Trvanie: 06.01.2021
Miesto: Sviatok Troch kráľov
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovensko

Katolíci, evanjelici a ďalší veriaci kresťanských cirkví si 6. januára pripomínajú sviatok Zjavenia Pána, ktorý sa tiež nazýva sviatok Troch kráľov. Patrí medzi najstaršie kresťanské sviatky, ktorý sa slávi už od 3. storočia. Je to deň, keď Boh svetlom hviezdy zjavil svojho syna všetkým národom.

V rímskokatolíckej cirkvi je 6. január prikázaným sviatkom. Jeho ústrednou témou je udalosť, keď traja mudrci z Východu prišli do Betlehema pokloniť sa novonarodenému Ježišovi a priniesli mu svoje dary – zlato, kadidlo a myrhu. Troch kráľov – Gašpara, Melichara a Baltazára priviedlo k malému Ježiškovi svetlo betlehemskej hviezdy.  Traja králi sú tradičnými postavami tak betlehemov, ako aj témou vianočných a trojkráľových hier. Vo sviatok Zjavenia Pána kňazi počas slávnostných omší posväcujú trojkráľovú vodu soľou, kriedou a tymianom.

Počas tohto sviatku je tradičným posvätenie domov. V minulosti sa zvykla konať aj tzv. kňazská koleda, pri ktorej kňazi obchádzali domy a požehnávali príbytky. Kropili ich svätenou vodou, okadili kadidlom a v hornej časti dverí napísali kriedou aktuálny rok a spojenie písmen C, M, B – skratku latinského Christus Mansionem Benedicat – Kristus nech požehná náš príbytok. Na mnohých miestach, najmä na vidieku, sa táto tradícia zachovala dodnes. Kult „Troch kráľov“ bol v stredoveku veľmi rozšírený. Ich údajné relikvie sa prechovávali v Miláne, odkiaľ ich cisár Fridrich Barbarossa (1155 – 1190) odniesol do Kolína nad Rýnom, a tam ich uložili v katedrále.

V minulosti si veriaci 6. januára pripomínali aj krst Ježiša v rieke Jordán. Od roku 1969 sa však táto udalosť v západnom latinskom obrade slávi osobitne, a to v nedeľu po Zjavení Pána. V byzantsko-slovanskom obrade, ale aj v iných východných obradoch sa krst Ježiša Krista slávi spoločne s Bohozjavením a zjavením Najsvätejšej Trojice v pôvodnom dátume – 6. januára. Kresťanské cirkvi východného obradu slávia poklonu troch mudrcov malému Ježiškovi už v deň narodenia Spasiteľa – 25. decembra.

Pravoslávni veriaci na Slovensku, ktorí sa pridržiavajú juliánskeho kalendára, začínajú 6. januára sláviť Vianoce.

 

ZDROJ: teraz.sk/ TASR