Svadobné kroje Slovákov v Maďarsku v Slovenskom inštitúte v Budapešti

hlavná foto
Trvanie: 07.05.2018
Miesto: Slovenský inštitút Budapešť
Mesto/obec: Budapešť
Štát: Maďarsko

Slováci v Maďarsku sa svojráznou až originálnou príčinlivosťou prejavujú na obdiv nielen slovenskému svetu, ale aj väčšinovému národu v ich domovskej krajine. Nie inak možno potleskom uznania charakterizovať počin Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM), ktorý sme na portáli SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE prezentovali ešte v adventnom čase 2017. Počas tradičnej konferencie "Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?" v Mlynkoch Ruženka Egyedová Baráneková, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku (mimochodom, v tomto roku slávi ZSM významné 70-ročné jubileum!) koncom novembra po prvý raz verejne vystavila na obdiv neobyčajne hodnotnú 145-stranovú dokumentárno-folkloristickú fotografickú publikáciu Svadobné kroje Slovákov v Maďarsku. Aby jej, takpovediac, živé autentické pokračovanie až zdupľovanie výnimočnosti projektu okrášlené priamou účasťou a prezentáciou svadobných krojovaných dvojíc z rôznych regiónov Maďarska, pre ktoré je príznačná silná a stále pretrvávajúca historicko-kultúrna slovenská stopa, si našlo priestor aj čas v Slovenskom inštitúte (SI) v Budapešti.

V prítomnosti Alžbety Hollerovej Račkovej, predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM), tu Ildikó Siposová, od leta 2017 nová, zdravo ambiciózna a aktivitami s viacrozmernou žánrovou a tematickou pestrosťou aj objavnosťou motivovaná riaditeľka Slovenského inštitútu, vo výstavnej galérii SI na Rákoczi út, spoločne s Ruženkou Egyedovou Baránekovou, predsedníčkou ZSM,  za vskutku spontánneho a početného interesu našich krajanov - vrátane osobností slovenskej kultúry, literatúry a médií v Maďarsku - a ich maďarských priateľov (a to nielen z Budapešti a blízkeho okolia) otvorili vo štvrtok 3. mája 2018 fotovýstavu s rovnomenným názvom knižnej publikácie Svadobné kroje Slovákov v Maďarsku.

Na tomto mieste si dovolím mierne odbočenie od témy, ktoré ale má súvis s "ťahom na bránu", o ktorom Ildikó Siposová hovorila na pôde Slovenského inštitútu počas neformálnej pracovnej návštevy, ktorú sme v januári tohto roku absolvovali v SI spoločne s publicistom a spisovateľom Mariánom Pauerom, významným slovenským teoretikom fotografie, kurátorom jedinečných výstav a projektov. Hoci viac sústredení na konkrétne návrhy a potenciálne možnosti prezentovať v SI Budapešť v tomto či budúcich rokoch slovenskú kultúru zo Slovenska, predsa sme neobišli ani tému otvorenia sa Slovenského inštitútu tak maďarsko-slovenským vzťahom v Maďarsku, ale najmä reprezentatívnym projektovým aktivitám samotnej slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku.

Už v tom čase I. Siposová hovorila o živom interese R. Egyedovej Baránekovej o spoločné aktivity na pôde SI Budapešť, čo vlastne naplnil tak obsah aktuálnej skvelej výstavy, ako aj predchýr  záujmu riaditeľky SI o vzájomnú súčinnosť s inštitúciami Slovákov v Maďarsku, keď sa v januárovom vydaní týždenníka Slovákov v Maďarsku ĽUDOVÉ NOVINY o. i. vyznala: "Práca s krajanskou komunitou je veľmi zaujímavá a vždy veľmi podnetná. Počas prvých týždňov môjho pôsobenia v Budapešti som mala možnosť spoznať už mnoho zástupcov krajanskej komunity a diskutovať o ich záujmoch a možnostiach spolupráce. Bol to však len zlomok našej krajanskej komunity, v každom prípade to boli inšpiratívne rozhovory a preto môžem už teraz povedať, že sa teším na ďalšie spoločné stretnutia a zaujímavé spoločné aktivity."

Dnes  (a nejde iba o projekt fotovýstavy Svadobné kroje Slovákov v Maďarsku, na pôde SI sa stihli naši krajania v nove etape SI predstaviť už  viacerými ďalšími podnetnými podujatiami... ) je príjemné potvrdiť a oceniť obojstrannú snahu SI, CSSM, ZSM, ako aj ďalších inštitúcií Slovákov v Maďarsku, nevšedným spôsobom na jednej strane prizvať komunitu Slovákov v hlavnom meste krajiny "do ich inštitútu, v ktorom vanie dych a duch ich materského štátu a vlasti ich predkov, Slovenska" a zároveň domácemu maďarskému publiku ukázať v plnej kráse jedinečnosť kultúrneho a duchovného dedičstva Slovákov v Maďarsku. Tentoraz skrze folkloristiku, svadobné tradície a zvykoslovie, aj s príznačnými črtami svojbytnosti odkazu ich predkov, ktorý, naozaj sťaby zázrakom pretrval, ba sa aj ďalej šíri v regiónoch a konkrétnych mestách a obciach Maďarska s významnejšou slovenskou prítomnosťou dodnes!

Aj preto nie náhodou bol štvrtok 3. mája na Rákoczi út, prakticky v samom centre Budapešti, kde Slovenský inštitút sídli, plný pestrosti, radosti, optimizmu a najmä krehkej krásy. Práve ňou sa zmyselne zaplnili predsa len skromnejšie výstavné priestory SI, než na aké sme boli zvyknutí ešte pred pár rokmi, keď prezentácii Slovenska aj Slovákov žijúcich v Maďarsku slúžila ešte komplexne "celistvá" budova, z ktorej si však celkom logicky finančná náročnosť prenájmu prevádzkovania veľkorysých priestorov ukrojila svoju logickú "daň"...

Nič to ale, keďže mimoriadne príťažlivá vernisáž výstavy s doslovnou promenádou "živých svadobných párov" odetých v originálnych krojoch, v akých pred desiatkami rokov, dokonca aj pred viac ako dvomi storočiami,  predstupovali slovenské nevesty a ženísi v evanjelických či katolíckych kostoloch pred oltár, nehľadela na "tiesnivé" štvorcové metre, ako skôr na sviatosť ducha, estetickej naplnenosti a  sprítomnenie spomienky na hrdých predkov. To o nich a po nich tu zostala nielen stopa času, ale najmä hmatateľnosť ich životaschopnosti, kultúry života, spôsobnosti vnímať krásno aj v jej nespochybniteľnej symbolickej farebnosti -  a najmä -  čo je záväzné, určujúce a zajedno aj myseľ povznášajúce pre súčasné i najbližšie generácie Slovákov v Maďarsku - nezdolateľnú schopnosť a ochotu pretrvať vo svojej slovenskosti!

Fotovýstavu Svadobné kroje Slovákov v Maďarsku je preto užitočné, osviežujúce a na premýšľanie súce vnímať aj z aspektu, že snímky plné odhodlaných tvárí v slávnostnom šate evokujú zajedno i túžbu prirovnať sa k nim a preniesť si ich rodinný, osobnostný a ľudský etický kánon a duch súdržnosti hoci aj do terajšej každodennej všednej motivácie.

 

ĽUDO POMICHAL

FOTO: HOMOGA JÓZSEF

(fotograf je aj autorom štylizovaných fotografií v knihe Svadobné kroje Slovákov v Maďarsku)

 

SLEDUJTE  FACEBOOK PORTÁLU

www.oslovma.hu

https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1604841739614796


 

ČÍTAJTE RIPORT - RECENZIU

Svadobné kroje Slovákov v Maďarsku:

obrazová kniha tradícií, pri ktorej sa poteší oko a pookreje duša

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2492/svadobne-kroje-slovakov-v-madarsku-obrazova-kniha-tradicii-pri-ktorej-sa-potesi-oko-a-pookreje-dusa

Fotogaléria

Počet zobrazení: 731xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografia

Naši partneri:Domov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2019 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line