Imrich Kružliak: 104 rokov! Blahoželáme doyenovi krajanského sveta k vzácnemu jubileu

hlavná foto
Trvanie: 17.12.2018
Miesto: Mníchov - Bratislava
Mesto/obec: Mníchov - Bratislava
Štát: Nemecko - Slovensko

Je to vskutku ojedinelé, výnimočné až jedinečné - blahopriať našim krajanom preživším métu 100 rokov, k ich narodeninám. Krajania v Maďarsku tak mohli učiniť v septembri, keď sa dožila Slovenka Katarína Béliková v obci Pilíšska Čaba v Komárňansko-ostrihomskej župe priam neuveriteľných 111 rokov (ani na Slovensku sme netušili, že najstarší Slovák či Slovenka na svete žije v krajine našich južných susedov, žiaľ, v novembri 2018 šľachetné srdce "Katky-neni" dotĺklo...), v "krajanskom klube dlhovekosti" sme privítali 28. októbra 2018 aj pána Jozefa "Joa" Veselského, ktorý sa v írskom Dubline dožil v sviežosti a neustálych aktivít športového činovníka rovnej stovky. Nuž a v sobotu 8. decembra 2018 sa dožíva nádherných 104 rokov v Mníchove Imrich Kružliak, nestor a kľúčová osobnosť slovenského krajanského obrodeneckého pohybu v západnej Európe a zámorí v druhej polovici 20. storočia. Hlboká poklona, pán Kružliak, žite medzi krajanmi v Mníchove i na nepatrnú diaľku s nami, ešte ďalšie roky!

Nebýva zvykom, že by sme takýmto spôsobom priali k jubileám našich krajanov v slovenskom svete. V prípade doyena doslova príbehmi opradeného slovenského exilu, emigrácie, najmä však tvorivým úsilím a činmi prinavrátivším Slovensku jeho morálny kredit a slovenskosti v slovenskom krajanskom zahraničí aj jej etický kánon a znovunadobudnutie jej obsahovej i myšlienkovej podstaty a tým aj jej národnej a vlasteneckej opodstatnenosti, však s radosťou robíme úprimnú výnimku.

Tak z úcty, ako aj pocty – pán IMRICH KRUŽLIAK, aj v mene Vám známych i celkom neznámych Slovákov v krajanskom zahraničí, prajeme Vám po dovŕšení Vašej úctyhodnej životnej dlhovekosti - 104 rokov, ktoré slávite 8. decembra 2018, aj do roku 2019 ďalší diel Vašej odolnosti v zdraví, pozitívnych oslovení ľudí ktorí sa k Vám počas dlhých desaťročí priateľských a pracovných vzťahov hlásia, ako aj sviežu bodrú myseľ i pamäť, ktorú prejavujete aj v tomto pokročilom krásnom veku!

K ľuďom, ktorí s Imrichom Kružliakom okrem občasných návštev v Mníchove, kde žije, pravidelne telefonicky komunikujú, patrí aj pán Pavel Pollák, jeho dlhoročný priateľ a spolupracovník, s ktorým, mimochodom, bol v tíme poradcov prezidenta SR Michala Kováča. Dnes 92-ročný historik bol počas prezidentovania Michala Kováča, Rudolfa Schustera a Ivana Gašparoviča pozorným a detailným dokumentaristom v Kancelárii prezidenta SR. Výsledkom jeho práce je niekoľko zväzkov "prezidentskej kroniky" vedenej úhľadným písaným písmom autora, v ktorej aj s bohatou fotografickou súčasťou zachytil pracovné stretnutia, aktivity i menej mediálne zoficiálnené spoločensko-pracovné príbehy troch prezidentov samostatnej slovenskej štátnosti. S nástupom aktuálneho prezidenta SR do funkcie o osude "prezidentskej kroniky" (mimochodom, v mnohých iných demokratických štátoch ide o súčasť prirodzenej prezidentskej "štátnickej dokumentaristiky"...) nevedno.

Práve JUDr. Pavel Pollák, CSc., je veľkým znalcom života a tvorby Imricha Kružliaka. S porozumením a podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zozbieral a bibliograficky zdokumentoval jeho dielo, knižné počiny, publicistickú a literárnu činnosť, ako aj jeho mimoriadne plodotvornú a vzácnu listovú korešpondenciu. Možno povedať, že výsledky jeho práce sú v súčasnosti pýchou knižničného fondu ÚSŽZ. V apríli 2018 prezentoval Pavel Pollák v krajanskom prostredí v Mníchove publikáciu s názvom VYZNÁVAČ KRÁĽOVSTVA ĽUDSKÉHO IMRICH KRUŽLIAK vydanou Maticou slovenskou.

V anotácii o diele sa o. i. píše: Imrich Kružliak patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenského exilu. Jeho pôsobenie sa  úzko spája s prelomovými kapitolami dejín Slovenska v 20. storočí. Počas vojny bol vedúcim Úradu slovenskej tlače, ale aj účastníkom SNP. Roku 1947 ho komunisti zatkli a mučili, na Silvestra 1949 ušiel do slobodného sveta. V Mníchove bol šéfredaktorom slovenského kultúrneho vysielania Rádia Slobodná Európa a viedol časopis Horizont, angažoval sa vo Svetovom kongrese Slovákov. Výberová bio-bibliografia, doplnená autentickými fotodokumentmi,  približuje Kružliakov pohnutý život a rozsiahlu literárnu tvorbu.

Pavel Pollák, ktorého v Mníchove sprevádzala manželka Anna, v prítomnosti Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, navštívil Imricha Kružliaka po prezentácii publikácie v jeho byte v Mníchove a zotrvali spoločne v družnej debate. (O udalosti sme písali na webe ÚSŽZ). Aj preto namiesto doslovu za krajanskou udalosťou  v Mníchove žiada sa radšej prológ zo samotnej knihy Vyznávač kráľovstva ľudského Imrich Kružliak. Obstarala ho báseň Imricha Kružliaka, ktorú vydal pod pseudonymom Marián Žiar.

 

ĽUDIA A ŽIVOT

My nie sme iní vo svete,

len iné mená máme.

My nie sme iní v živote,

len iné vyznávame.

My všetci ľudia sme

a ľuďmi chceme byť.

My všetci živí sme

a radi by sme žiť.

Ale náš život krátky

nám málo času dáva.

Kým človek pozná jeho cenu,

už ho svet iný povoláva.

 

 

ĽUDO POMICHAL

Foto: Daniel Demjen, archív

 

Na titulnej fotografii:

Imrich Kružliak v Mníchove v decembri 2014 počas osláv jeho životnej storočnice.

Na snímkach vo fotogalérii:

Predseda ÚSŽZ Ján Varšo s Pavlom Pollákom a jeho manželkou Annou v prítomnosti vnuka pána Imricha Kružliaka v apríli 2018 v Mníchove.

Manželia Pollákovci s Imrichom Kružliakom v apríli 2018 v Mníchove.

Pavel Pollák, osobný priateľ I. Kružliaka a autor knihy VYZNÁVAČ KRÁĽOVSTVA ĽUDSKÉHO IMRICH KRUŽLIAK bol jedným z gratulantov v decembri 2014 v Mníchove.

Titulná strana publikácie VYZNÁVAČ KRÁĽOVSTVA ĽUDSKÉHO IMRICH KRUŽLIAK, autorom ktorej je Pavel Pollák.

 

KTO JE IMRICH KRUŽLIAK

Novinár, historik, básnik, exilový pracovník. Bol čestným predsedom Únie slovenských spisovateľov a umelcov v zahraničí, predsedom kultúrnej komisie Svetového kongresu Slovákov, členom Slovenského ústavu v Ríme, členom PEN Centre of Writers in Exile a v slobodných pomeroch v rokoch 1992-1995 členom Predsedníctva Matice slovenskej. 

Narodil sa 8. decembra 1914 v Detve, na univerzite v Bratislave vyštudoval históriu a sociológiu. Ako novinár pracoval najmä v Národných novinách. Cez vojnu pôsobil v Slovenskej lige a v Úrade pre tlač. Zúčastnil sa Slovenského národného povstania. Po vojne vstúpil do politiky, pokúsil sa založiť kresťansko-republikánsku stranu. Neskôr sa dal k Demokratickej strane a úspešne viedol jej volebnú kampaň v roku 1946.

Po obvinení z protištátneho sprisahania v roku 1947 ho uväznili a rok vyšetrovali. Po prepustení ilegálne prekročil hranice a odišiel do exilu. V neprítomnosti ho odsúdili na 15 rokov. V roku 1951 bol medzi prvými redaktormi Slobodnej Európy. V rokoch 1972-1992 redigoval a vydával v Mníchove exilový časopis Horizont. Od roku 1971 bol jedným z podpredsedov Svetového kongresu Slovákov. Do vlasti sa mohol vrátiť až koncom roku 1989.  

V rokoch 1938-1945 pracoval I. Kružliak v Slovenskej lige v Bratislave, najskôr ako literárny tajomník a redaktor, neskôr ako správca a generálny tajomník. Počas rokov 1940-1943 ho zo Slovenskej ligy uvoľnili a pracoval v HSĽS ako organizátor sčítania ľudu (1940), potom ako tajomník Prípravného výboru Memorandových slávností (1941) a napokon ako šéf slovenskej tlače (1941-1943). V roku 1944  I. Kružliak na mobilizačnú vyhlášku narukoval do Banskej Bystrice, kde prežil revolučné časy SNP. Pracoval najprv v redakcii Bojovník, potom v redakcii Národných novín a ako pomocný technický redaktor Pravdy. Do leta 1946 pracoval ako šéfredaktor Národných novín.

V povojnovom politickom živote ako známy politický odporca Hitlerovho nacizmu spolupracoval I. Kružliak s katolíckou skupinou, ktorá sa usilovala založiť kresťansko-demokratickú stranu. Po uzavretí dohody s Demokratickou stranou I. Kružliak viedol volebnú kampaň katolíckeho krídla. Po víťazných voľbách DS roku 1946 pracoval na Povereníctve výživy. Pri masovom zatýkaní katolíckych pracovníkov DS ho v tzv. sprisahaní proti republike na jeseň 1947 zatkli. Prešiel tortúrou nátlakového vyšetrovania. Po dočasnom prepustení z väzenia pracoval v obchodnej spoločnosti Svojchémia, pričom sa musel pravidelne hlásiť na polícii.

Na Silvestra 1949 emigroval do zahraničia. Zdržiaval sa najprv v Rakúsku, kde spolupracoval s J. Vicenom vo vysielaní Bielej légie. Zároveň nadviazal spoluprácu s Hlasom Ameriky vo Washingtone a s BBC v Londýne. Už na jeseň 1950 ho Štefan Osuský skontaktoval s pripravovanou rozhlasovou stanicou Slobodná Európa. Na jar 1951 prešiel do Mníchova, kde vstúpil do služieb RFE a pracoval tam 30 rokov (1950-1980). V roku 1950 emigroval do USA, ale vrátil sa späť do Mníchova. V exile spolupracoval s E. Bohmom v Demokratickom bloku a s časopisom Rozhľady.

Keď po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy založili Svetový kongres Slovákov (1970 v New Yorku), I. Kružliak sa zapojil do práce v kongrese. Pracoval ako predseda kultúrnej komisie, potom dlhé roky ako výkonný podpredseda. V rokoch 1954-1956 spolupracoval s kultúrnou revue Most a so Spolkom slovenských spisovateľov a umelcov. Pracoval aj v medzinárodných organizáciách (exilový Pen-Club, Pan Europa, Chrzesscijanska Služba wyzwolenia narodóv a iných).

Z tvorby – I. Kružliak vydal knihu básní Piesne a smútky (1974), knihu esejí Živé stopy (1975), preklady z maďarskej, poľskej a ruskej poézie odmäku Podaj nám ruku, Európa (1959, na Slovensku 1995), ktorej slovenské vydanie venoval pápežovi Jánovi Pavlovi II., prepašované verše zo slovenských komunistických žalárov Modlitby v putách (1955 v Mníchove, 1995 v Bratislave) a obsiahlu historickú štúdiu Písomné a výtvarné prejavy cyrilometodského kultu u Slovákov, v roku 1985 pripravil na túto tému zborník SS. Cyril and Methodius among the Slovaks a roku 1988 zborník Prvoučiteľ národa slovenského (k 1100. výročiu smrti sv. Metoda).

Na počesť maliara Martina Benku pripravil zborník Rekviem za maliara (1972). V roku 1983 v zastúpení Svetového kongresu Slovákov zorganizoval v Mníchove medzinárodnú konferenciu Mier v slobode pre Európu a v roku 1984 vydal zborník referátov z tejto konferencie. Spoločne s Jánom Okálom autorsky a editorsky pripravil zborník Svedectvo jednej generácie (1990). Niekoľko rokov uverejňoval v časopise Slovák v Amerike Listy z Európy. V zahraničných zborníkoch a časopisoch uverejňoval štúdie o slovenských spisovateľoch a ich literárnej tvorbe po druhej svetovej vojne.

Pozoruhodné sú aj jeho laudátiá pri udeľovaní Národnej ceny Svetového kongresu Slovákov na básnika Valentína Beniaka (1973), na poslanca Európskeho parlamentu Heinricha Aignera (1984), rakúskeho vicekancelára Gerharda Buseka (1989) a na básnika Milana Rúfusa (1990). Napísal aj obsiahle úvahy (Európa je našou spoločnou vlasťou, Slovenská dilema, Slovanský dar Európe), esej (Akí sme) a veľa kultúrno-historických, literárnych a politologických štúdií.

Početné kultúrno-historické a politologické práce I. Kružliaka, ako aj jeho eseje, prózy a básne sú v rukopisoch. Vlastní bohatú korešpondenciu, ktorá znamená kus slovenských dejín.  Za svoju literárnu činnosť dostal viaceré zahraničné i domáce vyznamenania a ocenenia.

 

DO VAŠEJ POZORNOSTI:

 

Imrich  Kružliak: 100 rokov

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3413/imrich-kruzliak-100-legenda-slovenskeho-krajanskeho-sveta-a-jeho-svedomia-sa-v-mnichove-doziva-skvostneho-zivotneho-jubilea

 

Slovenské národné noviny k storočnici Imricha Kružliaka

http://snn.sk/news/imrichovi-kruzliakovi-vinsovali-styria-prezidenti-a-jeden-kardinal/

 

Monografiu o Imrichovi Kružliakovi predstavil v Mníchove historik Pavel Pollák, autor knihy a priateľ krajanskej legendy

http://www.uszz.sk/sk/monografiu-o-imrichovi-kruzliakovi-predstavi-v-mnichove-pavel-pollak-autor-knihy-a-priatel-krajanskej-legendy

Fotogaléria

Počet zobrazení: 534xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line