FACEBOOK NA WEBE AJ PORTÁLI ÚSŽZ posilňuje komunikáciu s krajanmi i prepojenosť medzi nimi samotnými

hlavná foto
Trvanie: 26.12.2019
Miesto: ÚSŽZ
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovensko

Od 3. decembra tohto roku sa Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí rozhodol posilniť svoju komunikáciu s krajanmi a tým aj väčšiu frekvenciu informácií o krajanskom svete prostredníctvom podpory sociálnych sietí. V týchto dňoch a týždňoch si preto, ctení krajania, viac všímajte dianie a zmeny- najmä pridanie tlačidiel Facebooku, prostredníctvom ktorých (na oficiálnom webe ÚSŽZ, ako aj na portáli Slovenské zahraničie s facebookom SLOVENSKÝ SVET) budete môcť zdieľať slovné aj obrazové informácie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj už spomenutého informačno-publicistického portálu SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE.

Už na zakladajúcom zasadnutí Komisie pre médiá a vydavateľskú činnosť Slákov žijúcich v zahraničí (poradný orgán predsedu ÚSŽZ mal svoje inauguračné stretnutie v utorok 24. septembra 2019 v Košiciach) sa praktická potreba a priam nevyhnutnosť podporiť internetové médiá ÚSŽZ (oficiálne webové sídlo www.uszz.sk a zajedno aj informačno-publicistický portál Slovenské zahraničie - www.slovenskezahranicie.sk) sociálnymi sieťami, viedli v debatách jej členov. Zhodli sa na tom, že informačnému rozsahu komunikácie tak medzi ÚSŽZ a krajanmi, ako aj vzájomnej informovanosti krajanov medzi sebou (keďže drvivá väčšina spolkov, organizácií a inštitúcií, najmä však individuálni predstavitelia krajanských komunít komunikujú na sociálnych sieťach) v mnohom napomôže práve zriadenie vybraných sociálnych sietí na webe i portáli ÚSŽZ. Pričom v oboch prípadoch ide skôr o reštart, keďže svojho času (od konca roku 2011 do júna 2012) bol Facebook ich súčasťou.

Ambíciou každej sociálnej siete - a týmto trendom a zároveň aj motiváciou sa budeme principiálne riadiť aj v ÚSŽZ, by malo byť predovšetkým šírenie hodnoverných, overených, objektívnych a dobrej veci prospešných informácií. Bez nánosu bulvárneho populizmu, podpásovej rétoriky, predpojatosti, vzájomného osočovania, škandalizovania či iných neetických postupov návštevníkov facebookovej stránky či "fanúšikov" zdieľajúcich informácie z Facebooku webovej stránky ÚSŽZ a  portálu Slovenské zahraničie.

Facebook na webe ÚSŽZ (s akcentom na informačný a spravodajský charakter prezentovaných či zdieľaných materiálov), ako aj na portáli Slovenské zahraničie na facebooku SLOVENSKÝ SVET (tu aj s presahom na  mienkotvorný aspekt) si bude ctiť práve preto nestrannosť, slušnú polemiku, vecnosť názorov a ašpiráciu zhodnocovať doterajšie úspechy, ohlasy a hmatateľný dosah prostredí v našom krajanskom svete na formovanie zdravého vlastenectva a slovenskosti. 

Hoci istý druh podprahových animozít a názorových neporozumení i nedorozumení medzi krajanmi samotnými dočista nepominul (ak ale majú vecný, obsahový, tematický a najmä krajanskú problematiku inšpirujúci, posúvajúci a obohacujúci zámer a náboj, prirodzene, nič proti podobným názorom, postrehom a pohľadom...), sme presvedčení, že Slováci žijúci v zahraničí, ako aj ich priatelia na Slovensku a všade inde vo svete, našu snahu byť ešte viac na pulze krajanského diania, privítajú.

A teda, oceňujúc príležitosť "mediálneho priestoru v stope času", si dovoľujeme vysloviť prianie, že v tomto duchu - či už ako autori samotných informácií, alebo ich zdieľaním a ďalším šírením v internetovom krajanskom prepojení - návštevníci Facebooku webového sídla ÚSŽZ, ako aj Facebooku SLOVENSKÝ SVET na portáli Slovenské zahraničie, prispejú k často proklamovanej snahe o krajanskú spolupatričnosť, súdržnosť a vzájomnú žičlivosť.

Skromne si aj preto želáme, aby sa stali našou dennodennou súčasťou a svojou účasťou na Facebooku USŽZ - či už na oficiálnej webovej stránke úradu alebo na publicistickom portáli Slovenské zahraničie na Facebooku SLOVENSKÝ SVET - vložili svoj intelektuálno-mediálny diel na prospech slovenskosti a slovenského krajanského sveta.

My vám, milí naši krajania, vopred za túto vašu súčinnosť, priazeň a vzájomnú podporu, ďakujeme.

 

ĽUDO POMICHAL

Počet zobrazení: 588xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line