Anna Divičanová - autorita nielen medzi Slovákmi v Maďarsku

hlavná foto
Trvanie: 06.01.2020
Miesto: Ľudové noviny
Mesto/obec: Budapešť
Štát: Maďarsko

"Univerzitná profesorka, kulturologička, etnologička, slovakistka, popredná osobnosť v radoch našej národnosti, prvá riaditeľka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Anna Divičanová je autoritou, ktorej činnosť ocenili mnohými vyznamenaniami. Stretnúť sa s osobnosťou z lexikónu a rozprávať sa s ňou o jej práci, ktorú snáď každý pozná, je výzva. Požiadať ju o interview, keď sa pred niekoľkými rokmi zariekla, že už nikomu neposkytne rozhovor, to naštartuje mozgové závity. Čím ju mám zaujať, aby si to rozmyslela?" Zamýšľa sa v úvode článku - črty na portáli týždenníka Slovákov v Maďarsku ĽUDOVÉ NOVINY - luno.hu, reportérka a redaktorka týždenníka Erika Trenková. S láskavým dovolením autorky i portálu uvádzame článok, ktorý v rozšírenej verzii vyjde v týždenníku Ľudové noviny v čísle 2/2002 aj vcelku z "prozaického dôvodu": pani profesorka Anna Divičanová uprostred januára totiž slávi vzácne životné jubileum...

Profesorka Anna Divičanová, ako uvádza autorka článku,  je na dôvažok známa tým, že nepúšťa novinárov do svojho súkromia.

Narodila sa v Slovenskom Komlóši 15. januára 1940. Zmaturovala na Slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti (ELTE), odboru slovenský jazyk a literatúra – história. Jej prvým pracoviskom bola Vysoká škola Gyulu Juhásza v Segedíne (1963 – 1967), potom pracovala v Stredoeurópskej skupine Spoločenskovedného ústavu v Budapešti (1967 – 1969). Na Ministerstve osvety pôsobila v rokoch 1969 – 1974. Od roku 1974 až do odchodu do dôchodku roku 2010 pracovala na Filozofickej fakulte Univerzity Loránda Eötvösa, kde prednášala literárne a kultúrnohistorické disciplíny. Bola školiteľkou na doktorandskej škole slovanských jazykov ELTE a oponentkou mnohých doktorských dizertácií.

Je zakladateľkou a prvou riaditeľkou (1990 – 2002) špeciálneho vedeckého pracoviska Slovákov v Maďarsku, Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, sedem rokov bola jeho hlavnou odbornou radkyňou a je členkou vedeckej rady VÚSM. V roku 1975 získala titul doktor filozofie obhajobou dizertačnej práce Spoločenské a kultúrne postavenie Slovákov v Maďarsku a inštitúcie 1958 – 1968.

V roku 1988 sa stala kandidátkou historických a národopisných vied. Jej dizertačná práca Jazyk – kultúra – spoločenstvo, Etnokultúrne zmeny na slovenských jazykových ostrovoch vyšla najprv po maďarsky, neskôr po slovensky. Titul profesorka – Dr. Hab. získala v roku 1997 zo sociolingvistiky prácou Vzťah jazyka a kultúry, dvojjazyčná kultúra.

Jej vedecká činnosť sa zameriava na kultúru, históriu, literatúru a jazyk Slovákov v Maďarsku. Upozorňuje na dimenzie ľudovej, cirkevnej a vysokej kultúry, na vzťah kultúry väčšiny a menšiny, na procesy akulturácie, problém kultúrneho konfliktu a kultúrnych zmien, na vrstvy multikultúr, vzťah jazyka, kultúry a society, na problematiku cirkev a menšiny, národnosť a hospodárstvo. Je autorkou 11 monografií, ako aj knižných publikácií v slovenčine a maďarčine, recenzentkou, redaktorkou, spoluredaktorkou množstva kníh.

Aká je Anna Divičanová v súkromí? Na čo spomína z detstva? Čo odovzdá svojim deťom, synovi a dcére, svojim žiakom, v akom prostredí býva, čo považuje v živote za dôležité, ako pracuje, ako oddychuje? Tieto otázky sa mi preháňali hlavou, keď som ju požiadala o rozhovor. Zlá náhoda chcela, aby na prvú príležitosť nemusela porušiť svoje predsavzatie, pretože ochorela. Našťastie o pár dní vyzdravela a nielenže privolila, ale aj prišla priamo do redakcie Ľudových novín. Svieža, milá, starostlivá, ústretová.

 

ERIKA TRENKOVÁ, Ľudové noviny - portál luno.hu

Foto: autorka

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 252xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line