Úspešní Slováci v Kanade: Zuzana Drančáková Panek pomáha seniorom v dôstojnom dožívaní staroby

hlavná foto
Trvanie: 14.04.2017
Miesto: Hamilton - Best Care Agency
Mesto/obec: Hamilton
Štát: Kanada

Na mojich zahraničných cestách neustále objavujem aj úspešných Slovákov. Som na nich  hrdý, lebo robia dobré meno krajine medzi Tatrami a Dunajom. Tentoraz som nemusel ani tak ďaleko cestovať, keďže mladú Slovenku ZUZANU  DRANČÁKOVÚ  PANEK  som spoznal náhodne v mojom najbližšom okolí. Rovnako ako aj činnosť jej zdravotnícko-opatrovateľskej firmy Best Care Agency ( www.bestcareagency.ca ), ktorú si spoločne s manželom PAULOM PANEKOM založila  v neďalekom ontarijskom Hamiltone.

Zuzana pochádza z učiteľskej rodiny z východného Slovenska z Humenného. Strednú zdravotnícku školu ukončila na Slovensku v roku 1998.  V roku 2001 mala možnosť navštíviť ešte žijúceho starého otca v Kanade. Bol to jej osud. V ďalekom Hamiltone si našla lásku  - svojho budúceho manžela.

Začínala najprv ako pomocná sila v pekárni, neskôr ako opatrovateľka pri deťoch v rodine lekára. No stále túžila pracovať hlavne vo svojom fachu, ktorý vyštudovala v rodnom kraji. Musela začať v podstate znovu od samého začiatku. Kanada, žiaľ, nás Slovákov, často doslova diskriminuje v oblasti vzdelania. Hádže nás do jedného vreca s rozvojovými krajinami, akoby nás neuznávala ako vyspelú stredoeurópsku krajinu. Vzdelanie si musíme veľmi často znovu ťažko obhajovať. Aj Zuzana preto absolvovala kanadské zdravotné kurzy a všetko, čo je s nimi spojené.  Prvú prácu si našla v Kanadskom Červenom Kríži.  Len čo získala prvé zamestnanie, síce nie na plný uväzok,  skúšala dostať ďalšie dve-tri roboty v ústavoch sociálnej starostlivosti, v rôznych zdravotníckych agentúrach, kde získavala potrebné špecializačné kvalifikácie.  Ako vravíme  v anglicky hovoriacich krajinách  -bolo to vždy len to GO, GO, GO.

Z roboty, do roboty, ledva si oddýchla - a znovu naspäť do roboty. Mala veľké šťastie, že ju v tom vždy podporoval jej manžel Paul, lebo nielen v začiatkoch, ale neustále v živote je dôležité mať vždy podporu životného partnera. Neraz sa doma neukázala aj deň, dva. Z jednej šichty do druhej. My Slováci máme v sebe väčšinou zakódovanú dobrú pracovnú disciplínu a madriadenému nevieme akosi povedať priamo NIE - NO. Zväčšia prídeme do cudzej krajiny bez finančných prostriedkov, peniaze potrebujeme, takže berieme mnohokrát každú smenu, post, šichtu a prácu, len aby sme si zarobili a čo najlepšie prežili v novej krajine.  Doláre sú tu sakrametsky zaslúžené a naozaj nepadajú rovno z neba, ako sa tomu mnohi ľudia dodnes ešte na Slovensku domnievajú, keď sa povie Amerika alebo Kanada. Zuzana sa teda obracala, lebo rodičia ju nenaučili, aby sedela na zadnej časti tela a čakala, kedy znovu dostane ďalsiu mesačnú socialnu podporu od štátu.  

Východniari a východniarky majú tvrdú náturu a nevzdávaju sa ľahko. Vyrastala v dobrom luteránskom prostredí, preto jej snaha bola uplatňovať kresťanské návyky  nielen v osobnom, ale aj v profesionálnom živote. Vedela, že musí prejsť v živote rôznymi  skúškami, ale neskôr budú prichádzať hádam aj lepšie časy. Ako zdravotná opatrovateľka, neskôr už ako kvalifikovaná registrovaná ontárijská zdravotná sestra, pracovala niekoľko rokov pre cudzie agentury.  Túžila  ale otvoriť si vlastný biznis. Vedela pritom, že udržať sa na trhu nebude ľahké.  Veď mať vlastnú rodinu s deťmi a všetko stíhať vyžaduje množstvo energie ale aj viery v dennodenné zvládnutie situácie. Skúsenosť, že Zuzana prešla množstvom špecializácií v geriatrickej oblasti,  jej veľmi pomohla aj ako skvelá a permanentná škola života.

Pri otvorení už jej vlastného biznisu v roku 2004 dokázala sa etablovať a získať dobrú povesť v opatere ľudí, ktorí v starobe trpia rôznymi chorobami. Ich odborná opatera si vyžaduje obrovské množstvo znalostí z odboru zdravotníctva, psychológie a ďalších odborností. Tým, že nikdy nepodecnila žiadnu prácu, zakaždým sa Zuzana odlišovala od mnohých jej kanadských kolegýň. Aj v tom, že pacientovi nedokázali dať v takej miere ako ona jeden z kľúčových aspektov starostlivosti o seniorov - cit a srdce. Práve symbol srdca si zvolila spolu s manželom aj ako logo pre ich spoločnosť. Pri Niagare sa stali známymi aj pod názvom PINK ANGELS (RUŽOVÍ ANJELI). Veď pacientova duša nemúže byť strojom, a tak aj preto musí mať opatrovateľ a oštetrovateľ vždy prvoplánovo emotívnu vybavenosť paceinta a klienta na zreteli. Rovnako aj to, že pacient v požehnanom veku by mal dôstojne dožívať svoju starobu.

Zuzana si s manželom otvorila vlastnú agentúru s desiatimi opatrovateľkami, no ešte ďalšie a ďalšie roky vždy pracovala na vedľajší pracovný úväzok - aj ako špecialistka "community nurse", aby pochopila do detailov kanadský vládny zdravotný systém, ktory je v mnohom odlišný od európskeho. V posledných rokoch sama videla, že Best Care Agency je už rozbehnutá a jej pracovnú energiu musí teraz venovať už aj na plný pracovný úväzok.  Na zveľaďovanie a inovovanie sa musela už plnohodnotne sústrediť.

Best Care Agency ponúka zakaždým niečo navyše, nad limit, čiže v praxi zákonite lepšiu opateru oproti konkurenčným firmám. Kvalitnú opateru v každej situácii, čo nie každá konkurenčná spoločnosť v tejto oblasti dokáže ponúknuť. Kľúčovým je podľa slov Zuzany správne nastavený tréning personálu, keďže tu sa pracuje s ľudskými príbehmi, emóciami, dušami. Veď aj rodinní príslušníci sami  prídu na to, že ich milovaní rodičia, alebo strýkovia, tetky atď. sú skutočne  v dobrých a starostlivých rukách. V Kanade často počujeme aj o aférach z opatrovateľských inštitúcií, keď sa voči starým ľuďom používa, žiaľ, aj hrubé fyzické a verbálne násilie. Vytráca sa zásadný fundament - humánosť opatrovateľskej služby, aby situáciu riešili súdne spory...  

Best Care Agency má veľmi úspešnú povesť aj preto, že dodnes má podobné zlyhania na nulovej úrovni. Počas 13 rokov pôsobenia firmy tu zaznamenali iba dva prípady spadnutia pacientov, našťastie bez vážnych následkov, zlomenín. Aj takáto štatistika hovorí v prospech Best Care Agency. A čím je táto opatrovateľská firma ešte zaujímavá? Vari aj samotnou filozofiou prístupu ku klientovi, resp. pacientovi: "chemické drogovanie pacientov” sa tu naozaj nenosí, žiadna dominancia multimiliónového farmaceutického biznisu tu nevládne. Skôr úsilie pomáhať pacientom osvedčenými  prírodnými holistickými metódami. Zvlášť dôležité je to u pacientov s Alzheimerovou chorobou a demenciou. Best Care Agency používa teda terapiu za pomoci zvierat, aróma terapiu, terapiu s podporou  kvetov a rastlín,  detskú, kúpeľnú hudobnú či spirituálnu terapiu a takisto stimuláciu mozgových receptorov.

Starý a prestárly človek nemá byť napriek svojim chorobám odcudzený či izolovaný od spoločnosti.  Ľudia sa jednoducho  zamknú medzi štyri múry, za pomoci “zázračných tabletiek” sa takto veľmi často rieši, žiaľ, aj situácia so starými ľuďmi. Tým, že sa klient-pacient dostáva často znovu  medzi ľudí v reálnom svete, či už trebars aj prostrednictvom pravidelnych  výletov a návštev, jeho zdravotný i citový stav a rozpoloženie nadobúdajú clkom iné parametre. Čato pre nich v Best Care Agency napríklad organizujú exkurzie do Botanickej záhrady v Burlingtone či k Niagarským vodopádom. Veď je to skutočný liečiteľský balzam pre ľudí s demenciou a Alzheimerom, spomenuté terapie prinášajú dokázateľne úspechy v praxi.  

Veľkou výhodou opatrovateľských firiem a podobných zdravotníckych zariadení je manželská kombinácia vedenia spoločnosti.  Zuzanin manžel Paul má ekonomické vzdelanie a manažérske schopnosti a riadi firmu v hospodárskej oblasti. Zuzana sa môže teda plne venovať odbornej zdravotnej starostlivosti. Keď v roku 2004 začínali, mali to extrémne ťažké.  Konkurencia v Kanade v opatere starých ľudí je obrovská a nikto nie je nadšený, keď si tu slovenská emigrantka s kanadským manželom začne podnikať a stane sa ešte k tomu aj úspešná.  Nielen na Slovensku, ale aj v Kanade sa nájdu ľudia, ktorí závidia a snažia sa vás radšej potopiť, dokonca by mali aj radosť, keby vašu firmu videli so zavretými dverami. Zuzana spolu s manželom mala sny, verila si a tvrdou prácou išli za svojím cieľom. Spolu  dokázali premeniť sny do života. Stali sa časom expertmi v starostlivosti o starých ľudí. Dali do toho predovšetkým dušu a to sa im vrátilo ako dobrá karma.

Starým ľuďom je potrebné znovu pomáhať, aby si v rámci možností znovu získavali a obnovovali mnohé zručnosti, návyky, vedomosti, ktoré im v dospelosti bežne slúžili a využívali ich, kým neprišla staroba s rôznymi chorobami. Aj v starobe by mali ľudia preciťovať spokojnosť a šťastie a hlavne úctu od mladšej generácie. Prostredníctvom vyškolených opatrovateliek znovu získavajú  znalosti farieb, čísiel, a ďalších potrebných návykov, ktoré im bez tréningu ľahko odchádzajú. Zuzana dáva dôraz na to, aby rodinní príslušníci klientov boli zakaždým a včas správne informovaní o živote svojich najbližších, pretože bezprostredná komunikácia zohráva v celom procese starostlivosti jednu z kľúčových úloh.  

Best Care Agency ponúka viacero služieb - napríklad starostlivosť pri chorobách demencie a Alzheimeru,  rôzne spoločenské akcie klientom, domácu starostlivosť, paliatívnu starostlivosť, odľahčovanie služieb rodinným príslusníkom, prepravu klientov, individuálne výlety,  osobného asistenta pri právnych záležitostiach pre starých ľudí, opatrovateľskú a doprovodnú službu, výmennú službu personálu a iné. V súčasnosti pracuje v Best Care Agency 35 zamestnancov. Opatrovateľky by ste tu objavili nielen zo Slovenska, ale aj z Poľska, Ukrajiny, Talianska, Portugalska, Filipín, Karibiku, Pakistanu, Iránu, ale aj Kanady.  Zuzana by rada do budúcnosti jej know-how nielen vylepšovala, ale aj rozšírila, trebárs prostredníctvom licenčných agentúr na americkom kontinente. Treba im len zaželať, aby sa im naďalej darilo a pri ich inovatívnych spôsoboch v opatere starých ľudí sa im to určite môže aj podariť.

Čo by Zuzana rada odkázala mladým Slovákom, ktorí radi snívajú o cudzine, o potenciálnom úspešnom pracovnom príbehu a profesijnej  kariére za hranicami Slovenska? "Dobre sa pripravte na to,  lebo podobné rozhodnutia nie sú ľahké. Stojí to však za to budovať si svoju budúcnosť, neupúšťať od svojich snov. Hoci treba dennodenne prekonávať rôzne prekážky. A dennodenne musí človek na sebe tvrdo pracovať. Bez množstva prebdených nocí, úsilia, odhodlania i sebaprekonávania sa v namáhavej práci sa však k cieľu nikto nikdy nedopracuje!"

Nesnažte sa prísť do Kanady alebo USA, ak nemienite tvrdo na sebe popracovať. Alebo to poviem inak: ak chceš mať len pokojné zamestnanie od deviatej do piatej, tak zostaň radšej sedieť doma. Tam  budeš určite šťastnejší. Budeš mať určite menej peňazí, ale zato budeš aj stále s blízkou rodinou. Uvedom si, že robota od deviatej do piatej v Kanade dá ti len na zaplatenie nájomného, jedla a ešte trochu bokom ušetríš, ale zároveň aj stratíš pocit blízkej rodiny, na ktorú si bol doma na Slovensku zvyknutý a aj citovo pripútaný. Ale tak to už v živote chodí, keď sa človek vyberie na vandrovku do sveta.  Aby dosiahol úspech v Kanade, musí si mnoho vecí v začiatkoch odoprieť, ale aj vytrpieť. Ale - ako to v závere svojho rozprávania povedala Slovenka z Kanady Zuzana Drančáková Panek - stojí to za to!

 

Text a fotografie:   PAUL STACHO

                                Stoney Creek, Ontario

 

Na titulnej fotografii:

Zuzana Drančáková Panek s jednou z klientiek jej opatrovateľskej spoločnosti Best Care Agency.

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Starostlivé ruky + ľudské srdce  =  Best Care Agency.

Nielen tréning prstov, ale aj mozgov.

Časť Zuzkinho kolektívu.

Zuzka dokáže vyčariť úsmev u svojich klientov.

Pohladiť stareckú ruku - aj to je tá správna terapia...

 

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 4311xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografia

Naši partneri:Domov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2019 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line