Slovenské spievanky a veršovačky zneli v Sarvaši

hlavná foto
Trvanie: 02.06.2017
Miesto: Sarvaš
Mesto/obec: Sarvaš
Štát: Maďarsko

Zväz Slovákov v Maďarsku usporiadal v Sarvašskej slovenskej škole, materskej škole a kolégiu regionálnu súťaž.  Takmer 150 detí si zmeralo svoju šikovnosť v ľudovom speve, hre na citare, na mandolíne a v prednese poézie a prózy. Okrem domácich žiakov súťažili ešte deti z Békešskej Čaby, Slovenského Komlóša, Čabačudu, Kétšoproňu a Pitvaroša. O podujatí informuje týždenník Slovákov v Maďarsku ĽUDOVÉ NOVINY na svojom internetovom mediálnom portáli www.luno.hu.

Podujatie v školskej aule otvorila riaditeľka Zuzana Nemčoková, ktorá privítala všetkých prítomných. Hlavná organizátorka, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková predstavila členov poroty, otvorila súťaž a oboznámila prítomných s jej priebehom. Štyri kategórie boli rozdelené do vopred upravených tried v priestoroch školy. V školskej knižnici prebiehali spievanky.

V prvej vekovej kategórii súťažilo 43 detí, v druhej bolo 40 žiakov, do tretej kategórie sa prihlásilo 14 žiakov, ale súťažilo len 8 žiakov. Do veršovačiek sa prihlásilo 70 detí. Súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére, tí žiaci, ktorí recitovali po prvýkrát, mali ešte trému, no boli aj takí prváci, ktorí smelo predniesli svoje básne.

Porota to mala veľmi ťažké, veď vybrať len tých najlepších z dobrých, nie je ľahká úloha. Po súťaži nasledoval obed a prestávka. Deti mali možnosť v tvorivých dielňach pripravovať ručné práce, niektorí išli na detské ihrisko, no boli aj takí, ktorí ostali na školskom dvore. Tu sa konalo aj vyhodnotenie súťaže.

Členovia poroty prečítali mená tých najlepších, ktorí postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 7. júna v Dabaši. Pri hodnotení vyzdvihla porota staršiu vekovú skupinu sarvašských citaristov, o ktorých sa vyjadril Juraj Matiaš, že ich hra a spev zasiahli ako uragán. Okrem prvej vekovej skupiny sa sarvašskí žiaci dostali do celoštátneho finále v každej kategórii. V Dabaši budú zastupovať našu školu recitátori Michal Bárány, Dániel Hajdú, Artúr Szrnka a členovia citarových skupín mladšieho a staršieho veku. Na záver žiaci hrou na citare a mandolíne povzbudili každého k spoločnému spevu. Každý účastník dostal za svoje vystúpenie diplom a napolitánku.

Predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Beráneková sa na záver celej akcie vrúcne poďakovala riaditeľke školy v Sarvaši Zuzane Nemčokovej za vynikajúcu organizáciu počas celého dňa.

Podporovateľom podujatia bol Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

ZLATICA LIŠKOVÁ

Foto: autorka

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 676xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line