Mostík Zuzky Medveďovej okrášlil Báčsky Petrovec počas 58. SNS

hlavná foto
Trvanie: 11.08.2019
Miesto: Báčsky Petrovec - Hlas ľudu
Mesto/obec: Báčsky Petrovec
Štát: Srbsko

Program Slovenských národných slávností (s vyvrcholením v dňoch 9.-11. augusta)  sa začal napĺňať už v predstihu, keď ešte v nedeľu 4. augusta 2019  otvorili v Báčskom Petrovci tri výstavy. Najprv národopisnú Z klenotnice našej ľudovej tvorivosti v Spolku petrovských žien, potom historickú Storočnice pod holým nebom v parku v strede Petrovca a napokon aj výstavu autorských umeleckých fotografií Igora Bovdiša. Program tohtoročných Slávností, ako uvádza na portáli týždenníka Slovákov v Srbsku HLAS ĽUDU – hl.rs jeho redaktor a reportér  v Petrovci JAROSLAV ČIEP, následne pokračoval v stredu 7. augusta.  V novosadskom Archíve Vojvodiny aj širšej verejnosti priblížili život Slovákov a storočnice gymnázia, kníhtlačiarne a Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci. Knižnica Štefana Homolu organizovala literárny večierok s Máriou Kotvášovou-Jonášovou z Kovačice. Nuž a večer v Novom Sade v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov otvorili výstavu umeleckých diel Pavla Čániho pomenovanú Portréty.

Vo štvrtok 8. augusta predpoludním vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec sa konalo medzinárodné sympózium Slovenské národné slávnosti – fakľa národného cítenia. A na rovnakom mieste aj Slávnostné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Vo večerných hodinách v Slovenskom dome v Báčskej Palanke bolo naplánované aj Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže.

Petrovské pohľady 11

V Báčskom Petrovci na nádvorí Kultúrneho centra sa uskutočnila aj vernisáž Petrovské pohľady XI. Združenia petrovských výtvarných umelcov. Úvodom tohto podujatia sa prihovorili podpredseda Savo Spemo po srbsky a po ňom hostí privítala predsedníčka združenia umelcov Mária Struhárová. Báseň Heroica Slovaca v prednese Kataríny Melegovej-Melichovej za hudobnej clony z dielne Ondreja Pavčoka bola svojrázna gratulácia našej spisovateľke Viere Benkovej k jej osemdesiatym narodeninám.

O samotnej výstave a vôbec o štvrtej petrovskej storočnici – organizovaného výtvarného života – hovoril výtvarný kritik Vladimír Valentík, ktorý výstavu aj vyhlásil za otvorenú. Tohto roku na jedenástej v poradí kolektívnej výstave svoje práce vystavovalo až 37 členov Združenia petrovských výtvarných umelcov.

Ich obrazy, fotografie a skulptúry sú sprístupnené návštevníkom Slávností v miestnosti Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec. Zvykom je, že na tejto kolektívnej výstave každý autor je zastúpený dvoma svojimi prácami.

Okrem domácich maliarov petrovské umelecké združenie zastrešuje aj umelcov z Kulpína, Hložian, Pivnice, Selenče, Maglića, Nového Sadu a Nemecka.

Na Petrovských pohľadoch 11 sa so svojimi obrazmi predstavili Mária Báďonská, Ondrej Benka, Juraj Berédi-Ďuky, Igor Bovdiš, Katarína Breuningová, Zlata Červená-Kaloianová, Zdeno Finčar, Aleksandra Gajinovová, Sara Gajinovová, Branislav Galamboš, Zuzana Gašparovská, Miro Horvát, Daniel Chorvát, Ondrej Ivičiak, Daniel Kopčok, Anna Legíňová, Katarína Legíňová, Samuel Legíň, Anna Liptáková, Anna Majerská, Jana Milinovová, Anna Nosálová, Ruth Petrášová, Zuzana Pudelková, Zvonimír Pudelka, Rastislav Roška, Sava Spremo, Anna Struhárová, Mária Struhárová, Stanislav Števka, Andrea Merníková-Šimonová, Anna Radanovićová-Širková, Hana Tanciková, Vlasta Triašková, Vladimír Urbanček, Milan Vereš a Milo Zaťko.

Mostík Zuzky Medveďovej

Hoci nebolo zaradené do oficiálneho programu Slávností, z občianskej iniciatívy a iniciatívy združenia miestnych ekológov skromnú slávnosť v polovici Ulice generála Štefánika si usporiadali Petrovčania vo štvrtok 8. augusta predvečerom.

Pri tej príležitosti slávnostne otvorili nový mostík Zuzky Medveďovej. Ten susedia, ale i ľudia dobrej vôle z celého Petrovca a ekológovia vybudovali na mieste predchádzajúceho, ale už schátralého, mostíka. Pri tej príležitosti  úvodné slovo predniesol Jaroslav Čiep. Hovoril o maliarke Zuzke Medveďovej, o jej pôsobení v Petrovci, o maľovaní krás prostredia a o vnímaní spoluobčanov maliarkiných obrazov.

Nakoniec viac svetla vrhol aj na niekdajší Čelovskov mostík, ktorý na tom mieste bol už od začiatku minulého storočí. Potom hovoril aj o výstavbe prvého mostíka venovaného Zuzke Medveďovej z roku 1992. Nakoniec aj o tomto najnovšom.

Predseda Združenia ekológov Zelení Petrovec Ján Makan vo svojom príhovore sa zavďačil všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili, aby Petrovec získal jeden pekný a útulný kútik pri novom mostíku. Mostík potom  spoločne aj oficiálne otvorili a pozvali zo 40 prítomných, aby sa poprechádzali po mostíku a obzreli si jeho upravené okolie.

Svoje potešenie a v mene všetkých Petrovčanov z tohto krásneho skutku verejne vyjadril aj predseda Rady miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec Ondrej Bovdiš a svoje nadšenie slovami sa pokúsil vyjadriť aj Dr. Daniel Chorvát. Na tvári miesta umelec Michal Hasík nakreslil aj obraz nového mostíka.

Pamätná tabuľa Adele Greisingerovej

V piatok 9. augusta pri trhovisku na nádvorí budovy súčasnej správy Vereného komunálneho podniku Progres, niekdajšieho domu rodiny Greisingerovcov, sa konal program pri odhalení pamätnej tabule Adele Greisingerovej.

Ako prízvukovala príbuzná Darina Greisingerová, ide o prvú tabuľu v Báčskopetrovskej obci, ktorú odhalili hociktorej žene z tohto prostredia. Adela si to určite zaslúžila a s úľavou skonštatovala, že sa končene po dvoch rokoch kľukatej cesty naplnila jej iniciatíva položiť dosku na niekdajší Greisingerov dom. V umeleckom programe účinkovala aj spevácka skupina Petrovčanky pod vedením harmonikára Ondreja Maglovského a recitátorka Monika Bažaľová.

Predsedníčka MOMS Petrovec Katarína Melegová-Melichová prítomným priblížila aj životnú púť a spoločenské aktivity všestrannej Adely Greisingerovej v Petrovci v medzivojnovom období. Následne sa prítomní účastníci podujatia presunuli na priedomie a tam iniciátorka Darina GreisingerováAnna Bartošová-Myjavcová, v mene kamenárstva, ktoré darovalo tabuľu, spoločne odhalili tabuľu.

Na čiernom žulovom kameni je napísané: 

Tento dom postavili a do smrti v ňom pôsobili Eduard a Adela Greisingerová (1867 – 1940) národná dejateľka, matičiarka, sokolka, divadelníčka a predsedníčka odbočky Spolku Čsl. Žien v Petrovci.

K 100. výročiu SNS venuje MOMS Petrovec a Kamenárstvo Bartoš. V Báčskom Petrovci, 9. augusta 2019

Návštevníci si mohli obzrieť aj menšiu dokumentárnu výstavu o Greisingerovcoch v chodbe budovy Progresu.

 

ZDROJ: Hlas ľudu – hl.rs

JAROSLAV ČIEP

Foto: autor

Fotogaléria

Počet zobrazení: 216xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line