Adventný víkend v Slovenskom Komlóši 2018: od sýtosti klobás k povzneseniu ducha

hlavná foto
Trvanie: 24.12.2018
Miesto: Slovenský Komlóš
Mesto/obec: Slovenský Komlóš
Štát: Maďarsko

Typické zabíjačky, keď v predvianočnom čase, ale aj po Troch kráľoch, kvičali sobotu čo sobotu na slovenskej Dolnej zemi v Maďarsku v každom druhom dvore akurátne vykŕmené bravy v mrazivých ránach pred brieždením v strese poslednej chvíle ich dobrým gazdom inak vľúdne im dopriateho „svinského života“, zostali vari iba ak v spomienkach pamätníkov dvoch-troch generácií. Tým najmladším sa dotyk s časom, keď spod páperom vyhriatych ťažkých duchien zvedavosť vyháňala deti už po piatej raňajšej do vyziabnutého pitvora či kuchyne, kde vábili škvarkové pagáče, makové či tvarohové záviny a buchty z kysnutého cesta so slivkovým lekvárom, kým chlapskú zabíjačkovú pospolitosť šteklila vôňa slivovice a v dlani hrial hrnček s vareným vínkom, dostáva dnes už viac v podobe príbehov vrátane rýdzo úsmevných, alebo ešte prívetivejšie a lákavejšie – lahodne naloženou misou s chýrnymi zabíjačkovými dobrotami. Až sa pri takomto pomyslení aj slinky zbiehajú...

Aj Slováci v Slovenskom Komlóši sa v tom najlepšom rozpamätávajú na roky, keď sa v kedysi viac ako 10-tisísovej pre Slovač v Maďarsku významnej obci (Komlóšu udelili štatút mesta v r. 1993 počas prezidentovania Árpáda Göncza paradoxne až potom, keď sa počtom obyvateľov dostal pod spomínanú hranicu, dnes tu žije okolo 6-tisíc ľudí, z nich bezmála štvrtina Slovákov) kolorit zimy neodmysliteľne spájal nielen s tým, čo sa snúbilo s poživňou tela, ale aj ducha.

V evanjelickom prostredí, priam predurčeným aj jedným z najkrajších dolnozemských chrámov Božích s výnimočne pôsobivým architektonickým stvárnením veže, na rozjímanie a meditácie v pokore adventného času, sa žiadostivo vyjavujú skice zo zvykoslovia, podmanivé príbehy s bázňou času pred kračúnom, keď sa v prvú tohtoročnú decembrovú nedeľu zažala prvá svieca, kým Lucia ako nositeľka svetla (ale aj všakovakých stridžích povier) vo štvrtok 13. decembra naplno rozžiari atmosféru veľkého očakávania.

Pravda, ešte predtým, kým sa rozprestrie štedrovečerný stôl, načim sa ku všetkému nachystať tak, ako nám do vienka dali  naši pracovití, objavní a vskutku na všetko súci predkovia – prastarí a starí rodičia, rodičia. Kým my, ich dietky, len aby sme v hanbe nezostali – ale aj preto, že sa nielen tak patrí, ale aj sami chceme zachovať ich úprimné dedičstvo, napriek internetovému smogu, neblaho nám zvyšujúceho tep, neladiaceho s našim romantickým rojčením o panenskosti všetkého dedinského a vidieckeho, si s chuťou vysúkame rukávy. Pretože – našťastie, ešte sme nedospeli, a hádam ani nikdy si, najmä tu, na Dolnej zemi, nepriblížime taký stupeň „ukrutnej moderny“, aby sme klobásy nebodaj cez internet „nedorábali“.

Azda aj s týmto a jemu podobným odhodlaním sa o takomto čase rok čo rok schádza v Slovenskom Komlóši, iba na skok a pohľad od majestátu kostolnej veže evanjelického chrámu, spoločnosť ctihodných, fortieľnych a výsostne spoločensky družných chlapov. Časť z nich sú domáci, takpovediac, hostitelia – či už v osobe komlóšskeho evanjelického farára Attilu Szpisáka – inak Novohradčana zo severomaďarskej obce Sámsonháza (Šámšonház), alebo Komlóšana niekoľkých generácií Františka Zelmana, podpredsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a vari najuznávanejšieho dolnozemského znalca klobásového a zabíjačkového kumštu. Kým ďalší z partie sa „misia“ na dolniaky teperiť až zhora, od Pešti, ba až spod Pilíša.

Pravda, kým prvého z tria ovanie dych a duch dolnozemského rodiska manželky - Komlóšanky, Antona Paulika, od jari tohto roku nového hovorcu slovenskej menšiny v Maďarskom parlamente, ďalší dlhoročný aktívny slovenský dejateľ v maďarskej politike Štefan Kraszlán (pôsobí v hlavnom meste na Ministerstve ľudských zdrojov Maďarska) má korene v Komárňansko-ostrihomskej župe v Tardoši. Aby napokon z Imriška Fuhla, mlynského rodáka a posla dobrých slovenských správ v ich typickom, už neodmysliteľnom sarkasticko-dobromyseľnom obale írečitého Pilíšana, sa vykľul z celej partie aj geograficky najvyššie žijúci horniak...

„Klbáskari“ (vari sa nezamračia, ak ich „kreatívny klobásový kruh“ nazvem stručne a jasne, pričom aj s dolnozemským  nádychom...) sa teda navonok v dychtivom, ale napokon s nadobudnutými fortieľnymi ťahmi zdatných „amatérskych mäsiarov“ predsa len v pohodovom rytme zhostili zodpovednej úlohy. Veď narobiť „klbásy“, vrátane hrubých salámových, z rovných dvoch metrákov mäsa (!), to chce veru gríf. Na nič nezabudnúť, v akurátnosti navážiť krásnu, do červena slnkom vypálenú a vyzretú dolnozemskú papriku, soľ, rascu, cesnak... A zomleté mäso následne trpezlivo a starostlivo premiešať so všetkými prísadami...

Sem-tam pri vrave si štrngnúť slivovičkou či lahodným vínkom, aby robota lepšie od ruky išla. Aj aby sa lepšie nadievali klobásy do nachystaných čriev. Presne tak ako sa robilo driev – pred dvadsať, päťdesiat, ba aj sto rokmi. Pretože slovenská Dolná zem aj tu, v Slovenskom Komlóši, žije receptúrou tých najlepších klobás odvtedy, čo sem vkročila noha prvých slovenských osadníkov – či už z Horných Uhier, alebo z Békešskej Čaby, Nadlaku a iných dolnozemských priestranstiev, na ktorých sa ozývala slovenská reč.

Práve ona, hoci v skromnosti málo početných veriacich z evanjelického cirkevného zboru v Slovenskom Komlóši, zaznela v modlitbách a piesňach, ako aj kázni ctihodného pána farára Attilu Szpisáka, počas nedeľných služieb Božích v útulnej zborovej kaplnke neďaleko fary v prvú adventnú nedeľu. Dospeli sme do času, keď do evanjelických chrámov – a je jedno či na Slovensku alebo na Dolnej zemi v Maďarsku, chodia na bohoslužby ozaj iba tí najskalnejší. Slovenský Komlóš v tomto nie je výnimkou. Nahorekujme, inak to už, žiaľ, nebude. V tomto sa našim predkom nedokážeme už ani o piaď primerať...

A tak aj tu vyčnieva nad všetkými nám dobre známy a láskavý „kmeť“ komlóšskych Slovákov, 90-ročný básnik Juraj Antal Dolnozemský, už neodmysliteľne v spoločnosti svojej pani manželky Júlie. Nech je osobný ľudský a aj duchovný príbeh „Ďurka-báčiho“ o tom, ako sa nespreneveriť a zostať verný svojej cirkvi, stáť pri Pánovi a modliť sa v slovenskom duchu aj reči, príkladom. Kiežby jeho odveký zástoj v duchu Lutherovho „Tu stojím, a inak nemôžem“ a prímer ako byť potrebný a užitočný pre dolnozemskú Slovač počas celého svojho plodného života v objatiach slovenskosti, primäl mladšie generácie slovenských Komlóšanov, aby chrám Boží naplnili vo väčšom počte svojou láskou a nádejou, piesňami a modlitbami aspoň počas sviatočných štedrovečerných služieb Božích. S radosťou a vrúcnosťou im všetkým, tak ako v predchádzajúcich rokoch, požehná a k večeri Pánovej ich prizve ich empatický farár Attila Szpisák.

 

Na titulnej fotografii:

Dobre nadiata hrubá dolnozemská "klbása" v rukách Antona Paulika, rodáka z obce Kétšoproň neďaleko Békešskej Čaby, hovorcu slovenskej menšiny v Maďarskom parlamente, je iba polcesta kumštu výroby najlepších klobás na svete. Ešte príde na rad mimoriadne dôležité a najmä trpezlivé údenie...

 

ĽUDO POMICHAL

FOTO: IMRICH FUHL

          www.oslovma.hu

 

VIAC FOTOGRAFIÍ ZO SLOVENSKÉHO KOMLÓŠA

NA PORTÁLI A FACEBOOKU OSLOVMA.HU

https://www.facebook.com/oslovma/

 

ČÍTAJTE  BESEDNICU K TÉME

DOLNOZEMSKÝCH ZABÍJAČIEK

NA PORTÁLI SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/65/predvianocny-cas-v-slovenskom-komlosi-rozvoniava-vabnostou-dolnozemskej-zabijacky

Fotogaléria

Počet zobrazení: 324xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografia

Naši partneri:Domov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2019 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line