Posolstvo ducha z 56. SNS v Báčskom Petrovci: Sláva národa hodná je obetí

hlavná foto
Trvanie: 05.08.2017
Miesto: 56. Slovenské národné slávnosti
Mesto/obec: Báčsky Petrovec
Štát: Srbsko

Program, ktorý jediný na zozname podujatí tohtoročných Slovenských národných slávností nemal bližšie určenie, sa ako „druhá časť” otváracieho programu 56. Slovenských národných slávností  uskutočnil v piatok 4. augusta o 20.00 h v kostole Slovenskej evanjelickej augsburského vyznania cirkvi (SEAVC) v Báčskom Petrovci. Vznikol ako pocta k 500. výročiu reformácie.  Udalosť približuje vo svojej fotoreportáži na portáli týždenníka Slovákov v Srbsku HLAS ĽUDU redaktor Jaroslav Čiep.

Scenár a dramaturgiu programe v evanjelickom chráme mali na starosti Katarína Melegová-Melichová a Annamária Boldocká-Grbićová. V tomto programe sa ako odborný spolupracovník podpisuje Juraj Súdi a za réžiu programu Ján Čáni. Prichystaný, ako uvádza na portáli týždenníka HLAS ĽUDU hl.rs jeho redaktor HĽ Jaroslav Čiep, bol v organizácii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Dôvod programu v kostole

„Sláva národa hodná je obetí“ – tento výrok Jozefa Miloslava Hurbana si autori zvolili preto, že v tomto roku oslavujeme 200. výročie narodenia prvého predsedu Slovenskej národnej rady spisovateľa, novinára a politika a organizátora kultúrneho života, slovenského národného hnutia, evanjelického kňaza. Zároveň bol i vedúcou osobnosťou slovenského povstania 1848 – 1849 a bol horlivým stúpencom Ľudovíta Štúra. On v duchu tohto svojho výroku pracoval a žil.

Program je venovaný 500. výročiu reformácie. Podľa slov autorov programu preto, lebo na jednej strane učenie Martina Luthera je podstatou nášho bytia. A okrem ekonomických príčin aj vierovyznanie bolo pohnútkou pre naše sťahovanie sa na juh. A na strane druhej cirkev bola tá, ktorá nás viedla nielen k bohabojnému životu, ale aj vzdelávala, zakladala školy, organizovala kultúrny život, chránila pred maďarizáciou a bez ktorej by sme sotva dnes boli tu vo svojej slovenskosti.

Aby sa na tento aspekt nášho pretrvávania v týchto končinách poukázalo, v programe poslúžili tvorbou poväčšine z našich radov. A tak boli uvedené slová, myšlienky a básne z tvorby Leopolda Abaffyho, Jána Čajaka, Félixa Kutlíka, Jána Kvačalu, Viery Benkovej, VHV, Paľa Bohuša, Jána Labátha, Pavla Mučajiho, Márie Myjavcovej, Jána Kopčoka, Kataríny Melegovej-Melichovej ale aj tvorbou Martina Luthera, Jozefa Miloslava Hurbana a Milana Rúfusa.

Sláva národa…

Texty navrstveného otváracieho programu vyzneli v podaní už osvedčených interpretov Ivicu Grujića- Litavského, Samera Hamadeha, Miroslava Babiaka, Milušky Anušiakovej-Majerovej, Hany Tancikovej a Kataríny Melichovej.

Podobne aj spevácke a hudobné čísla zazneli majestátne v podaní klaviristu Mareka Stupavského, harmonikára Ondreja Maglovského, huslistiek Margaréty BenkovejMaríny Cerovskej, spevákov Adama Vladislava StupavskéhoĽudmily Berediovej-Stupavskej a Slovenky Benkovej-Martinkovej, ako i staršieho spevokolu CZ SEAVC v Petrovci s organistom Pavlom Očovejim, Orchestríka a Komorného zboru Zvony s dirigentom Jurajom Súdim a obecného cirkevného speváckeho zboru Credimus so svojou dirigentkou Annou Medveďovou.

K začiatku programu návštevníkov vítal odbíjanie kostolných zvonov. Úvodom sa prihovorili farár CZ SEAVC v Petrovci Ján Vida a biskup SEAVC v Srbsku Samuel Vrbovský. Záver programu, ako je to tradične v petrovskom kostole, patrí piesni, čiže svojráznej hymne evanjelikov Hrad prepevný je Pán Boh náš. Zaspievali a zahrali ju spolu nielen všetci účinkujúci v programe, ale aj všetci prítomní v kostole.

Celý program v priamom prenose Rádio-televízie Vojvodiny na ich druhom programe mali možnosť pozerať aj diváci pri malých obrazovkách.

 

JAROSLAV ČIEP, Hlas ľudu

Foto: AUTOR

Fotogaléria

Počet zobrazení: 779xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografia

Naši partneri:Domov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2019 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line