Spoznaj Slovensko – vlasť svojich predkov

hlavná foto
Trvanie: 25.05.2013
Miesto: Kacvín
Mesto/obec: Kacvín
Štát: Poľsko

Pod týmto názvom sa vo štvrtok 23. mája 2013 v Kacvíne uskutočnila vedomostná súťaž o Slovensku pre žiakov základných škôl a gymnázií zo Spiša a Oravy, na ktorých sa vyučuje slovenský jazyk. Súťaž je jedným zo sprievodných podujatí v rámci XX. dní slovenskej kultúry v Malopoľsku, ktoré sa práve konajú.

Žiaci v sprievode svojich učiteľov pricestovali do Kacvína, kde sa v Dome slovenskej kultúry súťaž konala. Trojčlenné družstvá prihlásili základné školy z Novej Belej, Krempách, Kacvína a z gymnázií v Nižných Lapšoch, Krempách a Białky Tatrzańskej.

Súťažiaci sa blysli znalosťami

V prvej časti súťažili družstvá zo spomínaných základných škôl. Úroveň súťaže bola výborná, o čom svedčil dlhotrvajúci zápas v dohre o prvé miesto medzi družstvom zo Základnej školy v Krempachoch a Základnej školy v Kacvíne. Žiaci boli vynikajúco pripravení a len urýchlená a nepremyslená odpoveď na jednu otázku novobeľanského družstva obrala ich o víťazstvo.

V kategórii základných škôl si prvé miesto vybojovalo družstvo z Kacvína v zložení Dominika Kubaszeková, Natália Miškovičová a Viktória Radecká. Druhé umiestnenie patrilo družstvu z Novej Belej: Júlia Kurnatová, Kinga Dluhá a Renáta Podgórná. Tretie miesto obsadilo družstvo zo Základnej školy v Krempachoch: Anička Szczepaniecová, Natália Zygmundová a Marcela Zygmundová. 

Po krátkej prestávke sa o svoje vedomosti podelili s nami súťažiaci z gymnázií. Aj títo žiaci boli skvele pripravení a prekvapovali rýchlymi a správnymi odpoveďami. Súboj medzi nimi bol veľmi vyrovnaný a obdivuhodný. Po vyčerpaní všetkých otázok v jednotlivých kategóriách sa uskutočnila dohra o druhé miesto medzi družstvom z Nižných Lápš a Białky Tatrzańskej, po ktorej si ho napokon vybojovalo družstvo z Nižných Lápš.

V kategórii gymnázií si prvé miesto obsadilo družstvo z Krempách v zložení Katarína Braviaková, Anna Lojeková a Margita Kurnatová. Druhé patrilo družstvu z Nižných Lápš: Karolína Radecká, Monika Radecká a Martyna Pitoňová. Tretie umiestnenie si vybojovalo družstvo z Białky Tatrzańskej: Anna Chovancová, Kristína Horniková a Peter Dudzik. Celú súťaž moderoval tajomník redakcie Život Marián Smondek.

Ocenenie vedomostí žiakov

Všetkým súťažiacim gratulujeme, pretože ich poznatky o Slovensku a jeho histórii, kultúre, literatúre, hudbe, vlastivede, zemepise a reáliách sú naozaj gohaté. Vďaka za prípravu žiakov patrí učiteľom slovenského jazyka Mgr. Dominikovi Surmovi, Mgr. Monike Pacigovej, Mgr. Monike Bednarčíkovej, Mgr. Márii Kačmarčíkovej, Mgr. Alžbete Górovej, ktorí bdejú nad svojimi žiakmi a sprostredkúvajú im informácie.

Na objektívny priebeh súťaženia dohliadala porota v zložení Milica Majeriková-Molitoris, Dorota Mošová a Ľudomír Molitoris. Členovia poroty sa zhodli na tom, že tohtoročná súťaž mala vysokú úroveň a boli milo prekvapení rozsiahlymi znalosťami žiakov.    

Na súťaži sa zúčastnili a so záujmom si pozreli jej priebeh Tomáš Kašaj, konzul Slovenskej republiky v Krakove, čestný predseda Spolku Slovákov v Poľsku Ján Molitoris s manželkou Katarínou, podpredseda SSP Dominik Surma, generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris, bývalý predseda MS SSP v Kacvíne Ján Venit, predsedníčka MS SSP v Kacvíne Daniela Radecká.  Ceny do súťaže venoval organizátor – Spolok Slovákov v Poľsku a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 

AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ

šéfredaktorka časopisu ŽIVOT

Foto: autorka

Fotogaléria

Počet zobrazení: 1818xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line