Ján Kalinčiak - ironik, ktorý ctil všestrannosť v literatúre a erudíciu v estetike

hlavná foto
Trvanie: 12.08.2017
Miesto: TASR - Bratislava
Mesto/obec: Martin - Bratislava
Štát: Slovensko

Ján Kalinčiak v skvelej humoreske Reštavrácia majstrovsky poukázal na plytkú prestíž strán v zemianskych voľbách. Čitateľa vtiahne do deja citát rímskeho básnika Horácia: Dulce est desipere in loco (Sladko je zarojčiť si v príhodnom čase). Obžerské a pijanské orgie boli totiž jedinými cieľmi a záujmami účastníkov volieb, v ktorých vládlo klamstvo a podplácanie na dosiahnutie víťazstva. Od narodenia štúrovského prozaika, básnika a pedagóga uplynulo vo štvrtok 10. augusta 195 rokov.

Jeho tvorbu zaraďujeme do obdobia slovenskej romantickej literatúry. Základnými témami Kalinčiakových prvých prác je slovanstvo, folklór a literatúra i Slovensko v rámci Uhorska. Taktiež zapisoval slovenské ľudové rozprávky a prekladal. Jeho poézia vychádza z ľudového podkladu, no nesie zreteľné prvky romantického subjektivizmu, pretože v pozadí mnohých básní stojí silný individuálny zážitok.

Ján Kalinčiak sa narodil 10. augusta 1822 v dedinke Horné Záturčie (dnes je súčasťou Martina) ako syn evanjelického farára. Rozhodujúce pre jeho národné prebudenie bolo lýcejné štúdium v Levoči a Bratislave. V rokoch 1843–1845 študoval históriu a filozofiu na univerzite v nemeckom Halle. Najväčší význam pre jeho osobné a literárne formovanie mali kontakty so skupinou štúrovcov, najmä blízke priateľstvo s Ľudovítom Štúrom. Zúčastnil sa na kodifikácii spisovnej slovenčiny, po ktorej písal už len po slovensky. Pracoval ako vychovávateľ, v rokoch 1846-1858 pôsobil na evanjelickom gymnáziu v Modre, do roku 1868 bol riaditeľom na nemeckom Evanjelickom gymnáziu v Tešíne (dnes Poľsko).

Ťažisko umeleckej tvorby Kalinčiaka bolo v próze, do ktorej vniesol nové historické námety. Dejovo sú jeho prozaické diela zasadené do obdobia vlády kráľa Mateja Korvína a protitureckých bojov. Kým Kalinčiakove prózy napísané v 40. rokoch 19. storočia (Králův stůl, Bozkovci, Milkov hrob, Bratova ruka, Púť lásky, Mládenec slovenský, Serbianka, Svätý duch) majú romantický charakter, konanie postáv je tu motivované silnými vášňami, neskoršie práce (Knieža liptovské, Láska a pomsta, Reštavrácia, Mních, román Orava) nadobúdajú realistické tendencie. Spracúval námety z uhorských dejín a prezentoval ironický pohľad na zvyšky slovenského zemianstva v čase jeho historického úpadku. Prejavil všestrannosť a mimoriadnu erudíciu v estetike.

Jeho cieľom bolo vytvoriť historickú novelu a položiť základy umeleckého štýlu v próze. Na motívy Kalinčiakovej známej satirickej novely Reštavrácia (1860) vznikol film Zemianska česť (1957). V príbehu z prvej polovice 19. storočia zachytávajúcej rozklad a úpadok zemianskeho stavu si zahrali poprední slovenskí herci Ladislav Chudík, Andrej Bagar, Hana Meličková, Eva Latkóczy, Jozef Kroner alebo František Dibarbora.

Z jeho literárnokritickej práce je najvýznamnejšia polemika so zástancami Záborského básnickej knihy Žehry. Podarilo sa mu v nej prebojovať teoretické princípy slovenského literárneho romantizmu proti klasicizmu. Za dominanty umeleckého diela považoval prítomnosť autorskej individuality a tvorivú originalitu. Významné bolo aj jeho pedagogické pôsobenie.

V roku 1869 Jána Kalinčiaka z politických dôvodov predčasne penzionovali. Presťahoval sa do Martina a v rokoch 1869–1871 vydával a redigoval literárny mesačník Orol.  Ján Kalinčiak zomrel 16. júna 1871 v Martine a pochovaný je na martinskom Národnom cintoríne.

ZDROJ: TASR

Počet zobrazení: 608xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line