Historik Matúš Kučera v rozprávaní Jána Čomaja: KNIEŽA MATÚŠ

hlavná foto
Trvanie: 25.05.2018
Miesto: Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovensko

Pre múdre slovo v knihe, príbeh v myšlienkach, ktoré nadchnú a motivujú a vďaka ich faktograficky a dokumentárne hodnoverným súvislostiam, aké dokáže sprostredkovať len briskný rozprávač - a ním nespochybniteľne a dlhodobo v slovenskej literatúre faktu a publicistike Ján Čomaj je, sa so zaujatejším zápalom oddá venovať aktuálne vydanej knihe o výnimočnom slovenskom historikovi, spisovateľovi, pedagógovi a bývalom diplomatovi Matúšovi Kučerovi. K dielku, ktoré sa na knižných pultoch vďaka Vydavateľstvu Spolku slovenských spisovateľov, spol. s. r. o., Bratislava, objavuje iba sedem mesiacov po životnom jubileu pána profesora (28. októbra 2017 oslávil rodák z Mojtína 85 rokov), napísal predslov Mišo Kováč Adamov, z jeho útržkov čitateľovi ponúkame aj našu recenziu. Za pripomenutie iste stojí aj skutočnosť, že okrem Literárneho fondu, ktorý autora Jána Čomaja podporil pri tvorbe diela, túto publikáciu z vďaky a úcty k profesorovi Matúšovi Kučerovi finančne podporil jeho žiak PhDr. Anton Hrnko, CSc.

"Dejiny, história, to nie je náš osobný prepych. Sú však naším vlastníctvom.  Kráčajú s nami a vedľa nás, ako tieň. Postupujú s časom v plnej svojej zákonitosti: od minulosti k prítomnosti (ktorá je, žiaľ, zväčša veľmi krátka) a smerujú do neistej budúcnosti... Kto o nej rozhoduje? Presne nevieme. Ale celkom isto človek."

                                                                                                    Matúš Kučera

 

Kniha Jána Čomaja o Matúšovi Kučerovi sprítomňuje tvorbu dvoch naoko profesijne odlišných majstrov vo svojom odbore, ale vnútorným zaujatím skutočnosťami o dejstvovaní i zápasoch o seba i so sebou ako rodných bratov. Nemuseli sa hľadať. Patria k sebe nielen generačne.

Matúš Kučera nie je však len historik, profesor a tvorca literatúry faktu, aj pre deti, lež i (načas) politik, diplomat a múzejník. J. Čomaj predstavuje M. Kučeru citlivým pátraním, čo podnecovalo jeho vývin a záujmy, vďaka osobnému poznaniu, prostredníctvom dlhých spoločných rozhovorov i štúdiom historických prác (aj s využitím ich citácie).

Kučerov zástoj v slovenskej historickej vede vyjadruje už názvom knihy, čím odkazuje na starší čas, ktorý spracúva i krajové súvislosti rodiska i rodnej krajiny. Sleduje svojho hrdinu, ale nezameriava sa len na biobibliografické skutočnosti jeho personálneho vývinu, ale sa snaží objasniť „jedným dychom“ viacero rovín. Rovnako sa vrství aj plastický spôsob „vyprávania“, keď sa život i dielo predstavuje ako príbeh a stvárňuje esejisticko-dokumentačnými postupmi, spájajúcimi obraznosť s vecným argumentovaním. To zároveň odráža aj skúsenosť a nadanie autora životopisu, tvoriaceho knihu na základe osobných rozhovorov a poznania diela svojho hrdinu. Predstavuje ho aj vhodne vybranými ukážkami.

Ján Čomaj tak vytvoril osobitú knihu, ktorá na princípe synergie integruje celú množinu časopriestorových, osobnostných i spoločenských zreteľov vo výnimočnom podaní životopisného príbehu vedca i vedy – ako sa vedec tvaroval a zároveň ako sa vynárali naše dejiny.

 

Ján Čomaj: Knieža Matúš    11,90 €

ISBN 978-80-8202-018-5

EAN 9788082020185

Rozmery: 155 x 222 mm, počet strán: 264, tvrdá väzba

 

Na titulnej fotografii:

Profesor Matúš Kučera, významný slovenský historik, pedagóg a bývalý diplomat.

Na snímkach vo fotogalérii:

Matúš Kučera počas prezentácie knihy Slováci a Chorváti v marci 2014 v Univerzitnej knižnici v Bratislave:

- s riaditeľom vydavateľstva PostScriptum Pavlom Stanom,

- s JE Jakšom Muljačićom, s vtedajším veľvyslancom Chorvátskej republiky na Slovensku,

- s lektorom publikácie, historikom Martinom Homzom,

-  rodná obec Mojtín si poctila Matúša Kučeru už počas jeho života pamätnou tabuľou na budove Obecného úradu, hneď vedľa pocty historikovi je aj spomienková tabuľa ďalšiemu mojtínskemu rodákovi - spisovateľovi Jánovi Martišovi, ktorý priblížil v dvoch knihách príbeh "večného cisárskeho vojaka"  a ďalšieho výnimočného rodáka z Mojtína Ladislava Škultétyho - Gábriša.

FOTO: ĽUDO POMICHAL

 

Fotoreportáž z udalosti v Mojtíne z 27. júna 2013 - uloženia pozostatkov Ladislava Škultétyho - Gábriša sledujte na webe Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí:

http://www.uszz.sk/sk/cisarsky-vecny-vojak-ladislav-skultety---gabris-spocinul-v-rodnej-zemi-mojtina

Fotogaléria

Počet zobrazení: 372xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografia

Naši partneri:Domov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2019 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line