Slovákov vo svete spája unikátny portál

hlavná foto
Trvanie: 08.03.2012 - 08.03.2012
Miesto: Bratislava
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovensko

Slováci žijúci v zahraničí, ako aj používatelia internetových médií na Slovensku, ktorým nie je ľahostajná mnohorakosť krajanského života so všetkými jeho kultúrno-historickými a spoločenskými aspektmi vo viac ako 50 štátov štyroch kontinentov, v ktorých registrujeme komunity slovenského sveta, zažili 8. marca výnimočný a z pohľadu budúcnosti vzájomnej komunikácie tak medzi sebou, ako aj ich domovinou – Slovenskom, výnimočný deň. Od roku 2012 vojde do histórie ako okamih, ktorý ostrým štartom portálu Slovenské zahraničie, ktorého zriaďovateľom je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej ÚSŽZ) dáva nové, obsahovou škálou kontaktovejšie, spätnou väzbou kvalitatívne zmysluplnejšie a najmä prakticky a tematicky pohotovejšie možnosti k vzájomnému informačnému prepojeniu sa a tým aj citlivejšie vnímajúcemu sa sveta slovenských komunít vo svete so Slovenskom.

Samotný názov portálu, ktorý v dvojslovnom pomenovaní deklaruje širokú, avšak mediálne (práve prostredníctvom do života uvedeného portálu) uchopiteľnú a aktivitami Slovákov žijúcich v zahraničí životodarnú pestrú škálu aktivít tak v súčasnosti, ako aj ich históriou ešte stále nedocenený, než ako by si zaslúžila, vklad o utvrdzovaní sa vo „veci slovenskej“ v desaťročiach a stáročiach minulých, je odvodený od titulu tlačeného periodika Slovenské zahraničie. Portál tak nadväzuje v ekonomicky a finančne menej náročnej, a tým aj úspornej, z aspektu obsahu a formy aktuálnejšej a z pohľadu perspektív modernejšej podobe na printový časopis, ktorý ešte v roku 1996 začal vydávať Dom zahraničných Slovákov. Časopis sprvu vychádzal ako mesačník, aby od roku 2007 ako štvrťročné periodikum  koncom roku 2009 aj pre jeho ekonomickú náročnosť a s ňou spojené následné úsporné opatrenia ukončil svoju cestu na prospech krajanskej problematiky.  

Čas, ktorý žijeme, najmä ale zohľadnenie všetkých finančných nákladov na časopis (nech už by bola jeho periodicita akákoľvek) – odhliadnuc od spomínaných obsahovo-praktických cieľov, ktoré dáva Slovenskému zahraničiu jeho internetová forma v podobe vzniknutého portálu, potvrdil opodstatnenosť i ambície jeho zrodu.

„Portál znamená zásadný a som presvedčený, že pre všetky slovenské komunity vo svete aj dlho očakávaný prelom v nastavení všetkých zásadných tém, ktoré problematika Slovákov žijúcich v zahraničí nastoľuje. Či už z hľadiska bohatej historickej minulosti a aktivít Slovákov v zahraničí v oblasti spolkového života, ich významných prejavov v politike, spoločenskom živote, kultúre, literatúre či v krajanskej tlači, alebo z aspektu tvorby hodnôt Slovákov žijúcich v zahraničí v ich domovských krajinách v súčasnosti. Berúc na zreteľ mnohostrannosť aktuálnych problémov, ktorými Slováci v zahraničí v tej-ktorej krajine žijú, presadzujúc či už svoje miesto v praktickom dennodennom živote v kvalite slovenskej národnostnej menšiny či so štatútom Slováka žijúceho v zahraničí, alebo v snahe uchovania si svojich kultúrnych a duchovných hodnôt a s nimi aj emotívnej súdržnosti s vlasťou ich predkov alebo so svojou bývalou vlasťou, má práve portál ašpirácie byť našim krajanom v celej šírke spomínaného spektra problematiky nezištným partnerom, podporovateľom, priateľom,“ načrtol Dušan Mikolaj, šéfredaktor portálu slovenskezahranicie , skúsený publicista, ktorý sa dlhoročne programovo a koncepčne venuje krajanskej tematike.

„Naším cieľom je vybudovať centrálnu informačnú online platformu o živote a histórii Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá má zlepšiť informovanosť verejnosti o ich živote a prepojiť jednotlivé krajanské stránky po celom svete, čím sa prehĺbi vzájomná spolupráca medzi krajanmi žijúcimi v jednotlivých štátoch nielen medzi nimi samotnými, ale prostredníctvom portálu aj so Slovenskom“, priblížil D. Mikolaj.  Novovznikajúci portál si dáva za cieľ vyplniť obrovskú medzeru, ktorá tu doposiaľ bola: „Išlo o neexistenciu určitého centrálneho komunikačného uzla, ktorý by navzájom prepojil jednotlivé komunity Slovákov vo svete, prostredníctvom ktorého by aj úrad mohol centrálne šíriť informácie zo Slovenska smerom k Slovákom v zahraničí a naspäť, aby Slováci mohli svoje názory a pripomienky šíriť prostredníctvom komunikačnej platformy,” povedal D. Mikolaj.  „Prirodzene, že sme iba na štarte novej kvality komunikácie s našimi krajanmi vo svete, a teda nás aj čaká náročný, ale nepochybujem, že aj inšpiratívny a zaujímavý beh na dlhú trať. Našou ambíciou je portál, ktorý krajanom, ale vo všeobecnosti všetkým Slovákom vo svete ponúkame, a zároveň ich s ponukou aj pozývame k spolupráci, postupne vylepšovať, obsahovo zatraktívňovať,“ dodal.

Významným partnerom portálu je od jeho zrodu aj Slovenská národná knižnica (ďalej SNK) v Martine. Riaditeľ sekcie Pamätníka slovenskej literatúry a umenia SNK Peter Cabadaj informoval, že inštitúcii sa v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti Prioritná os II, čo je rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, podarilo získať na projekt Slovenská digitálna knižnica - digitálny archív 49,6 milióna eur. Tie SNK použije na digitalizovanie celej svojej produkcie vrátane produkcie Slovenského národného archívu. „Pre našu inštitúciu je celkom logické, že po tomto kroku bude nasledovať určite významná aktivita a podpora v zmysle našich snažení byť v partnerstve k dispozícii a podporiť portál Slovenské zahraničie a tým aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí,“ poznamenal Peter Cabadaj.

Na stretnutí so zástupcami médií vo štvrtok 8. marca  v bratislavskom Dome novinárov s postrehmi  v oblasti možností nových foriem komunikácie Slovákov žijúcich v zahraničí, zahŕňajúcej priamo aj ich aktivity a účasť na formovaní a obsahovej profilácii portálu, vystúpili aj zástupcovia slovenských krajanských komunít v zahraničí. Kým Božena Farhatová (Libanon), Andrej Bučko (Austrália) a Imrich Fuhl (Maďarsko) hovorili na tému mediálnej komunikácie v rámci portálu a o doterajších skúsenostiach krajanov s médiami na Slovensku, Rastislav Blažek (Írsko) zaujal postoje k niektorým otázkam právneho poradenstva v rámci života krajanských komunít za hranicami Slovenska a ich vzťahu k Slovensku. O ďalších výstupoch z tlačovej konferencie vás budeme priebežne informovať.

(pl)

Foto: autor

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 2162xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line