Kultúrne centrum v Našiciach: pocta Ľ. Štúrovi a slovenčine, obdiv dreveným kostolom na Slovensku

hlavná foto
Trvanie: 08.10.2015
Miesto: Kultúrne centrum Našice
Mesto/obec: Našice
Štát: Chorvátsko

Kultúrne centrum v Našiciach pripravilo 26. septembra 2015 odborný seminár pri príležitosti Európskeho dňa jazykov a roka Ľudovíta Štúra pod názvom Chorvátske toponymá v slovenskom kultúrno-jazykovom kontexte. Na podujatí, ktoré sa konalo v mestskej radnici v Našiciach sa zúčastnili učitelia slovenského jazyka, dopisovatelia pre časopis Prameň ako aj zástupcovia slovenských organizácii v Chorvátsku. V spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Záhrebe sa po odbornom seminári vo Vlastivednom múzeu v Našiciach (kaštieľ Pejačevićovcov) uskutočnila vernisáž výstavy „Drevené kostoly na Slovensku a slovenské dedičstvo v UNESCO.

Prítomných privítala riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Sandra Kralj Vukšič, osobitne konzulku Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Chorvátsku Ivetu Mesiarikovú, ktorú zároveň požiadala o otvorenie výstavy Drevené kostoly na Slovensku. Na podujatí taktiež participovali členovia predsedníctva Zväzu Slovákov na čele s predsedom Mirkom Vavrom. Podujatie finančne podporila Rada pre národnostné menšiny Chorvátska a mesto Našice.

Seminár sa zaoberal jazykovednou problematikou - nejednotným spôsobom písania a vyslovovania toponymá, vlastných mien ale aj mien matíc a súborov, ktoré používajú Slováci v Chorvátsku (napr. Soľany - Soljani). Súčasťou stretnutia bola diskusia, ktorú viedol lektor slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity v Záhrebe a predseda Spoločnosti chorvátsko-slovenského priateľstva Martin Machata. Návrhy a riešenia stretnutia si čitatelia Prameňa budú môcť prečítať v jednom z jesenných čísiel. Návrhy budú poslané do Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, aby sa kodifikovali a zaviedli do príručiek. 

Výstava Drevené kostoly na Slovensku prezentuje drevené kostoly na území Slovenska a to spolu 32 existujúcich a 6 zaniknutých, vrátane jednej drevenej synagógy a 8 kostolov zapísaných v prestížnom Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Najbohatšiu skupinu tvoria drevené gréckokatolícke chrámy postavené v 17.-19. storočí. Výnimku tvorí kostol v Torčanoch (koniec 15. storočia) na Šariši. V roku 1968 bol vyhlásený súbor 27 drevených chrámov zo Šariša a Horného Zemplína za národnú kultúrnu pamiatku. Je zaujímavé, že vo väčšine týchto chrámov sa dodnes konajú bohoslužby. Viac ako polovica všetkých existujúcich historických drevených kostolov na Slovensku je predstavená moderným a atraktívnym systémom roll-up.

Výstava bude sprístupnená pre širokú verejnosť do 26. októbra 2015 a o jej návštevu prejavilo záujem viacero základných škôl v Našiciach.

 

ZDROJ: mzv.sk
 

Počet zobrazení: 744xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line