE. Primátor Nadlaku tak učinil v prítomnosti akademickej maliarky Viery D'Agostini Pridalovej, Slovensky žijúcej vo Francúzsku (druhá sprava), redaktorky slovenského vysielania rozhlasu v Temešvári Vlasty Lazu a riaditeľa Rumunského rozhlasu v Temešvári Mihaia Anghela.

O rolu kurátoriek výstavy sa spoločne podelili Vlasta Lazu a Viera D'Agostini.

Redaktor rumunskej televízie TVR Andrei Borosovici počas nakrúcania interview s francúzskou Slovenkou z Lotrinska pani Vierou D'Agostini.

Na výstave nechýbali ani dobroty od Slovákov z Rumunska, vrátane trochu tuhšieho „pozdravu“.

Pohľad na časť z prítomných hostí a návštevníkov vernisáže výstavy.

Bryndzové halušky od tetky Anky z Vucova každý ocenil, pochutil si na nich aj redaktor RTV Andrei Borosovic.

Pohľad na výšivky z Nadlaku.

Súčasťou výstavy je aj historický fotografický panel Slovákov žijúcich v Rumunsku.

Slovenské sestry františkánky, ktoré konajú záslužnú prácu v hospici si spolu s Vierou D´Agostini prezreli aj kanceláriu slovenského vysielania Rumunského rozhlasu v Temešvári.

 

DO POZORNOSTI FOTOGALÉRIA NA PORTÁLI

RUMUNSKÉHO RÁDIA TEMEŠVÁR

http://radiotimisoara.ro/2015/05/05/foto-expozitia-bine-ati-venit-in-slovacia-la-25-de-ani-de-la-prima-emisiune-in-ceha-si-slovaca-de-la-radio-timisoara/

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 1192xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografia

Naši partneri:Domov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2019 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line