Súsošie sv. Cyrila a Metoda v Zalaváre – pútnické miesto Slovákov z Budapešti

hlavná foto
Trvanie: 27.07.2015
Miesto: Zalavár
Mesto/obec: Zalavár
Štát: Maďarsko

Keď v historickom Blatnohrade (dnes Zalavár v Maďarsku), niekdajšom pôsobisku vierozvestcov Cyrila a Metoda, odhalili Slováci v Maďarsku v júni 2013 za účasti významných hostí zo Slovenska súsošie sv. Cyrila a Metoda, umelecké dielo sochárky Ľudmily Cvengrošovej, vtedajšia predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Zuzana Hollósyová, s obdivom dotiahnuvšia v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí za jeho významnej finančnej podpory dielo do odhalenia v kontexte nezabudnuteľnej slávnostnej pripomienky, s nádejou vyjadrila presvedčenie, aby sa Slovač s myšlienkou spájať svoje úsilie oživovať to najlepšie z dedičstva slovanských, najmä však slovenských predkov, stretala rok čo rok v Zalaváre.

Najmä budapeštianski Slováci si toto predsavzatie so šľachetnou úprimnosti osvojili, a tak sa v čase sviatku Slovákov na celom svete – Dňa sv. Cyrila a Metoda, ktorý je zároveň aj Pamätným dňom Slovákov žijúcich v zahraničí, stretávajú na mieste, ktoré Slovákom v Maďarsku pripomína večnú prítomnosť starých Slovienov, Slovanov, Slovákov a slovenskosti v tomto čarovnom časopriestore. Aktuálne zo  stretnutia v tomto roku to dokumentujú reportážne reflexie publicistky Vlasty Zsákaiovej Držíkovej na portáli týždenníka Slovákov v Maďarsku ĽUDOVÉ NOVINY – www.luno.hu.

„Tak som sem predsa len prišla,“ poznamenala s dojatím a úctou v hlase bývalá profesorka budapeštianskej slovenskej školy Hana Kollárová, keď sa zastavila pred súsoším sv. Cyrila a Metoda, dielom akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej.  Na vysvetlenie dodala: pred dlhými desaťročiami profesor Péter Király svojim poslucháčom kládol na srdce, aby určite zašli do Blatnohradu (Zalaváru), na miesto, kam roku 867 zavítali na pol roka na pozvanie kniežaťa Koceľa Konštantín – Cyril a Metod. Teraz sa jej konečne naskytla možnosť a spolu s budapeštianskymi slovenskými pútnikmi, ktorých bol plný autobus, prišla na toto posvätné miesto.

V nedeľu 21. júna už po tretí raz usporiadala Slovenská samospráva Budapešti slávnostné kladenie vencov k pamätníku slovanských vierozvestcov v niekdajšom Blatnohrade, dnešnom Zalaváre.  Predsedníčka zboru Edita Hortiová po slovenskej a maďarskej hymne v podaní Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena pod taktovkou Ákosa Somogyváryho privítala medzi pútnikmi významných hostí – starostku obce Ildikó Horváthovú, predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča a predsedníčku Náboženského a sociálneho výboru CSSM Ildiku Klauszovú Fúzikovú. V slávnostnom prejave pripomenula záslužný čin Slovenskej samosprávy Budapešti, ktorej sa s pomocou Slovenskej republiky pred dvoma rokmi podarilo inštalovať v spomienkovom areáli pri obci Zalavár súsošie sv. Cyrila a Metoda. Hovorila o misijnej činnosti solúnskych bratov na území Veľkej Moravy, o ich diele a dedičstve, ktoré nám zanechali, a ktoré máme chrániť a odovzdávať ďalším generáciám.

Predseda MS Marián Tkáč priniesol našim pútnikom pozdrav všetkých členov Matice slovenskej. Poďakoval iniciátorom postavenia pamätníka i vedeniu obce, ktoré sa o spomienkový park stará. Uviedol, že priateľská spolupráca Slovákov a Maďarov vedie k upevňovaniu mieru v tejto časti kontinentu. Je dôležité brániť mier a kresťanstvo. My všetci, ktorí sme tu, urobíme všetko pre to, aby sme sa tu stretli nielen o rok, ale aj o desať rokov.

Po príhovoroch položili k súsošiu vence úcty a vďaky predstavitelia Matice slovenskej, CSSM, SSB, obce Zalavár a slovenských volených zborov II. a XIII. obvodu.

Slávnosť pokračovala v miestnom kostole, kde slúžil svätú omšu v slovenskom jazyku farár Vince Bengyák. Čítala I. Klauszová Fúziková a počas obradu spieval náboženské skladby zbor Ozvena. Pán farár sa v kázni sústredil na odkaz diela svätého Cyrila a svätého Metoda pre dnešok a budúcnosť. Oni sem pred viac ako 1150 rokmi prišli, aby priniesli našim predkom kresťanstvo v jazyku im blízkom. Je veľmi dôležité, aby sme my toto dedičstvo odovzdávali našim deťom. V deťoch je totiž naša budúcnosť. Len tak zabezpečíme, aby tu po nás zostala viera, ale aj náš materinský jazyk.

Po slávnostnej svätej omši sa v záhrade farnosti konalo agapé, na ktorom sa mohli účastníci pútnického zájazdu posilniť a osviežiť sa, ale najmä do vôle sa pozhovárať.

VLASTA ZSÁKAIOVÁ DRŽÍKOVÁ

Foto: EVA FÁBIÁNOVÁ

Fotogaléria

Počet zobrazení: 843xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografia

Naši partneri:Domov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2019 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line