Miroslav Lajčák vážne i veselo s krajanmi počas SK 2018 v Bratislave

hlavná foto
Trvanie: 31.12.2018
Miesto: SK 2018 Bratislava
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovensko

Po prvom rokovacom dni Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018 (v dňoch 26.-27. októbra) prijal krajanov Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Vo svojom prívete, ktorý nasledoval po vstupnom poďakovaní sa  za ministrov permanentný interes o krajanov z úst Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v srdečnej atmosfére v Palugyayovom paláci šéf slovenskej diplomacie akcentoval, že vždy pripisoval význam rozvoju vzťahov Slovenska s krajanskou komunitou. Zároveň ocenil jej aktívny prístup k zachovávaniu a rozvíjaniu slovenského jazyka, uchovávaniu národnej identity a kultúry, ochrane ich kultúrneho a duchovného dedičstva, ako aj úprimné citové väzby krajanov k Slovensku – ich niekdajšej vlasti či domovine ich predkov.

„Vďaka patrí vám všetkým, ktorí ste aktívni, oboznamujete občanov svojich krajín so slovenskou kultúrou, zvyklosťami, tradíciami a tým prezentujete našu krajinu v tom najlepšom svetle,“ povedal minister.  V súvislosti s aktuálnym rokom výročí ocenil významný podiel Slovákov žijúcich v zahraničí na týchto dejinných udalostiach a zdôraznil, že aj vďaka nim je dnes Slovensko rešpektovaným členom medzinárodného spoločenstva. „Slovenská republika chce byť aj naďalej nápomocná vo všetkých oblastiach života krajanských komunít, rozvíjať doterajšie vzťahy i formy spolupráce a taktiež aktívne pristupovať k novým výzvam v rámci našich vzájomných vzťahov,“ uviedol o. i. vo svojom príhovore Miroslav Lajčák, ktorý následne zotrval s krajanmi v bezprostredných rozhovoroch.

Témy počas prijatia krajanov šéfom slovenskej diplomacie Miroslavom Lajčákom boli rôznorodé. Od zdvorilostných pozvaní od vedúcich predstaviteľov krajanských komunít na významné pripomienky a oslavy do prostredí našich krajanov (obzvlášť z nich rezonovalo budúcoročné jubileum 100. výročia založenia Gymnázia v Báčskom Petrovci, najstaršej slovenskej školy na svete, na ktoré pozývala riaditeľka školy Anna Medveďová), cez prezentáciu individuálnych umeleckých počinov (spevák z Rakúska Jozef Ivaška venoval M. Lajčákovi nový CD-nosič s vianočnými koledami a piesňami, ktoré po prvý raz na krste "cédečka" zaspieval na festivale slovenského kultúrneho dedičstva krajanom v Pittsburghu začiatkom novembra), až po dišputu pri knihe - kalendári prezentujúceho aktivity Slovákov naprieč svetom (to keď Slovák zo srbskej Vojvodiny Vladimír Valentík , riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci a zároveň aj šéfredaktor 3. ročníka Slovenského svetového kalendára odovzdal M. Lajčákovi 300-stranový "bedeker" krajanov na obyčajný rok 2019).

A takto by sme mohli rad za radom... Slovko-dve prehodili s Miroslavom Lajčákom Slováci z Maďarska (prierez bol skutočne rozmanitý: od šéfky Celoštátnej samosprávy Slovákov v krajine nášho južného suseda Alžbety Hollerovej Račkovej cez „novinárskych televízno-rozhlasových“ reprezentantov Janka Bencsika a Ildikó Makaiovú zo Segedínu, veselej chasy vedenej Martou Demjénovou spod Pilíša z Mlynkov, ocenenú riaditeľku Čabianskeho slovenského gymnázia Editu Pečeňovú až vari po slovenského poetického doyena z Dolnej zeme – čerstvého deväťdesiatnika „Ďurko-báčiho -  Juraja Antala Dolnozemského s jeho manželkou Júliou...), bohato boli zastúpení vojvodinskí Slováci zo Srbska (počnúc delegáciou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku vedenou Annou Tomanovou-Makanovou, Matice slovenskej s jej lídrom Jánom Brtkom, predsedníčkou MOMS-u v Báčskom Petrovci Katarínou Melegovou-Melichovou, významnými pedagogičkami Máriou Andrášikovou a už spomínanou Annou Medveďovou, evanjelickým farárom z Pivnice Branislavom Kulíkom, nositeľom slovenského literárneho slova a knižnej kultúry v Srbsku i slovenskom svete Vladimírom Valentíkom a ďalšími).

Slovákov v Poľsku reprezentoval Ľudomír Molitoris, generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku, šéfovi slovenskej diplomacie sa predstavili reprezentanti z oboch kľúčových slovenských ohnísk z Rumunska – z Nadlaku aj Bihoru (dvaja čelní predstavitelia Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku – predseda Adrián Miroslav Merka a podpredseda Pavel Hlásnik, ku ktorým sa pridala Adriana Fúriková, pôsobiaca za Rumunsko v štruktúrach EÚ v Bruseli).

Rovnakú priazeň, pozornosť a záujem o dianie v krajanských komunitách prejavil M. Lajčák počas debát s predstaviteľmi Slovákov z Chorvátska (Mirko Vavra, predseda Zväzu Slovákov, Branka Baksa, tajomníčka Zväzu Slovákov a folkloristka, Sandra Kralj Vukšić, riaditeľka Slovenského kultúrne centra Našice a šéfredaktorka mesačníka Prameň), Cypru (Marieta Gundová Horská), Českej republiky (Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí,  Jaromír Slušný z Obce Slovákov v ČR, Naďa Vokušová, riaditeľka Slovensko-českého klubu), Čiernej Hory (Michal Spevák, predseda Čiernohorsko-slovenského priateľstva)ale aj Ukrajiny (Jozef Hajniš, predseda Matice slovenskej v Zakarpatsku, Maria Fedynec, riaditeľka 4. základnej školy s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode, Valerija Balanko, predsedníčka Spoločnosti Slovákov Ľ. Štúra v Zakarpatsku,  Peter Michael, výtvarník), Sýrie (Margita Ghata),  či zástupcov krajanov zo štátov západnej Európy a zámoria.

Krajanov z USA zastupovali Ingrid Sivčová Kuzma, riaditeľka jedného zo vzdelávacích centier a podnikateľ Marek  Šoltis (v New Jersey preberá opraty organizácie Festivalu kultúrneho dedičstva nová dynamická generácia Slovákov), z Kanady (fotograf Vladimír Linder a Eva Hadzima, ktorá úspešne rozvíja aktivity vzdelávacieho centra pre deti), Rakúska (Helena Steiner, folkloristka a umelecká vedúca FS Rozmarín, Jozef Ivaška, spevák a hudobný skladateľ), Švédska (Dušan Daučík, čestný predseda Slovensko-švédskeho spolku), Talianska (Carina Elena Cengelová,  Karolína D´Alonzo Bukovicová, Katarína Ivanišová, Maja Straková a Lucia Kubicová Torchio), z Veľkej Británie dámy zaoberajúce sa vzdelávaním detí (Dana Klampárová a Dagmara Smalley), rovnako aj z Írska a Nemecka (Mária Pacherová a Jarmila Buchová), kým krajanov z Francúzska reprezentovala sila ducha v osobe Imricha Tótha, vedúceho Slovenskej katolíckej misie v Paríži.

 

X                         X                           X

V Palugyayovom paláci v spoločnosti Miroslava Lajčáka, šéfa slovenskej diplomacie, o ktorom je známe, že krajanom prejavuje úprimným spôsobom svoju úctu, uznanie aj osobnú náklonnosť, sa krajania v spomínanej rozmanitej, no vzájomne žičlivej a spontánnej zostave, na stretnutí pri čaši vína cítili naozaj ako doma. Napokon, najlepšie o tom rozprávajú okamihy zapečatené na snímkach z prijatia.

 

ĽUDO POMICHAL

FOTO: AUTOR

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 798xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line