Ak približovať legendy slovenskej diaspóry od jej prvopočiatkov, sotva by sme mohli vynechať veľký príbeh všestranného a priam dobrodružného slovenského „vyslanca“ vo svete – Mórica Beňovského. Bol a zostane, hoci v sprítomnení niekedy až neskutočných, ale aj historikmi prebádaných a overených faktov, dokumentov a historiek, jedným z mnohých velikánov pochádzajúcich z územia súčasného Slovenska, ktorí doslova okrášlili ba ohúrili vyspelý svet v krajinách, kde našli aj svoje veľké výzvy.

Kým v posolstvách Mórica Beňovského ešte nenachádzame typickú „krajanskú stopu“ v tom ponímaní, v akom ju prezentujeme dnes, mnohí jemu podobní vo svojich individuálnych prejavoch dali svetu vedieť o fortieľnosti slovenského národa.  Vedci, vynálezcovia, spisovatelia, umelci, výtvarníci, architekti, stavitelia, duchovní, ale aj politici, remeselníci, poľnohospodári, pedagógovia, športovci či podnikatelia, jednoducho Slováci mnohých profesií, v ktorých prejavili svoj um, kumšt a zručnosť – to je dnes ozdoba, pýcha aj úcta v pokore k slovenskému krajanskému svetu. Prečo sa k nim hlásime? Aký príklad v nás vzbudzujú? Čím nás inšpirujú aj doma na Slovensku?

Prečo si približovať osobnosti krajanského sveta ako neodňateľnú súčasť celého „slovenského pohybu“ v súčasnej moderne a ako ich prijímať v kontexte jednotnej slovenskej národnej kultúry? O tom postupne viac a konkrétne v tejto sekcii portálu SZ.