Krajanský svet, slovenská diaspóra, krajanské komunity, Slováci žijúci v zahraničí. Mnohými viacvýznamovými názvami charakterizujeme spoločenstvá Slovákov – krajanov vo svete. Aj preto vravíme o SLOVENSKOM SVETE.

Presídľovanie  v rámci jednotného štátneho útvaru Rakúsko-Uhorska už od 18. storočia, vysťahovalectvo za skyvou chleba, potenciálne lepšími životnými podmienkami a  novými nádejami v pohybe konca 19. storočia až cez Atlantik, emigračné vlny Slovákov vo viacerých etapách podmienené ekonomickými aj politickými aspektmi v 20. storočí, kým po roku 1989 a zásadných spoločensko-politických zmenách vyústiacich  v podmienkach otvorenej spoločnosti do emancipačného príbehu novej, modernej a samostatnej Slovenskej republiky – to sú kľúčové míľniky, v ktorých sa formovali po viac ako tri stáročia generácie slovenskej diaspóry. V súčasnosti ju prezentuje okolo 1,8 milióna Slovákov žijúcich v zahraničí – ich predkovia, ale aj potomkovia vo viacgeneračnom krajanskom svete.

O tom, čím všetkým slovenská diaspóra prešla, kde a ako sa formovali slovenské národnostné menšiny a krajanské komunity, žijúce dnes na všetkých svetadieloch, sa viac dozviete postupne v tejto sekcii portálu SZ.